Självkännedom är grunden för ett autentiskt ledarskap

De fem pelarna som bär upp ditt ledarskap, del 2 – självkännedom.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2018

Att vara autentisk innebär att vad du säger, vad du känner, och vad du gör samstämmer.

Att vara autentisk innebär att vad du säger, vad du känner, och vad du gör samstämmer.

En ledare lägger mycket fokus och energi på andra människor – det ligger i själva ledarskapets natur. Men för att kunna leda andra människor måste du först och främst veta vem du själv är. Vilka värderingar tror du på, vilken är din vision – och är du beredd att vara den förändring som du vill se hos andra?

del 1 av den här serien såg vi att det autentiska ledarskapet bärs upp av fem pelare, och den första av dessa är självkännedom. 

Vilken kvalitet tror du att människor beundrar mest hos sina ledare? När du tänker på några av historiens mest inflytelserika ledare, vilken kvalitet var det som gjorde att människor drogs till dem och ville stödja och följa deras vision och mission? Tänk på historiska ledare som Winston Churchill eller Nelson Mandela. Varför tror du att de är så attraktiva och beundrade? 

Ett annat exempel på en stor ledare är Mahatma Gandhi. Han levde sina värderingar med ett högre syfte som fick miljoner människor att vilja följa honom mot en gemensam vision. Men det var inte bara så att han kommunicerade en vision och bad folket att följa honom. Han ledde först och främst genom sitt exempel. 

En ofta berättad historia om Gandhi är när en kvinna och hennes son kom för att få en audiens hos Gandhi. De väntade i en och en halv dag i kön med andra som också ville träffa honom. När det till slut var deras tur att få prata med Gandhi säger kvinnan: 

”Mahatma, min son äter för mycket sötsaker. Det är inte bra för hans hälsa och hans tänder. Han är en bra son men när det kommer till sötsaker så är han en lögnare, en tjuv och bedragare, och jag kan inte få honom att sluta. Så snälla Mahatma, säg åt honom att sluta äta sötsaker.”

Gandhi lyssnade noga på kvinnan, tänkte en stund och vände sig sedan till sonen och sade:

”Gå hem och kom tillbaka om två veckor."

Kvinnan såg förvånad ut och undrade varför han inte hade sagt åt pojken att sluta äta sötsaker. Hon tog pojken i handen och gick hem.

Två veckor senare återvände hon och pojken. Gandhi vinkade att de skulle komma fram. Han tittade direkt på pojken och sa:

”Sluta äta sötsaker. Det är inte bra för din hälsa."

Pojken nickade och lovade att han inte skulle fortsätta äta sötsaker längre.

Pojkens mamma vände sig till Gandhi och frågade:

”Varför sa du inte till honom för två veckor sedan när jag tog med honom hit för att träffa dig?"

Gandhi log:

”Ni förstår, för två veckor sedan åt jag själv fortfarande sötsaker. Jag kunde inte be din son sluta äta sötsaker så länge jag själv åt sötsaker.”

Den viktigaste principen för att vara en autentisk är att leva som vi lär. Det tror jag är nyckeln till varför Winston Churchill, Nelson Mandela och Gandhi ses som framgångsrika ledare. Så här uttryckte sig Gandhi: ”Var förändringen du vill se i världen!”

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Den första pelaren är självkännedom 

Redan de gamla grekerna ansåg självkännedom så viktig att de hade orden ”Känn dig själv” inristade över sina tempelingångar. De visste att när vi växer i vishet om vilka vi är med både styrkor och svagheter och hur vi uppfattas av andra människor genom vårt beteende, kommer vi samtidigt att vara mer autentiska. Det kommer att stärka vårt ledarskap och ge oss möjligheten att nå framgång tillsammans med andra människor på kortare och längre sikt.

Våra tankar och känslor påverkar vårt språk och beteende och därmed det inflytande som vi har på andra. När vi kommer i kontakt med våra djupare övertygelser och värderingar, förstår våra personliga gränser och drivkrafter bygger vi upp en trygghet och självkänsla som ett ankare för våra beslut och handlingar på vår väg genom livet.

Enligt Wikipedia är ”självkännedom egenskapen hos människor att ha kunskap om sina egna mentala tillstånd, som trosföreställningar och viljeattityder. Det innebär kort och gott att man känner sig själv och har insikt i hur man är som person. Att man är medveten om sina egna behov och handlingsmönster”. 

För att vara en autentisk ledare behöver du besvara fyra kritiska frågor:

 • Vem är jag? Mina styrkor och svagheter. 
 • Varför finns jag till? Mitt syfte. 
 • Vart är jag på väg? Min vision. 
 • Vad tror jag på? Vilka är mina värderingar? 
Vem är jag? Mina styrkor och svagheter - Vi kan bara prestera på hög nivå genom att göra det vi är bra på, använda våra styrkor. Samtidigt behöver vi vara medvetna om våra svagheter och omge oss med personer som kompletterar dessa med sina styrkor. För ökad självkännedom är det viktigt att också ta hjälp av andra. Inhämta feedback från vår omgivning och vara öppna för hur kollegor, medarbetare, chefer, familj och vänner uppfattar oss. 

Varför finns jag till/mitt syfte - Ett personligt syfte är viktigt för att vi ska uppleva mening i livet. Att känna att vi bidrar till något viktigt och gör skillnad i andra människors liv. Just de faktum att vi har fokus på att det vi gör skapar värde för andra i stället för egen vinning eller nytta är en nyckel till att verklig mening. Vi ser hur vi är med och bidrar genom det sammanhang vi verkar i till att göra värden lite bättre.

För några år sedan gjorde jag ett försök att formulerade mitt syfte. Jag skrev då att ”mitt syfte är att utveckla människor till engagerade, välmående och produktiva ledare som vill skapa värde för andra och bidra till att göra värden lite bättre”. Det har varit min ledstjärna i vardagen och påmint mig om vad som är viktigt för mig. 

Vart är jag på väg/min vision - Att det är viktigt med en vision för en individ, grupp, ett företag eller ett land uttryckte den vise kung Salomo redan för ungefär 3000 år sedan: ”Utan vision förgås folket.” Vi behöver något meningsfullt och inspirerande att se fram emot som ger oss drivkraften i det dagliga arbetet. Som ledare behöver vi utveckla en vision för det nästa steg vi vill ta och börja med att låta visionen växa sig stark i vårt inre. Med vision menas en idé och bild av hur framtiden kommer att se ut när vi väl är där och vilka fördelarna och resultaten blir av att vi når dit. 

Som ledare ser vi till det förflutna, till nuet och till framtiden för att skapa och forma en inspirerande vision. Vi förvandlar tidigare erfarenheter till en positiv tillgång och visualiserar en bättre framtid. Vi söker ständigt möjligheter att bidra med våra unika förmågor. Det finns så många problem att lösa och tillfällen att skapa större värde för andra och för sig själv.

Vad tror jag på ? Vilka är mina värderingar - För att bli autentiska ledare behöver vi upptäcka vilka värderingar som utgör vår kompass, och leva i samstämmighet med dessa värderingar. Att leva sina värderingar innebär inte att vi är perfekta utan är ett ständigt lärande och en livslång strävan 

Wkipedia definierar ”värderingar som principer och övertygelser som utgör en allmän vägledning för våra handlingar”. Den amerikanske forskaren Milton Rokreach definierar en värdering som en varaktig föreställning om att något är att föredra framför något annat. Värderingar är våra tankar om vad vi ser som bra, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt. 

Oavsett ålder, bakgrund och erfarenheter har vi alla våra värderingar med oss som vägvisare. Från tidiga år utvecklar vi ett värdesystem påverkat av vår kulturella omgivning, familj, lärare, kamrater och egna personliga upptäckter. Dessa värderingar blir våra ”glasögon” som vi ser världen genom. De utgör grunden för vårt förhållningssätt. Vårt förhållningssätt är avgörande för hur vi uppträder och samspelar med andra människor och kan läsas i våra attityder och beteenden och ytterst i våra relationer med andra.

Kärnan i att vara en autentisk ledare är att agera konsekvent från insidan och ut. Det betyder att börja med sig själv. Autentiska ledare bygger förtroende till andra genom att vara ärliga, transparenta, pålitliga och konsekventa. De förbättrar ytterligare relationerna till andra genom att utveckla förmågan att vara mer förstående, stöttande och lyhörda. Detta är bara möjligt med en god självkännedom.

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

De fem pelarna som bär upp ditt autentiska ledarskap.

I: Självkännedom - Redan de gamla grekerna ansåg självkännedom så viktig att de hade orden ”Känn dig själv” inristade över sina tempelingångar. De visste vikten av att vara medvetna om sin egen identitet; styrkor, svagheter, drivkrafter, värderingar och påverkan på andra. Denna etiska kärna och öppenhet i relationen till andra utgör grunden för vårt ledarskap.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill