Med V U C A i det nyfikna tankemaskineriet

Johnny Sundin: ”Förkortningen består av fyra engelska ord - där V står för ”Volatility”, U för ”Uncertainty”, C för ”Complexity” och A för ”Ambuigity”. Så som världen är - instabil, osäker, komplex och tvetydig.”

Motivera | ARTIKEL | JULI 2015

Så förändras hjärnan vid utbrändhet

Så förändras hjärnan vid utbrändhet

Vad det blir för spin-off i våra hjärnor när världen snurrar snabbare än ett turbotrimmat roulett-hjul? Hur skall du förhålla dig till en värld som är ”V U C A” och centrifugerar den dagliga världsbilden till en snurrig kompott av möjligheter och tankeriktningar? Var att börja? Var att sluta?

Akronymen V U C A dök upp i militära sammanhang på 90-talet för att beskriva en situation och en bild som hela tiden uppdateras och omkonfigureras. Och framförallt skall hanteras - med rätt ledarskap. Alltså - att både följa den planerade riktningen framåt – men också vara lyhörd och öppen för snabba korrigeringar och organisatoriska skutt. 

Här kommer förmågan att improvisera till sin rätt. För många är de fältslag som vunnits när befälhavaren plötsligt avvikit från given plan A och tagit fram kreativiteten i stunden – som en ren överlevnadsstrategi B.

Förkortningen består av fyra engelska ord - där V står för ”Volatility”, U för ”Uncertainty”, C för ”Complexity” och A för ”Ambuigity”. Så som världen är - instabil, osäker, komplex och tvetydig. Alltså väldigt spännande och härligt utmanande – eller hur? Hur läser man då av denna värld och för in det i både ledarskapstänk och dagligt arbete?

Den argentinske författaren Claudio Fernández Aráoz belyser i sin bok ”It´s Not the How or the What but the Who” hur man skall möta osäkerheten och hitta människor med rätt mindset till sina organisationer. Det handlar idag framför allt leta människor med potential. Och i ”potential” ingår fem nyckelbegrepp – engagemang, motivation, insikt, beslutsamhet och nyfikenhet. 

Nyfikenhet – förmågan som är en ren och skär attityd och en ögonöppnare i dess rätta bemärkelse. Ett mentalt fönster som ger rum åt nya tankemönster. Inställningen att söka det du inte vet att du skall hitta och bestämma dig innan det oförutsedda inträffar vilken grundreaktion du vill ha. Stängt eller öppet? Dömande eller drömmande? Bejakande eller avståndstagande?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Genom att ställa in de mentala reglagen innan ett nytt stimuli landar bland neuroner och synapser på öppna startspjäll, så ökar chansen att man som individ, anställd och ledare hittar framgångsrika lösningar och goda framåtvägar. Och när det går hand i hand med ett kreativt förhållningssätt så är möjligheterna oändliga.

Världen är V U C A – bara att acceptera faktum. Och vara nyfiken nog att öppna ögonen för nya tankerum. 

När vågade du improvisera i exceldokumentet senast?

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill