#fomo – vad kan du se till att missa 2016?

Johnny Sundin: ” fomo är akronymen för uttrycket ’fear of missing out’ – och syftar på den kedjereaktion av rädsla, splittrat fokus och distraktion som uppstår i våra sinnen och tankar allt eftersom valmöjligheterna i dag har exploderat.”

Motivera | ARTIKEL | JAN 2016

Johnny Sundin, Kreativitet, #fomo

Johnny Sundin, Kreativitet, #fomo

Finns det tankar man missar – innan de ens finns? Svårsvarat - och det är förstås en fråga av högst filosofisk natur. Men om du inte har fokus – eller ett planerat off-fokus – så är det svårt för de nya tankarna att födas, frodas och plantera sin existens uppe på huvudkontoret.

#fomo är akronymen för uttrycket ”fear of missing out” – och syftar på den kedjereaktion av rädsla, splittrat fokus och distraktion som uppstår i våra sinnen och tankar allt eftersom valmöjligheterna till social interaktion i dag har exploderat. I ett gediget digitalt vulkanutbrott som nu på allvar börjat kidnappa vår koncentrationsförmåga och kreativa tankelåga. Tänk om jag missar något – hjälp?!

För inte alltför länge sedan kunde man till exempel stå i valet och det avgrundsdjupa kvalet att gå på två olika festligheter samma kväll – helt analoga där man bara kunde närvara vid en av dem – och med den stora beslutsvånda det innebar. Var kommer jag att ha roligast? Idag pågår miljontals virtuella fester på nätet som du kan besöka och delta i – dygnet runt. Var du än är. Detta valmöjlighetsfenomen är beslutsångestens eget virvarriga epicentrum. Ju mer fragmenterat vårt fokus blir desto svårare att hitta tiden och tillståndet för reflektion och tankesortering. Hjärnan och uppmärksamheten blir splittrad av #fomo.

När livet i större utsträckning än tidigare flyttar över från en analog 3D-värld till de platta skärmarnas upplevelseuniversum i alla dimensioner, så måste vi klokt vårda våra hjärnors reflektionsmöjligheter. Så att kreativiteten och de nya idéerna får plats. Blir till. Korsbefruktas. Sorteras. Omkalibreras. Skapar nya aha-upplevelser. Känner du att ditt #fomo-reglage går igång så är lösningen ju banalt enkel – stäng av! Snäpp! Du vet det – jag vet det – alla vet det. Men ändå så svårt att ändra på. Varför?

Vi får en liten gladskjuts av belöningshormonet dopamin när vi upplever social interaktion och bekräftelse på att vi är sedda och hörda. Vi blir förförda. Av vår egen biologiska hormoncentrifug. Snabba kickar - ju mer vi klickar! Vi vill ha mer och oftare - #fomo.

Den kreativa processen innehåller olika faser – där eufori och stimuli går hand-i-hand in i hjärnans eget mindmappande av möjliga möjligheter. Där studsandet mellan bilder och fakta och samtal är viktiga komponenter som en del av innovationsvägen framåt. Associationslekarna och tankelooparna. Perspektivvridningarna och mönsterletandet. Men sedan när byggstenarna skall sammanfogas och hitta bärkraft behövs tankesorteringens egen ostörda bubbla….

Tid. Lugn. Fokus. Att strunta i #fomo är inget hokus-pokus! Bara ditt egna on-eller-off-val.

Gott Nytt Kreativitetsår! 2016 är här. Missa inte det! Men gärna en massa annat.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill