Millenniegenerationen - myter och verklighet

Många föreställningar om dagens unga är helt felaktiga, enligt forskningen.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | MARS 2012

Millenniegenerationen

Millenniegenerationen

Människor födda på 80- och 90-talet, kända som millenniegenerationen, är bortskämda, lata, materialistiska och illojala - om man ska tro de myter som sprids av arbetsgivare, media och äldre generationer. Forskningen ger dock en helt annan bild av dagens unga.

Den så kallade millenniegenerationen, eller "Millennials" på engelska, är omgärdad av många myter och föreställningar. Det kompetenstörstande näringslivet försöker lista ut vad som krävs för att locka till sig och behålla de unga talanger som är födda decennierna före millennieskiftet. I denna strävan efter att förstå den yngre generationen och dess krav och förväntningar på arbetslivet har dock en rad seglivade myter uppstått.

Olydiga?

Tidningen Strategy+Business har gått igenom ett antal vanliga myter som florerar kring millenniegenerationen, och konstaterar att mycket av det som sägs om 80- och 90-talisterna saknar stöd i vetenskaplig forskning.

Den första myten som tidningen vill slå hål på är att millenniegenerationen inte tycker om att bli tillsagda vad de ska göra. Det brukar heta att dagens unga alltid har fått höra från sina föräldrar att allt de gör är fantastiskt, vilket gör att de är väldigt svåra att leda.

Forskning visar emellertid att verkligheten är en annan; studier från Center for Creative Leadership avslöjar att "Millennials" till och med är mer benägna att lyssna på auktoriteter än tidigare generationer. En undersökning bland 5000 deltagare har visat att 80- och 90-talisterna i större utsträckning än föregående generationer håller med om påståendet att man bör "göra som chefen säger åt en även om man inte förstår anledningen".

Enligt Strategy+Business kan detta förklaras med att dagens unga har lärt sig väldigt tidigt att man kan uppnå framgång genom att göra som auktoriteter säger till en - exempelvis i skolan, där den som följer lärarens instruktioner har större chans att få ett bra betyg.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ett bra sätt att få "Millennials" att trivas på arbetsplatsen är därför att ge tydliga besked om vad som krävs för att nå framgång och klättra i just den organisationen. Millenniegenerationen kommer då att följa instruktionerna.

Illojala?

En annan vanlig myt om 80- och 90-talisterna är att de saknar lojalitet gentemot sin arbetsgivare och att de är beredda att byta jobb även för en relativt liten löneökning. Forskningen visar dock att alla generationer på arbetsmarknaden uppvisar ungefär samma grad av lojalitet.

Det som gör den här myten så seglivad är att personer som är födda i millenniegenerationen fortfarande är unga, vilket innebär att de ofta återfinns längre ner i hierarkin och har lägre löner. Graden av lojalitet hänger samman med vilken plats man har i hierarkin snarare än vilken generation man tillhör. Att unga byter jobb mer frekvent än äldre är för övrigt ett mönster som har konstaterats i varje generation, det gäller således inte bara dagens unga.

Ointresserade?

Den tredje myten som Strategy+Business vill göra upp med är föreställningen att "Millennials" inte är lika intresserade av sina jobb som tidigare generationer.

Också här finns det forskning som slår hål på myten, som troligtvis även i det här fallet hänger samman med att unga ofta arbetar längre ner i hierarkin. Skillnader i intresse för jobbet och graden av motivation bör alltså kopplas till rang snarare än generationstillhörighet. Det bästa sättet att åtgärda problemet är helt enkelt att ge de unga fler intressanta och spännande arbetsuppgifter.

Materialistiska?

Den fjärde myten i Strategy+Business genomgång är att "Millennials" endast motiveras av höga löner och andra former av materiell belöning.

Inte heller på denna punkt finns det någon tydlig skillnad mellan generationerna. Pengar och förmåner är en ungefär lika viktig - eller oviktig - drivkraft för alla generationer.

Och åter igen: skillnaderna har med organisationsnivåer att göra, inte med generationstillhörighet.

Den femte och sista myten som tidningen tar upp är att millenniegenerationen i högre grad än tidigare generationer kräver balans mellan arbetsliv och privatliv, samt att de vill tillbringa mindre tid på jobbet. Visst är 80- och 90-talisterna intresserade av balans i arbetslivet, men inte mer än tidigare generationer - alla har påverkats av att samhället håller på att förändras på den punkten.

De små skillnader som ändå finns mellan generationerna kan bero på att "Millennials" befinner sig i ett skede i livet då man ofta bildar familj, skriver Strategy+Business.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill