Morgondagens ledare är ansvarsfulla utvecklare

Gästskribent Rosemary Waher Schennings om ny undersökning: Så har synen på ledarskap förändrats från en generation till en annan.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2016

Gaia Leadership

Gaia Leadership

Under hösten 2015 har bland annat ledare ur Gaia Leaderships ledarpanel, HR-chefer och dagens unga svarat på en undersökning om hur man ser på morgondagens ledarskap. Den här gången var fokus på 80-talisterna när analysföretaget Kairos Future med Gaia som partner genomförde studien Morgondagens ledare 2015. Syftet var att jämföra attityder och trender hos 80-talisterna idag med 70-talisternas syn på ledarskap när de tillfrågades för tio år sedan.

Studien visar en 80-talistgeneration som betonar vikten av att göra nytta både för verksamheten, människorna som ingår i den och för sig själva.

– 80-talisterna bidrar till ett trendbrott då de ser chefskapet med nya ögon och understryker vikten av att utveckla sig själva, sina medarbetare och verksamheten. De betraktar chefskap som något man kan arbeta med livet ut, förutsatt att de själva får stöd och blir sedda i sitt arbete. Detta till skillnad från 70-talisterna som ser chefskapet som något självförverkligande, något man kan prova på bland mycket annat, säger Rosemary Waher Schennings, ledarskapsexpert på Gaia Leadership.

På frågan hur viktigt är följande saker i ditt arbetsliv? gavs följande svar: (Andel 6-7)

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

70-talisterna fokuserade mer på arbetskamrater och ett intressant jobb medan 80-talisterna är mer fokuserade på balansen mellan arbete och fritid, säger Rosemary Waher Schennings.
- De som är födda på 80-talet är också angelägna om att få fortsätta göra det de är bra på, det vill säga att man gärna vill behålla och utveckla sin specialistroll jämte att vara chef. Hög lön har också seglat upp som en viktigt motivator för 80-talisterna, förklarar hon.

Det finns flera intressanta trender i studien. Det är större skillnad mellan ungas attityder till chefskap nu och då, än vad det är mellan chefers attityder 2015 mot 2005. Studien visar också att chefskarriären generellt sätt blir kortare. Båda generationerna är dock överens om de negativa aspekterna med chefskapet, långa arbetsdagar och hög arbetsbelastning ses som det minst attraktiva med ett chefsjobb.

Morgondagens ledare är en kvinna som är duktig på omvärldsanalys och att coacha.

 • Studien visar att vakenhet och uppmärksamhet är nyckelord för morgondagens ledare liksom behovet att representera verksamheten och att coacha sina medarbetare. Dessutom tror de unga att fler kvinnor kommer bli chefer, säger Rosemary Waher Schennings

Några sammanfattande citat ur undersökningen är: ”Strukturera tar tid. Chefer hade tid med det förr, det har de inte nu. Delegera till dem som tycker det är kul och är duktiga. Led och utöva ledarskap istället.”

 • Det är glädjande att 80-talisterna önskar sig ett ledarskap som skapar goda resultat och som utvecklar dem själva och andra, säger Gaia Leaderships VD Johan Grip.

Slutsatser från rapporten om morgondagens ledare, vad tycker då 80-talisterna 2015 jämfört med 70-talister 2005:

 • 80-talister ser i högre grad än föregående generation chefsjobbet som nyttigt och meningsfullt
 • 80-talisterna tycker inte att chefsjobb verkar lika utmanande, spännande eller stimulerande
 • De har mindre problem att ta konflikter, men värdesätter sin fritid och sina värderingar högre
 • 80-talisterna värdesätter hög lön något högre än 70-talisterna
 • De 80-talisterna som vill bli chefer är mer säkra på sin sak
 • De som vill bli chefer är eldsjälar överlag, de som inte vill är mindre engagerade på alla fronter
 • Bland de som inte vill bli chefer finns ett generellt ointresse för arbetslivet; stress och mindre fritid ses som stora nackdelar med chefsjobb som inte heller framstår som särskilt roligt eller utmanande.

5 tips på hur du attraherar och behåller morgondagens ledare
1. Erbjud möjligheter till balans mellan fritid och arbete – även på chefsnivå
2. En fast anställning och trygghet i jobbet är ett måste
3. Bättre lön och bättre förmåner krävs för att intressera unga för de utmaningar som chefsjobb innebär
4. Arbetet behöver inte vara roligt, men unga vill känna att de gör nytta och att de får vara med och påverka verksamhetens utveckling
5. Hitta de engagerade 80-talisterna, vinner du dem, vinner du chefer som tar chefskapet på allvar och stannar länge.

Källa: Studien Morgondagens Ledare 2015, Kairos Future.
Så gjordes undersökningen:
Undersökningen gjordes som en webbenkät med insamling under oktober 2015. Totalt 885 svarande chefer, 227 svarande HR, 1254 svarande unga. Av dessa har vi särskilt tittat på de tre referensgrupper som är framtagna för att vara jämförbara med 2005 års resultat: 365 chefer ur Gaia Leaderships ledarpanel, 60 HR-personer ur Kairos Futures databas och 352 unga ur CINTs panel.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Rosemary Waher Schennings är idag ledarskapsexpert med mångårig erfarenhet som chef, däribland som rektor, utbildningschef och VD inom Fryshusets utbildningsverksamhet. Hon har arbetat med utvecklingsprocesser under hela sin karriär samt utbildat och handlett chefer, ledare och team.

Som ledarutvecklare utmanar Rosemary dig och din verksamhet att nå exceptionellt goda resultat. Hon bidrar med sina erfarenheter i dialog med dig eller ditt team och ge din verksamhet bästa tänkbara möjligheter till utveckling.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill