Visa mod i varje beslut

En modig ledare är en trygg ledare.

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2011

Mod på jobbet innebär att man kan och vill ta tag i det som behöver göras i stället för att vänta på att omgivningen tvingar fram handling. Modiga människor tar initiativ och handlar på eget bevåg - och skapar därmed en trygg arbetsmiljö för sina medarbetare.

- Mod i arbetslivet är en bristvara. Det gäller framförallt chefer där en förmåga att ta tag i problem och påverka andra är avgörande. Det blir allt mer tydligt när det gäller alla nivåer inom en organisation. Allteftersom organisationer går över till att platta ut organisationsstrukturen och väljer att styra med värderingar blir medarbetarnas förmåga att vara självgående och ta initiativ allt viktigare, menar Fredric Bohm, psykolog, socionom och föreläsare med militär bakgrund. Han är just nu aktuell med attitydpsykologiboken "Tänk om – Om konsten att vara modig".

Mod är enligt honom en viktig ingrediens hos framgångsrika företag. I en stegrad konkurrens kommer de organisationer vars medarbetare inte ryggar för utmaningar att stå som vinnare. Det är de företag som törs granska sig själva och som gör det som behöver göras, som presterar bäst. Det är också de som utvecklas snabbast.

Hur kan mod på jobbet visa sig i praktiken?

- Rent praktiskt visar sig mod i vardagen genom hundratals små och relativt odramatiska beslut som fattas varje dag. Var och en för sig passerar de obemärkt dock när de läggs samman gör de en stor skillnad. Det är frågor som; "Talar man ut på mötet eller gnäller man efteråt?", "Törs man ta initiativ eller behöver man fråga någon?".

Fredric Bohm pekar också på både kortsiktiga och långsiktiga effekter av en högre andel mod i företag och organisationer. Kortsiktigt visar det sig enligt honom, att man ofta ägnar mycket energi åt att skjuta över skulden till någon annan. Att man undviker att fatta beslut eller i värsta fall inte ens uttalar sig i frågor som är viktiga enligt metodiken: "Jag säger inget, så har jag inget sagt".

- Långsiktigt kan man mäta det i kvantifierbara termer som försäljningssiffror. Vilka säljer mest? Modiga säljare som törs ta risker? Eller försiktiga som tar det säkra före de osäkra? Alternativt genom NKI, Nöjd Kund Index. Man kan även se det vid interna mätningar som medarbetarindex tillägger han.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det viktigaste man, rent praktiskt, kan göra som ledare eller personalansvarig är att arbeta konsekvent och långsiktigt med att föra ut och upprätthålla företagets värderingar.

- Mod bör naturligtvis också vara en faktor vid all rekrytering, kanske framför allt av chefer och med tanke på hur lätt det är att mäta är det konstigt att inte fler företag gör detta.

Det bästa enligt Fredric är att mod i högsta grad går att påverka. Genom att ge inspiration, vägleda medarbetare och diskutera kan man nå framgång. Mod är ett personligt beslut och även en liten påverkan kommer över tid ha effekt.

Fredric Bohms bästa tips :

 1. Tröttnat på att vara feg? Det första steget mot att bli modigare är att bli missnöjd. Det finns ett uttryck som beskriver det bättre än något annat: "Om du fortsätter göra på samma sätt som du alltid har gjort, kommer du att få samma resultat som du alltid har fått”. Om du är nöjd med resultatet bör du fortsätta göra på samma sätt men om du vill ha ett annat resultat behöver du göra på ett nytt sätt." Budskapet är klart, du behöver först tröttna på det resultat du har i dag.
 2. Insikt i det egna agerandet. Nästa steg är att förstå vad det är du gör som ger det resultat du har tröttnat på. När det gäller rädsla är det ofta ett undvikande. Du behöver svara på vad det är som skrämmer dig.
 3. Acceptera kontrollen över dig själv och din omgivning. Du har två valmöjligheter i varje given situation, antingen kan du själv ta på dig ansvaret för det du gör eller så kan du förklara resultatet med någon annan faktor av typen "ödet", "någon annans fel", "domaren var dålig” eller något annat. Hur du väljer att förklara det som sker är olika, dock i slutändan måste resonemanget landa i att du själv tar ansvar för att möta det som skrämmer dig.
 4. Se en realistisk väg till förändring. Du kommer bara att agera om du tror att du har en rimlig chans till framgång. Om det är omöjlighet, i dina ögon, kan du lika gärna låta bli. Därför behöver du inte bara känna till utan också tro på möjligheten att du kan bli modig.
 5. Öva att vara modig. Det finns bara ett sätt att bli modig. Det är att konfrontera rädslan och besegra den. Problemet är att det inte är så lätt. Du behöver öva först.
 6. Koppla handling till ökad självkänsla. I slutändan hänger mod och självförtroende samman. Om du kan se till att varje steg du tar mot att bli modigare också är ett steg mot en bättre självkänsla, kommer du snabbt att bli modigare.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill