Du är gammal efter 40 – eller?

Vad är det som skapar dessa fördomar mot äldre?

Hälsa | ARTIKEL | JAN 2022

When I'm Sixty Four - Hade The Beatles text från 1967 haft en annan innebörd om den skrivits 2022?

When I'm Sixty Four - Hade The Beatles text från 1967 haft en annan innebörd om den skrivits 2022?

Om 70 är det nya 50, varför finns då detta motstånd mot att anställa äldre personer? Äldre är ju ofta människor med erfarenhet, kunskaper och god fysik. Numera kan vi vara unga även när vi är äldre, medicinskt sett. Men det har inte arbetsmarknaden fattat.

I en studie som publicerades 2021* skickade forskare 6 000 jobbansökningar för personer i åldrarna 35-70 år till 2 000 arbetsgivare. Resultatet visade att sannolikheten att överhuvudtaget bli kallad till intervju är nära noll för personer som är 65 och äldre.

Undersökningen visade också – och det stöds av andra undersökningar - att åldersskepsisen kommer krypande redan från 40-45 års ålder.

Låt mig skriva det en gång till:

Redan vid 40-45 börjar du bli gammal på arbetsmarknaden.

Studien visade föreställningar om att sådant som flexibilitet och initiativförmåga skulle avta efter 40-50-årsåldern.

Faktum är att det finns vetenskapliga belägg för att äldre ofta är mer riskbenägna än yngre och betydligt mer flexibla, särskilt om du jämför med en barnfamilj, som kämpar för att få ihop livspusslet. Rent biologiskt är riskbenägenheten störst hos personer under 20, innan främre pannloben, som hanterar impulskontroll, är fullt utvecklad. Men frågan gäller inte så unga personer.

Mycket av det motstånd mot ålder vi ser på arbetsmarknaden är per definition diskriminering**, som är förbjudet i Sverige enligt en av allt att döma tandlös lag.  Ur jämställdhetsperspektiv är förhållandet också skevt, till och med i Riksdagen. Andelen över 65+ är endast 5 procent trots att den kategorin människor utgör 20 procent av befolkningen och andelen växer, rapporterar SKPF Pensionärer.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad är det som skapar dessa fördomar mot äldre?

Det finns flera orsaker, men en som jag vill lyfta här är personnummer. I till exempel USA är det förbjudet och i många delstater straffbart att fråga om någons ålder i samband med en rekrytering. I Sverige behöver du inte ens fråga. Din ålder finns på webben, i officiella dokument, i företagsnamn… tillgängligt överallt, tack vare personnumret.

Media bidrar till åldersfixeringen. En orsak är att som journalist har du ofta ganska lite personfakta i vissa typer av artiklar. Jag har länge jobbat som journalist och vet hur det är. Du kan inte säga namn och vet kanske inte så mycket, men ålder kan du få fram och då blir det: 25-åringen högg ner sin 62-årige pappa; 77-åringen körde i fel fil, osv. Och i intervjuer kan journalisterna nästan aldrig låta bli att ha med åldern: Bengt Hansson, 47, har precis startat ett företag som…

Det finns en debatt om personnummer idag, men den handlar inte om åldersfrågan. På tapeten nu är om personnummer, som visar både ålder och kön, kan göras könsneutrala.

Ingemar Skoog, professor i psykiatri och känd för forskning om äldre personers mentala hälsa, driver begreppet 70 är det nya 50. Han bygger det på att livslängden ökat avsevärt i Väst, och inte minst i Sverige, de senaste decennierna. Vi är friskare – fullt kapabla att arbeta långt upp i åldrarna. Se hans föredrag på Youtube. 

Ålderismen är inte bara förödmjukande den är dessutom kontraproduktiv med tanke på att äldre som arbetar bidrar till samhällets ekonomi. Men alla vill kanske inte jobba heltid, eller som anställda. Tiderna har förändrats och arbetsmarknaden behöver anpassas för ökad åldersflexibilitet.

>>SIDOSPÅR: Att någon nosar på din ålder kan uppfattas som integritetskränkande. Min mamma, som var noga med sitt utseende, lärde mig (Det var innan internet):

– Du frågar aldrig en kvinna om hennes ålder.

I hennes värld var det extremt oartigt och taktlöst. Varför? Ja, hon ville så klart uppfattas som ung och vacker. Hon skulle vara bedrövad över dagens brist på integritet i åldersfrågan.

Även idag vill nog de flesta undvika att – efter en viss ålder – avslöja hur gamla de är. Inte minst när vi nu vet att det blir ett hinder på arbetsmarknaden. Men det kan vi alltså glömma.

Johan Rapp

Johan Rapp

Vår hjärnkrönikör

 • Följ skribent

Johan Rapp, mångårig journalist och författare, föreläser om att ”Tankspriddhet är en fin egenskap” och för företag:  ”Konsten att fokusera i en stressig tillvaro ”.  Har skrivit Handbok för tankspridda,  Bli hjärnsmart m fl böcker och driver ett förbund med glimten i ögat, De Tankspriddas riksförbund.

tankspridd.se   
johan.rapp@edwork.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Johan Rapp

Johan Rapp

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

*Studien 2021

Studien om åldersdiskriminering gjordes på uppdrag av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

**Wikipedia:

Åldersdiskriminering eller ålderism är diskriminering av individer eller grupper på grund av deras ålder. Detta kan vara undermedvetet eller systematiskt. Begreppet myntades 1969 på engelska (ageism) av den amerikanske läkaren och geriatrikspecialisten Robert Neil Butler för att beskriva diskriminering av äldre som på många sätt liknar sexism och rasism.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill