Tidlösa Principer för Gott Ledarskap - Artikelserie del 8

Goda ledare söker självkännedom

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2011

Goda ledare söker självkännedom

Goda ledare söker självkännedom

Redan de gamla grekerna ansåg självkännedom så viktig att de hade orden ”Känn dig själv” inristade över sina tempelingångar. De visste att när vi växer i vishet om vilka vi är, våra styrkor och svagheter, vårt beteende, vad vi vill och varför, kommer vi samtidigt att vara mer autentiska, vilket stärker vårt ledarskap och ger oss möjligheten att nå framgång tillsammans med andra människor på lång sikt.

Goda ledares förmåga att se, höra och skapa kontakt med andra människor ger en djupare tillgång till deras tankar och känslor. Detta i sin tur, förbättrar ledares förmåga att inspirera människor och kommunicera på ett sätt som stimulerar deras utveckling. Denna förmåga till samspel med sin omgivning är således kopplad till viljan att lära känna och förstå sig själv. Att ha en klarare bild av vem man är och hur man uppfattas av andra. 

Konung Salomo, en av de visaste ledarna för alla tider, säger, "En god människa leds av sin ärlighet."  *

Kärnan i att vara en god ledare är att agera konsekvent från insidan och ut. Det betyder att börja med sig själv. Goda ledare bygger förtroende till andra genom att vara ärliga, pålitlig och konsekventa. De förbättrar ytterligare relationerna till andra genom att utveckla förmågan att vara mer förstående, stöttande och lyhörda. Detta är bara möjligt med en god självinsikt.

”Ta reda på sanningen, vad det än kostar, och ge allt för att få vishet, kunskap och undervisning.”

Att öka vår självkännedom kräver eftertanke och uppriktighet. I det höga tempo vi lever i idag behöver vi ta oss tid att tänka och lyssna till vår inre röst – tid till att finna våra inre möjligheter.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Uppriktighet är nyckeln till självkännedom. Den baseras på strävan till ärlighet i tanke och handling.  Att vi lever i enlighet med våra värderingar, att söka se och ge sammanhang, inställningen att vara öppen för att lära…

”Det är bättre att behärska sig själv än att härska över en hel armé.”

För de flesta av oss går privata segrar före offentliga. Vi har lärt att ta det fulla ansvaret för våra reaktioner med insikten om att vi kan välja vår respons på varje situation vi ställs inför.  I detta val, mellan vad som händer oss och hur vi reagerar, ligger vår frihet som människor.

När vi utövar denna frihet att välja utvecklar vi vår person. Vi utvecklar och danar vår karaktär genom att låter känslor vägledas av våra värderingar. Våra löften och beslut blir viktigare än våra känslor eller omständigheter för stunden. När våra känslor blir starka strävar vi efter att ta ansvaret för att reagera i ett större och visare perspektiv. 

”Den som älskar vishet älskar sig själv och kommer att lyckas.”

Att älska sig själv börjar med att acceptera sig själv som man är, med såväl goda sidor som det vi lärt oss uppfatta som fel och brister. När solen skiner med sitt klara ljus bildas även skuggor.

Goda ledare har en konstruktiv inställning och ser den aktuella situationen som utgångspunkten för sitt agerande. De är på väg framåt och är i ständig utveckling för att skapa något större och bättre.

”Människofruktan är en farlig fälla.”

Rädslan för att andra ska upptäcka våra svagheter och brister kan leda till försök att dölja detta - medvetet eller omedvetet. Ju mer vi vågar se våra skuggsidor desto tryggare blir bilden av hur vi kan komma ut i ljuset, vilket frigör energi så att vi kan gå framåt.

En god ledare hjälper individerna i sin grupp till ökad självkännedom. Genom konstruktiv input koncentrerad på medarbetarens styrkor utvecklas självinsikt och självkänsla. Medarbetarens motivation och förutsättningar att lösa uppgifter framgångsrikt ökar genom stöd på olika sätt till större helhetsbild av arbetssituationen.

När individerna i gruppen får hjälp att se sina egna och andras styrkor och inser hur de kompletterar varandra växer samspelet i gruppen.

”Endast goda människor kan njuta fullständigt av livet.”

När vi har en god självkännedom blir vi mer avslappnade och kan njuta mer av livet. Vi har lättare att skratta åt oss själva, att förlåta oss själva och andra. Vi vet att ingen är perfekt och att våra svaga sidor ibland gör sig påminda.

Vår inre reflektion ökar vår vilja att skapa och kreera vår framtid. Vi blir medvetna om våra behov och vår kapacitet att bidra i olika situationer. Vi inser hur vi är unika med individuella styrkor och tillgångar. Ingen annan kan vara eller göra just det som vi kan vara eller göra. 

Bli en visare ledare:

 • Avsätt tid att tänka och att lyssna till din inre röst – upptäck mer av din potential.
   
 • Inhämta feedback från din omgivning och vara öppen för hur kollegor, medarbetare, chefer, familj, vänner uppfattar dig.
   
 • Inse att en upplevd styrka kan vara en svaghet och en upplevd svaghet kan vara en styrka.
   
 • Koncentrera dig på dina starka sidor och se allt annat som utvecklingsmöjligheter.
   
 • Odla förmågan att se styrkor och potential hos andra, alla som bidragande till slutmålet.
   
 • Skapa regelbundna rutiner för eget inre arbete och avkoppling.
   
 • Sök stöd av en mentor eller en coach för din utveckling som ledare.
   
 • Känn dig kallad att skapa något bättre, större och viktigare. Att bidra till en bättre värld.

* Ordspråken är hämtade från Salomo, kung i Israel under 900-talet f.Kr och känd för sin vishet. (Ordspråksboken Levande Bibeln, en parafras)

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Citaten i artikeln är hämtade från Ordspråksboken som tillhör de böcker i bibeln som kallas "vishetslitteraturen". Den är sammanställd av sex mindre ordspråkssamlingar med egna överskrifter som innehåller kloka tänkespråk och levnadsregler som visar hur man ska leva ett gott, lyckligt och rättfärdigt liv. Källa: Allt om Bibeln

Salomo var enligt Gamla Testamentet kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han hade även tillnamnet Jedidjah och var son till kung David och Batseba. Han är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Källa: Wikipedia

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill