Mod och sårbarhet går hand i hand

Låt inte rädslan styra ditt liv - exponera dig för världen och våga visa dig sårbar.

Ledarskap | HR | Motivera | ARTIKEL | JAN 2015

Mod är kanske den bästa egenskapen en människa kan ha. Trots det talar vi sällan om vad som gör en människa modig. Modets innersta kärna är sårbarhet - att våga exponera sig och utsätta sig för världen. Att stå för den man är och de värderingar man representerar trots de reella eller inbillade risker det innebär - det är att vara modig.

Det som folk mest av allt ångrar när de ligger på sin dödsbädd är att de inte hade modet att leva sitt eget liv. Enligt sjuksköterskan Bronnie Ware, som har jobbat med döende människor i många år och sammanfattat sina (eller rättare sagt patienternas) erfarenheter i boken "The Top Five Regrets of the Dying", är detta den absolut vanligaste källan till ånger i livets slutskede. De döende ångrar att de levt det liv som andra förväntade sig av dem istället för att vara sanna mot sig själva och följa sina drömmar. De ångrar också att de inte vågade uttrycka sina känslor - av rädsla för att det skulle skapa komplikationer i relationen till andra människor.

Rädslan kan som ingen annan kraft hålla våra liv i ett järngrepp. Vi är rädda för att ta risker, bli skadade, förlora pengar, dö. Men framför allt är vi hysteriskt rädda för vad andra människor ska tycka om oss.

För att våga leva sitt eget liv krävs mod. Men hur blir man egentligen modig? Vad består modet av, rent konkret?

Våga exponera dig

Brené Brown är professor i sociologi vid University of Houston och författare till den bästsäljande boken Daring Greatly. Hon menar att mod är nyckeln till att leva sitt liv fullt ut. Att visa mod innebär att göra saker som får en att känna sig sårbar, förklarar hon.

Sårbarhet är sällan det första vi kommer att tänka på när vi pratar om mod, men kanske borde det vara det. I en intervju med tidningen Forbes beskriver Brown sårbarhet som osäkerhet, risk och emotionell exponering. Allting som berikar livet är också förknippat med sårbarhet; kärlek, tillhörighet, kreativetet...

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Sårbarhet handlar om att exponera sig och göra sig synlig. Vår rädsla för att bli dömda av andra människor leder dock ofta till att vi ikläder oss en rustning som ska skydda oss mot all sårbarhet; en rustning som kan bestå av exempelvis perfektionism, cynism eller likgiltighet.

Gå ut på arenan

"Människor är trötta på att vara rädda hela tiden", har Brené Brown sagt i en intervju med tidningen The Guardian. Inte undra på det; Bronnie Wares bok om människors ångest på dödsbädden visar ju att rädslan verkligen styr våra liv och separerar oss från våra drömmar.

Men hur ska man då bära sig åt för att finna modet att visa sig sårbar?

Det finns naturligtvis inget enkelt sätt att övervinna sina rädslor. Titeln på Bréne Browns bok, Daring Greatly, är hämtad från ett berömt tal av Theodore Roosvelt där den förre presidenten talar om "mannen som går in på arenan" och kämpar istället för att sitta på åskådarplats och fälla kritiska kommentarer. Sårbarhet handlar om att förstå vikten av såväl seger som nederlag - att helt enkelt gå in på arenan, exponera sig och spela matchen om sitt liv.

För att våga ta steget in på arenan måste man först och främst bli medveten om vilka rädslor som håller en utanför den metaforiska spelplanen. Vilken är din skyddsrustning? Vilket beteende använder du dig av för att slippa känna dig sårbar? Perfektionism, likgiltighet, cynism eller någonting annat?

Utsätt dig för obehaget

Mod är en viktig egenskap, både i yrkeslivet (inte minst för ledare) och i privatlivet. Men mod är inte att låtsas vara Stålmannen. Modiga människor är inte osårbara - tvärtom, de väljer att vara sårbara. De utsätter sig för kritiken, skulden, skammen, genansen, rädslan och nederlagen. Allt detta är förstås obehagligt, åtminstone för stunden - men på andra sidan obehaget finns personlig frihet och handlingskraft.

Så nästa gång du tänker på mod - tänk på sårbarhet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill