Ledare sätter agendan – och kan förändra världen

Johan Landgren, Growloop: Därför är det viktigare än någonsin att lyfta fram goda ledare.

Ledarskap | Hållbarhet | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2022

Johan Landgren, Mattias Seger och Monica Edgren är grundare av Growloop.

Johan Landgren, Mattias Seger och Monica Edgren är grundare av Growloop.

Gott ledarskap kan göra världen till en bättre plats. Det menar personerna bakom appen Growloop, som används som ett verktyg för individer och grupper som vill stärka sitt personliga ledarskap. Nu väljer Growloop att gå in som partner till evenemanget Årets VD 2022, som äger rum på Fotografiska i Stockholm den 10 november.
”I den tid vi lever nu är det viktigare än någonsin att lyfta fram berättelser om föredömliga ledare och beslutsfattare”, säger Growloops VD Johan Landgren.

Growloop har sina rötter i just ledarskapsutveckling, därför är det ett naturligt steg för bolaget att inleda partnersamarbete med Årets VD. Gänget som ligger bakom appen Growloop drivs av övertygelsen att världen blir en bättre plats om alla människor får chansen att utveckla sig själva och sitt personliga ledarskap, vilket också är syftet med det digitala verktyget. Ett gott personligt ledarskap innebär att fler människor, team och organisationer kan nå meningsfulla resultat snabbare, effektivare och på ett mer hållbart sätt.

Growloop startades 2021 av Mattias Seger, Johan Landgren och Monica Edgren, med syftet att ta fram ett enkelt digitalt verktyg för att utveckla både individer och team, och effektivt stödja organisationers mission. Samarbetet med Årets VD känns som ett naturligt steg, eftersom hela Growloops verksamhet bygger på insikten att ledarskapet spelar en avgörande roll.

– Även om många verksamheter eftersträvar att utveckla platta organisationer med stort inflytande hos medarbetare, så leds de flesta bolagen av en VD som ansvarar för att sätta ut riktningen och nå resultat. För oss är det viktigt att bidra till att personer som sitter i ledande ställning lyckas med att skapa förutsättningar för att långsiktigt utveckla verksamheter och skapa resultat på ett hållbart sätt. Årets VD lyfter fram personer som i sin VD-roll är framgångsrika med just det, det är något som vi gärna stödjer och uppmärksammar, säger Growloops VD Johan Landgren.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Samhällsansvar en viktigare faktor

Ledarskapets roll blir inte mindre viktig av att världen just nu står inför en lång rad utmaningar. Idag är det viktigare än någonsin att det finns medvetna och dynamiska ledare som kan hantera förändringar och som dessutom kan skapa motivation och engagemang bland medarbetarna.

– I den globala och digitala värld vi lever i så behöver organisationer vara snabba i anpassning, utveckling och förnyelse. Samtidigt behöver verksamheter idag ta ansvar för sin miljöpåverkan och avtryck, och vi ser också att medarbetare i allt högre utsträckning söker sig till meningsfulla arbetsplatser och företag. Dagens VD behöver kunna hantera de snabba svängningarna i omvärlden samtidigt som de skapar snabba och anpassningsbara organisationer som tar tillvara och skapar förutsättningar för människorna att utvecklas, prestera och skapa goda resultat, säger Growloops VD.

Företagens samhällsansvar blir en allt viktigare faktor som både medarbetare, kunder och investerare lägger stor vikt vid. Growloop själva vill gärna se sig som en möjliggörare för både FN:s hållbarhetsmål och Inner Development Goals, om man ser det i ett större perspektiv. Näringslivets delaktighet och engagemang behövs för att ett bättre och mer hållbart samhälle ska bli möjligt.

– Alla bolag är en del i ett större ekosystem. De påverkar samhälle och miljö i större utsträckning än vad företagsledare själva kanske vill se eller ta ansvar för. Idag bör det inte räcka med att vara en god arbetsgivare i egensyfte att skapa egna vinster på bekostnad av andra. Gott företagande möjliggör gott ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital och är då en grundplatta i samhället, säger Johan Landgren.

Han tycker också att just den samhälleliga aspekten är väldigt viktig när man pratar om framtidens ledarskap. Näringsliv och samhälle är väldigt beroende av varandra, och så kommer det att se ut även i framtiden.

– De stora framtidsfrågorna kommer att handla om hur man i en allt mer komplex värld kan ta större ansvar för miljö, hållbarhet och hälsa samtidigt som man motverkar polarisering och utanförskap. Det gäller både i samhälle och på arbetsplatsen. Att säkerställa kompetens, engagemang och kapacitet för att kunna leverera värde och kundnytta. Här gör Självledarskapet stor skillnad för individer, organisation och samhälle, säger han.

Uppmärksammar goda förebilder

Growloop gör sitt för att stärka ledarskapet, med ett verktyg som gör det möjligt för alla i organisationen att vara engagerade och en del av verksamhetens utvecklingsresa. På samma sätt är också utmärkelsen Årets VD ett viktigt sätt att lyfta fram gott ledarskap.

– Det är viktigt att stödja och uppmärksamma goda ledare och förebilder. I de flesta bolagen är det VD som sätter agendan och pekar ut riktningen. I och med digitaliseringen och globaliseringen förändras förutsättningarna för att bedriva verksamhet. Att uppmärksamma goda ledare bidrar till att inspirera och bejaka förebilder. I den tid vi lever i nu är det viktigare än någonsin att lyfta fram berättelser om föredömliga ledare och beslutsfattare, vilket Årets VD gör, säger Growloops VD, som ser fram emot evenemanget på Fotografiska i Stockholm den 10 november:

– Det blir ett tillfälle att under festliga former lyfta fram gott ledarskap och hitta goda parter att föra utvecklande samtal med kring ledarskapsfrågor, säger Johan Landgren.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Dela:

Eventet Årets VD 2019


Årets VD 2022

Utmärkelsen Årets VD arrangeras av Motivation.se för att uppmärksamma och premiera förebilder bland Sveriges vd:ar. 

Genom det goda exemplets makt vill vi vara med och påverka till ett värderingsdrivet ledarskap och en hållbar utveckling av svenskt näringsliv. 

Utmärkelsen Årets VD 2022 delas ut den 10 november på Fotografiska i Stockholm. Priset delas ut i fyra kategorier - små, medelstora och stora företag samt Årets Unga VD.

Se programmet för eventet här

Säkra din biljett till eventet Årets VD 2021

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill