Vishet genom reflektion och moral

De fem pelarna som bär upp ditt ledarskap, del 5 – vishet.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2019

Vishet fungerar som en inre kompass som visar oss riktningen i en värld fylld av information, kunskap och högt tempo.

Vishet fungerar som en inre kompass som visar oss riktningen i en värld fylld av information, kunskap och högt tempo.

Det autentiska ledarskapet efterfrågas alltmer. Att visa att man som ledare och människa är sig själv i de flesta situationer, är transparant, trovärdig och lever som man lär. I den senaste artikeln delade jag med mig några tankar om förmågan till empati som en viktig del av att vara autentisk. Men även en god egenskap som empati behöver grundas på visdom och en moralisk kompass, vilket den här artikeln handlar om.

För att verkligen förstå betydelsen av visdom behöver vi också definiera vad visdom är. Historiskt har begreppet visdom funnits sedan sumerernas tid (ca 2 500 f.Kr.). I de tidigaste skrifterna gällande visdom var fokus ofta på livsläror, etiska och moraliska ordspråk för att föra vidare kunskap till andra. 

Kung Salomons visdom är känd bland annat genom berättelsen om två kvinnor som var och en har ett nyfött barn. (1 konungaboken 3: 16-28). Ett av barnen dör om natten och barnets mor byter ut sitt döda barn mot det barn som lever. De två kvinnorna kommer inför Salomo och grälar över vem som ska få barnet som lever. 

Kung Salomo föreslår att barnet ska huggas i två halvor och att varje kvinna ska få en halva vardera. Men kvinnan som var mor till det levande barnet vädjar då till Salomo på grund av sina starka moderskänslor. Hon säger: ”Min herre, snälla, ge henne barnet! Vad du än gör, döda honom inte!” Men den andra kvinnan säger: ”Ingen av oss ska få honom, hugg honom itu!”. Då säger kungen: ”Ge barnet som lever åt den första kvinnan! Ni får absolut inte döda honom, det är hon som är mamman.” Salomos beslut anses vara klokt eftersom det visar en förståelse för hur en mor skulle reagera i en sådan situation.

Vishet – att tänka moraliskt

Enligt Wikipedia är visdom att veta exakt vad som ska göras, varför man ska göra det, hur och när man ska göra det, och vad som kommer att hända när det är gjort. Det som då uppnås är största möjliga lycka för allt levande omkring oss, samt balans och harmoni i tillvaron. Förutom att främja balans och harmoni i tillvaron, ger visdom ofta en tillfredsställande känsla av syfte i livet. Sandra Carey sa en gång: ”Förväxla aldrig kunskap med visdom. En hjälper dig att leva; den andra hjälper dig att skapa ett liv.”

Men jag vill mena att visdom (eller vishet) har en djupare innebörd utöver kunskap, erfarenhet, förståelse. Vishet handlar snarare om hur vi använder dessa egenskaper på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt. Vishet fungerar som en inre kompass som visar oss riktningen i en värld fylld av information, kunskap och högt tempo. När vi följer vår inre kompass vägleds vi att handla klokt, baserat på integritet, transparens, ärlighet och förtroende. Kort sagt är visdom kunskap som förstås och tillämpas utifrån en moralisk kompass. 

Oavsett i vilket sammanhang vi arbetar så kommer framtidens utmaningar att göra ledarskap svårare och mer komplext. Därför behöver vi vishet mer än någonsin för att kunna leda oss själva och andra i vår snabbt föränderliga värd. Det är lätt att under det dagliga tempot och den press vi ofta utsätts för tappa fokus på vad som skapar verkligt värde för oss. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

"Vishet fungerar som en inre kompass som visar oss riktningen i en värld fylld av information, kunskap och högt tempo."

– Per Winblad

Reflektion är nyckeln till vishet

Visdom uppnås till stor del genom reflektion. Reflektion är en viktig förutsättning för medveten utveckling av både verksamheter, en hållbar samhällsutveckling och egen personlig livskvalitet. Som chef är man i dag väldigt händelsestyrd, och man förväntas ständigt vara tillgänglig. Samtidigt är behovet av att lära och utvecklas större än någonsin. 

Ordet reflektion kommer av latinets reflectere och har betydelsen ”vända åter” eller ”vända tillbaka till”. Vi kan säga att reflektion ser tillbaka på något. För att förändras och utvecklas på ett medvetet sätt behöver vi reflektera över tidigare situationer och erfarenheter. 

Vi behöver därför regelbundet avsätta tid för reflektion, både för egen del och tillsammans med andra. Ändå är det svårt för många att ta sig tid till reflektion. Men, som någon har sagt: ”Om vi inte använder tid till att reflektera, har vi snart ingen tid alls”. Vill vi fatta kloka beslut kräver även det reflektion och tid. Ta därför tid för att tänka innan du fattar beslut. Om du inte tar tid att tänka igenom saker så skapar det ofta problem. Visa människor använder en kombination av logik och intuition för att komma fram till de bästa möjliga besluten. 

Vishet handlar även om olika perspektiv

Studier pekar även på vikten av perspektiv innan man drar slutsatser, speciellt i viktiga frågor. Visdom innebär ett nyanserat tänkande med olika perspektiv på en situation snarare än att använda svartvitt tänkande. Med ett öppet, ödmjukt förhållningssätt och genom att sätta saker och händelser i perspektiv kan vi hantera livets och arbetslivets olika situationer på ett klokare sätt. De kan också vägleda oss mot en större balans mellan egna personliga intressen och andras intressen. Som Albert Einstein en gång sa: "Visdom är inte en produkt av skolgång utan av det livslånga försöket att förvärva det".  

Sträva därför efter att bli en visare ledare genom att ta dig tid för reflektion. Kom också ihåg att praktisera de insikter du får i ditt dagliga liv och ledarskap. För det är genom våra ord och handlingar vi blir det föredöme som inspirerar vår omgivning.

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

De fem pelarna som bär upp ditt autentiska ledarskap:

IV: Vishet – Den fjärde pelaren är vishet. Vishet är inte samma sak som kunskap, erfarenhet eller intelligens. Vishet handlar snarare om hur vi använder dessa kvaliteter på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt. Det är en djup insikt i vad som är sant, rätt och varaktigt. Något som varje människa har att värdera under sin livstid. Vishet fungerar som en inre kompass som visar oss riktningen i en värld fylld av information, kunskap och högt tempo. När vi följer vår inre kompass vägleds vi att handla klokt och fatta goda beslut.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill