Mångfald ger nya perspektiv

Tom Friberg, kommunikationschef på Forex Bank: "Mångkultur på arbetsplatsen gör verksamheten mer komplett."

Ledarskap | HR | ARTIKEL | SEP 2013

Idag är det många företag som pratar sig varma om mångfald i personalstyrkan - men att gå från ord till handling tycks vara svårare. Det finns dock undantag. De anställda på Forex Bank har sitt ursprung i drygt 60 olika länder, och tillsammans talar de 51 olika språk. "När man blandar olika infallsvinklar och referensramar blir verksamheten mer komplett", säger Tom Friberg, kommunikationschef på Forex.

Mångfald är ett modernt ord. Ett ord som på senare år har skrivits in i partiprogram, utredningar och affärsplaner. Men i praktiken är det fortfarande svårt för minoritetsgrupper att ta sig in i det homogena svenska arbetslivet. Majoriteten av alla jobb tillsätts genom kontakter och nätverk, vilket tenderar att missgynna personer med utländsk bakgrund.

Men det finns arbetsplatser där mönstret ser annorlunda ut. Forex Bank är ett tydligt exempel på ett företag som drar stor nytta av mångfaldens fördelar.

- Vi har drygt 60 olika ursprungsnationaliteter bland våra medarbetare. Tillsammans talar de 51 olika språk. Det är en stor stolthet för oss. Vi vill spegla samhället, därför välkomnar vi mångfald, säger Tom Friberg, kommunikationschef på Forex Bank.

Stora fördelar

Forex är ett företag med en brokig historia; det började som en frisersalong på Centralstationen i Stockholm, men eftersom turisterna som kom dit och klippte sig ofta hade behov av att växla pengar förvandlades salongen snart till ett växlingskontor - och på den vägen är det. Företaget är verksamt i en bransch med tydliga internationella drag. Satsningen på mångfald handlar därför inte bara om välvilja - utan också om affärsnytta.

- Vi har väldigt många kunder med skiftande nationaliteter. Mångfalden bland medarbetarna är därför jätteviktig för oss. Den innebär bland annat att vi kan möte kunderna på deras eget språk och att vi har medarbetare som förstår de olika kundgrupperna och deras behov, säger Tom Friberg.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Språklig och interkulturell kompetens väger alltså tungt. Men fördelarna med mångfald i personalstyrkan sträcker sig längre än så, menar Forex kommunikationschef.

- När man blandar olika kompetenser, infallsvinklar och referensramar blir verksamheten mer komplett.

Mycket kvar att göra

Men även Forex har mycket kvar att jobba med när det gäller mångfalden. Sedan 2003 är företaget bank. Att arbeta med mångfald i bankvärlden har dock visat sig vara lättare sagt än gjort. Ledningen för Forex Bank speglar inte den övriga verksamhetens mångkulturella sammansättning.

- Nej, när det gäller ledningen har vi inte lyckats lika väl med den biten. När vi har rekryterat till ledningen har vi gått väldigt mycket på meriter och då har mångfalden blivit lidande, tyvärr - det är svårt att hitta personer med olika bakgrunder som har den erfarenhet och de meriter som krävs. Men det är någonting vi verkligen behöver jobba med, säger Tom Friberg.

Bankvärldens toppskikt är med andra ord så homogent att det är svårt att hitta toppkandidater med olika bakgrund och ursprung. Men när det gäller rekryteringen till övriga tjänster i verksamheten är det inte särskilt svårt att sträva efter mångfald samtidigt som man prioriterar kompetens, menar han.

- Kompetens står högt upp på listan. Om man ska arbeta på bank så krävs det ju någon form av merit, och det prioriterar vi när vi rekryterar. Men vi har gjort det känt bland allmänheten att vi välkomnar mångfalden, och det räcker i regel för att få in många bra ansökningar från kompetenta kandidater med olika bakgrunder och ursprung, säger Forex kommunikationschef.

Enbart positivt

Han tillägger att han aldrig har upplevt några speciella problem eller utmaningar kopplade till den stora mångfalden i företagets personalstyrka. Arbetsgivare som är oroliga för att mångkulturella arbetsplatser skapar kulturkrockar och konflikter kan därför vara lugna.

- Företaget har en tydlig värdegrund som handlar om hur vi bemöter kunder och hur vi samarbetar med varandra på den här banken. De värderingarna är naturligtvis samma för alla. Det är det enda värderingsarbete vi gör, i övrigt finns det inga sådana behov. Såvitt jag känner till har vi inte haft några problem eller konflikter kopplade till att arbetsplatsen är mångkulturell. Mångfalden har enbart varit positiv, säger Tom Friberg.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill