De vill göra ledarskapsträningen tillgänglig för fler

Det digitala verktyget Growloop ”demokratiserar” ledarutvecklingen – med hjälp av AI och digitalisering.

Ledarskap | Digitalisering | ARTIKEL | OKT 2022

Mattias Seger, produktansvarig på V3VO.

Mattias Seger, produktansvarig på V3VO.

Att ha goda ledaregenskaper är viktigare än någonsin i dagens arbetsliv, men trots det är traditionella ledarutbildningar ofta bara tillgängliga för några få. Det vill Mattias Seger och företaget V3VO ändra på. Med plattformen Growloop gör de ledarträningen tillgänglig för alla, genom att facilitera träning och utbildning för ett stort antal människor samtidigt. Growloop är framtidens digitala coach, som gör det möjligt att utveckla ledarskap på alla nivåer, säger V3VO:s teknik- och produktchef Mattias Seger.

I dagens arbetsliv ser många organisationer ett stort behov av att utveckla ledarskapet på alla nivåer – alla medarbetare måste kunna bidra med ledarskap. Men trots att insikten finns så är det få organisationer som har lyckats med detta i praktiken. Det är där plattformen Growloop kommer in i bilden.

– Vi skapar den potentialen. Vi har märkt att det finns en utmaning som handlar om att ledarutveckling ofta är exklusivt för chefer, vilket gör att kraften i ledarträningen inte alltid når ut. Det vill vi ändra på. Growloop är ett digitalt verktyg som stödjer utveckling av ledare och gör ledarträningen tillgänglig för fler, säger Mattias Seger.

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på varje enskild medarbetare, därför är det viktigt att så många medarbetare som möjligt kan agera som ledare i olika situationer, menar han.

– Ledarträning som bara når ut till höga chefer är omodernt. Vad då ”höga chefer”?! Där vi står idag, med alla utmaningar som vi ställs inför i världen och i arbetslivet, så är ledarskap en mycket större fråga än så. Det börjar med självledarskapet. Varje människa måste utveckla ett moget ledarskap för att kunna bidra, säger Mattias Seger, som är produktansvarig på V3VO.

Det är alltså edtech-företaget V3VO som ligger bakom den digitala plattformen Growloop, och nyligen har samlat in ett investeringsstöd motsvarande 1 miljon euro för att vidareutveckla produkten. Utöver Mattias Seger så är också Johan Landgren, VD och Monica Edgren medgrundare till bolaget.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Gör ledarskapsträningen tillgänglig

Growloop är alltså en plattform som med hjälp av AI och digitalisering fungerar som en digital coach och ett stöd i samband med ledarträning.

– Det är ett verktyg som dels kan användas fristående av vem som helst för att utveckla grundläggande ledaregenskaper, alltifrån självförståelse och reflexiv förmåga till kapacitet för feedback. Det finns flera grundläggande program såsom självledarskap och den lärande organisationen, och mer avancerade program som vuxenutveckling och agilt ledarskap. Med Growloop är det också möjligt att systematiskt jobba med hela organisationer där alla involveras och för en gemensam riktning. Det är en utmärkt plattform att använda som stöd i chefsprogram, då kan innehållet anpassas för kund och sammanhang. Framför allt så är det ett skalbart verktyg som är väldigt användbart i organisationer som kanske har 200 eller fler chefer. Effekterna och genomslagskraften blir då högre. I grunden är Growloop ett stöd för organisationer som tar hand om sitt eget lärande, förklarar han.

Fördelarna med att använda Growloop som digital plattform för ledarskapsutveckling är många, menar Mattias Seger.

– För det första vill jag nämna skalbarheten. Med Growloop kan man nå ut med både interaktion och content i ledarskapsträningen, många kan ta det till sig och det är inget problem om antalet deltagare ökar. För det andra får man ett väldigt bra stöd i styrningen av programmet – med plattformens hjälp är det lätt att koordinera och forma utbildningen, och att även följa upp grupper mellan seminarier. Och för det tredje får man en väldigt hög ”transfarrate”. Vanligtvis träffas deltagarna i ledarskapsprogram alldeles för sällan, men med det här verktyget så kan man ständigt vara i kontakt och arbeta med sina övningar när det passar. Det är ett verktyg som man alltid har med sig i fickan, säger Mattias Seger.

Den förenklade interaktionen gör det till exempel lättare att göra övningar och ge feedback på dessa, och låta alla agera i samma digitala träningsmiljö. Ytterligare en fördel med Growloop är att den sammanlagda kostnaden för ledarskapsträningen sjunker, eftersom man kan sätta upp ledarskapsprogram för många deltagare på ett väldigt kostnadseffektivt sätt.

Komplex värld kräver nya egenskaper

Growloop är ett verktyg som ligger rätt i tiden. Arbetslivet har förändrats mycket på senare år, samtidigt som efterfrågan på digitala lösningar av olika slag har blivit allt större – inte minst i samband med pandemin. Mattias Seger säger dock att efterfrågan var på stark uppgång redan före pandemin, och acceptansen för digitala verktyg har länge varit stor.

På sikt tror han att Growloop har en enorm potential att utvecklas ytterligare.

– Med tanke på den snabba utvecklingen så tror jag att vi kommer att ta stora steg framåt. I framtiden föreställer jag mig ett automatiserat ledarverktyg som känner dig och coachar dig aktivt med hjälp av AI. Den känner dig och ger dig både relevant vägledning och ställer coachande frågor. En personlig, digital coach som du bär med dig i fickan. Det är inte en kalender eller ett administrativt verktyg, utan någonting mycket mer än så, säger han.

V3VO och Growloop drivs av ambitionen att alla ska kunna bli ledare och att ledarskapsträning ska göras tillgänglig för så många människor som möjligt.

– Den värld som vi kommer ur var inte lika komplex som den har blivit idag. Allt är sammankopplat och vi är beroende av varandra. I dagens och framtidens värld måste man som person eller grupp vara snabb, anpassningsbar och dynamisk, och då krävs det helt andra ledaregenskaper än tidigare. Därför vill vi göra ledarskapsträningen tillgänglig för fler, säger Mattias Seger.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill