Innovation på tema jämställdhet – du behövs!

Innovation | BLOGG | OKT 2014

Att jämställdhet och lönsamhet förstärker varandra vet vi från forskning, men vi vet inte helt hur de förhåller sig till varandra. Efter att ha arbetat som jämställdhetsentreprenörer i flera år börjar jag bli otålig. Jag vill förstå kopplingen, jag vill se nya tjänster och innovationer kring jämställdhet och lönsamhet. Både för att utveckla vårt samhälle men också för företagens skull.

Forskning visar att starka kopplingar finns: företag med aktivt jämställdhetsarbete visar även på högre lönsamhet.

En anledning till sambandet är att dessa företag lyckas tillgodogöra sig den kompetens som finns på arbetsmarknaden - underförstått att kompetens och talang är något som är jämnt fördelat bland könen. Om företagen avstår från att inkludera hälften av befolkningen innebär det också att hälften av kompetensen som finns tillgänglig inte tillgodogörs. Ojämställdhet likställs således med ett slöseri av resurser. Något som jag tidigare skrivit om här.

Jämställdhetsintegrering har varit lagstadgat för offentlig sektor sedan mitten av 1990-talet. Inom den privata sektorn inser fler och fler företag nu jämställdhetsperspektivets förmåga att utveckla organisationer, men det saknas företags- och branschanpassade verktyg som kan underlätta arbetet.

Vår dröm är en innovationstävling på temat affärsinriktad jämställdhet som ska leda till upptäckten av kreativa och användbara lösningar, som uppmärksammar och förverkligar sambandet mellan jämställdhet och lönsamhet. För att göra en så bra tävling som möjligt kommer vi anordna en förberedande workshop där vi fångar upp olika tankar och erfarenheter. För detta har vi sökt och beviljats stöd från VINNOVA, en myndighet som arbetar med att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Nu till det fina i kråksången – jag vill att du kommer!

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Inbjudan vänder sig till innovatörer, företagare och samhällsentreprenörer som vill bidra med idéer eller få möjlighet att efterlysa verktyg. Vi riktar oss även till dig som arbetar med jämställdhet och mångfald i större företag, och som vet var utmaningar och möjligheter finns. Jag har en känsla av att du som läser Motivation.se har ett intresse av dessa frågor och det vore fantastiskt med läsarengagemang.

Workshopen kommer att anordnas i Stockholm 21 oktober, med hjälp av Ulrika Lundin från innovationsbyrån Innovation for People. Målet med workshopen är att utveckla och formulera tävlingens unika utmaning. Vi ser fram emot livliga och givande diskussioner!

Det här är verkligen ett tillfälle där vi alla tjänar på att utbyta idéer och arbeta tillsammans. Det finns så mycket kompetens på området och du sitter på unika erfarenheter och frågor. Vi välkomnar såklart också dig som kanske inte är säker på att jämställdhet är vägen framåt, all input är viktig.

Nu förändrar vi tillsammans!

Vill du komma? Läs mer och anmäl dig!

Jenny Claesson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Innovation

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill