Självkännedom är basen för gott ledarskap

De fem pelarna som bär upp ditt ledarskap, del 2 – självkännedom.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2018

Att vara autentisk innebär att vad du säger, vad du känner, och vad du gör samstämmer.

Att vara autentisk innebär att vad du säger, vad du känner, och vad du gör samstämmer.

En god ledare lägger mycket fokus och energi på andra människor – det ligger i själva ledarskapets natur. Men för att kunna leda andra människor måste du först och främst veta vem du själv är. Vilka värderingar tror du på, vilken är din vision – och är du beredd att vara den förändring som du vill se hos andra?

del 1 av den här serien såg vi att det autentiska ledarskapet bärs upp av fem pelare, och den första av dessa är självkännedom. 

Vilken kvalitet tror du att människor beundrar mest hos sina ledare? När du tänker på några av historiens mest inflytelserika ledare, vilken kvalitet var det som gjorde att människor drogs till dem och ville stödja och följa deras vision och mission? Tänk på historiska ledare som Winston Churchill eller Nelson Mandela. Varför tror du att de är så attraktiva och beundrade? 

Ett annat exempel på en stor ledare är Mahatma Gandhi. Han levde sina värderingar med ett högre syfte som fick miljoner människor att vilja följa honom mot en gemensam vision. Men det var inte bara så att han kommunicerade en vision och bad folket att följa honom. Han ledde först och främst genom sitt exempel. 

En ofta berättad historia om Gandhi är när en kvinna och hennes son kom för att få en audiens hos Gandhi. De väntade i en och en halv dag i kön med andra som också ville träffa honom. När det till slut var deras tur att få prata med Gandhi säger kvinnan: 

”Mahatma, min son äter för mycket sötsaker. Det är inte bra för hans hälsa och hans tänder. Han är en bra son men när det kommer till sötsaker så är han en lögnare, en tjuv och bedragare, och jag kan inte få honom att sluta. Så snälla Mahatma, säg åt honom att sluta äta sötsaker.”

Gandhi lyssnade noga på kvinnan, tänkte en stund och vände sig sedan till sonen och sade:

”Gå hem och kom tillbaka om två veckor."

Kvinnan såg förvånad ut och undrade varför han inte hade sagt åt pojken att sluta äta sötsaker. Hon tog pojken i handen och gick hem.

Två veckor senare återvände hon och pojken. Gandhi vinkade att de skulle komma fram. Han tittade direkt på pojken och sa:

”Sluta äta sötsaker. Det är inte bra för din hälsa."

Pojken nickade och lovade att han inte skulle fortsätta äta sötsaker längre.

Pojkens mamma vände sig till Gandhi och frågade:

”Varför sa du inte till honom för två veckor sedan när jag tog med honom hit för att träffa dig?"

Gandhi log:

”Ni förstår, för två veckor sedan åt jag själv fortfarande sötsaker. Jag kunde inte be din son sluta äta sötsaker så länge jag själv åt sötsaker.”

Den viktigaste principen för att vara en autentisk och inflytelserik ledare är att vara den förändring du vill se hos andra. Det tror jag är nyckeln till varför Winston Churchill, Nelson Mandela och Gandhi ses som framgångsrika ledare. Så här uttryckte sig Gandhi: ”Var förändringen du vill se i världen!”

Två steg mot ökad självkännedom

Anekdoten ovan visar att Gandhi hade självkännedom, vilket är en förutsättning för att man ska kunna agera autentiskt i sitt ledarskap och vara den förändring man vill se hos andra. Du kan öka din självkännedom och bli en (ännu) mer autentisk ledare genom att fundera över dina styrkor och visioner.

Vi kan bara prestera på hög nivå genom att göra det vi är bra på, använda våra styrkor. Samtidigt behöver vi vara medvetna om våra svagheter och omge oss med personer som kompletterar dessa med sina styrkor. Reflektera över inom vilka områden du behöver komplettera dig själv med andras styrkor? Inhämta feedback från din omgivning och var öppen för hur kollegor, medarbetare, chefer, familj och vänner uppfattar dig.

Att det är viktigt med en vision för en individ, grupp, ett företag eller ett land uttryckte den vise kung Salomo redan för ungefär 3000 år sedan: ”Utan vision förgås folket.” Vi behöver något meningsfullt och inspirerande att se fram emot som ger oss drivkraften i det dagliga arbetet. Som ledare behöver vi utveckla en vision för det nästa steg vi vill ta och börja med att låta visionen växa sig stark i vårt inre. Med vision menas en idé och bild av hur framtiden kommer att se ut när vi väl är där och vilka fördelarna och resultaten blir av att vi når dit.

Vår inre reflektion ökar vår vilja att skapa och kreera vår framtid. Vi blir medvetna om våra behov och vår kapacitet att bidra i olika situationer. Vi inser hur vi är unika med individuella styrkor och tillgångar. Ingen annan kan vara eller göra just det som vi kan vara eller göra.

Autentiskt ledarskap - fyra kritiska frågor

Att vara autentisk innebär att vad du säger, vad du känner, och vad du gör samstämmer. 

Det innebär att du leder utifrån dina egna personliga värderingar och är dig själv i alla situationer. För att det ska vara möjligt behöver du vara klar över dina värderingar, och balansera dina handlingar med dina värderingar - vem du är och vad du står för. Det innebär att du är medveten om dina styrkor och svagheter och leder utifrån dem. 

För att vara en autentisk ledare behöver du besvara fyra kritiska frågor:

 • Vem är jag? Mina styrkor och svagheter. 
 • Vart är jag på väg? Min vision. 
 • Vad tror jag på? Vilka är mina principer och värderingar? 
 • Varför finns jag till? Mitt syfte eller mål. 

Värderingar – en del av självkännedomen

För att bli autentiska ledare behöver vi upptäcka vilka värderingar som är vår kompass, som skapar riktning och tydlighet i just vårt ledarskap. Oavsett ålder, bakgrund och erfarenheter har vi alla våra värderingar med oss som vägvisare. Från tidiga år utvecklar vi ett värdesystem påverkat av vår kulturella omgivning, familj, lärare, kamrater och egna personliga upptäckter. Dessa värderingar blir våra ”glasögon” som vi ser världen genom. De utgör grunden för vårt förhållningssätt. Vårt förhållningssätt är avgörande för hur vi uppträder och samspelar med andra människor och kan läsas i våra attityder och beteenden och ytterst i våra relationer med andra.

Vi kan sammanfatta tre typer av värderingar: 

 1. Etiska värderingar – att göra det som är rätt och riktigt.
 2. Relationsorienterade värderingar – att bygga ett klimat som kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt.
 3. Framgångsorienterade värderingar – vilka mål är värda att sträva mot under en livstid.

För att tydliggöra våra värderingar ställer vi oss avgörande frågor som: 

 • Vad värdesätter jag högst i livet?
 • Vad är mindre viktigt? 
 • Vilken skillnad vill jag göra som ledare för min organisation, mitt team, för världen? 

Ta dig tiden att reflektera över vilka värderingar som är viktiga för dig. Skriv ner dem, fundera över dem, analysera dem några gånger, reflektera över varför de är viktiga. Och börja leda utifrån dem! 

Foto Per W

Per Winblad

Vår expert inom Motivation & Ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

De fem pelarna som bär upp ditt autentiska ledarskap.

I: Självkännedom - Redan de gamla grekerna ansåg självkännedom så viktig att de hade orden ”Känn dig själv” inristade över sina tempelingångar. De visste vikten av att vara medvetna om sin egen identitet; styrkor, svagheter, drivkrafter, värderingar och påverkan på andra. Denna etiska kärna och öppenhet i relationen till andra utgör grunden för vårt ledarskap.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill