Modet att följa sin egen kompass

De fem pelarna som bär upp ditt ledarskap, del 6 – mod.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2019

Mod handlar bland annat om att gå utanför omgivningens förväntningar och sticka ut från mängden.

Mod handlar bland annat om att gå utanför omgivningens förväntningar och sticka ut från mängden.

Autenticitet är en av ledarens viktigaste egenskaper. Att vi är det vi säger att vi är och känner oss komfortabla med oss själva. Jag tror inte att medarbetare vill ha perfekta ledare, men de vill ha autentiska ledare. Ordet "autentiskt" hänvisade traditionellt till ett konstverk som är ett original, inte en kopia. Som ledare behöver vi helt enkelt visa att vi är på riktigt. För det behövs självkännedom, självkontroll, empati och visdom som jag skrivit om i den här serien av artiklar. Nu har vi kommit till den sista delen som handlar om mod, något som också behövs för att kunna vara autentisk. 

Ledarskap är inte en position eller en titel - det är ett eget val som grundar sig i modet att påverka och vidta åtgärder. Varje dag har vi möjlighet att vara ledare. Kärnan i ledarskap är att inspirera och få människor att växa. I slutändan är det bara när vi som ledare visar mod som vi kan bidra till en framtid fylld av möjligheter. 

"Ingenting så avgörande bevisar en mans förmåga att leda andra som det han gör från dag till dag för att leda sig själv".  (Thomas Watson)

Ordet Mod kommer från engelskans "courage" – sprunget ur det latinska ordet "cor" som betyder hjärta. Hjärtat som källa för känslor. Mod är en förutsättning för integritet, personligt ansvar, passion och nära relationer. Mod är ett avgörande personligt karaktärsdrag som vi behöver för att göra skillnad som ledare och bidra till en bättre framtid. 

Fysiskt och moraliskt mod

Man brukar skilja på fysiskt och moraliskt mod. Det fysiska demonstreras i handling med risk för personlig skada för att skydda andra eller bevara omhuldade principer, medan det moraliska handlar om förmågan att övervinna rädslan för att förlora anseende och prestige. Att visa fysiskt mod är viktigt i vissa situationer vi ställs inför, men att använda moraliskt mod är ännu viktigare eftersom vi oftare möter situationer där vår personliga integritet sätts på prov. 

Moraliskt mod är själva motorn för integritet. Det fungerar som en personlig coach och pådrivare som inspirerar oss att möta vårt ansvar och leva upp till våra principer. Vi kan välja att berätta sanningen när en lögn skulle göra vårt liv så mycket enklare, eller att fatta beslut och ta initiativ till handling, trots att osäkerhet eller risken för misslyckande finns. 

Alla möter vi bakslag och misslyckanden som presenterar sig på vägen mot våra mål, ambitioner och drömmar. Det moraliska modet ger oss styrka att klara och övervinna motgångar och hålla ut när vi vill ge upp. När hindren verkar oöverstigliga så fortsätt att klättra, och kom ihåg att det inte spelar någon roll om du når toppen på berget; det viktiga är att du hade modet att försöka.  

Att vara modig stärker vår självkänsla och får oss att växa genom att vi agerar trots vår rädsla. Som Eleanor Roosevelt har sagt: "Varje gång du stannar upp och ser fruktan i ögonen, får du mer styrka, mod och självsäkerhet. Du ska göra det du tror att du inte kan."

"Vågar du inte utsätta dig för risken att göra misstag blir inte mycket gjort här i världen."

– Ingvar Kamprad

Mod utesluter inte rädsla

Den goda nyheten är att vi alla har kapacitet att vara modiga. Mod är inte avsaknad av rädsla utan en inbjudan att agera modigt trots rädsla. Vad vi än går igenom så gör det oss till bättre, starkare och mer autentiska ledare. 

Att bli en bättre ledare innefattar att erkänna att vi inte har svaret på allt och att ta ansvar för våra misstag. Vi inspireras inte av perfektion och starka fasader, utan av dem som håller ihop trots misstag och motgångar.

Det krävs även mod för att våga delegera och lita på andra, och för att höja rösten i svåra frågor eller förmedla impopulära beslut. Mod att hålla fast vid uppfattningar och värderingar när det kan äventyra inkomst eller karriär. Att leva passionerat och stå för det man tror på. 

Mod kan, som alla andra egenskaper, tränas upp precis som man kan träna upp en muskel till att bli stark och smidig. Som Aristoteles har sagt: ”Vi utvecklar mod genom modiga handlingar.”

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vi utvecklar mod genom att:

 • våga öppna upp, vara personlig, vara människa.
 • leva våra värderingar.
 • be om feedback från vår omgivning.
 • dela med oss av våra svagheter och misslyckanden.
 • göra vår röst hörd vid etiska ställningstaganden oavsett konsekvens.
 • våga lyfta fram våra idéer och stå upp för vad vi tycker och tänker.
 • gå utanför omgivningens förväntningar och sticka ut från mängden.
 • våga vara sårbara i relationer och våga be om hjälp.
 • erkänna att vi hade fel, uppriktigt be om ursäkt och ändra oss.
 • kliva bortom vår komfortzon för att göra förändringar.
 • säga nej till det goda för att göra plats för det stora.

Reflektera gärna över ditt eget mod och inom vilka områden du vill våga mer.

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

De fem pelarna som bär upp ditt autentiska ledarskap:

V: Mod - Den femte pelaren är mod. Autentiskt ledarskap kräver mod och integritet. Det handlar om att följa sin egen kompass snarare än att ledas av andras förväntningar. Mod heter på engelska courage – ett ord som är sprunget ur det latinska ordet "cor" som betyder hjärta. Hjärtat som källa för känslor. 

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill