Autentiskt ledarskap skapas med självkontroll

De fem pelarna som bär upp ditt ledarskap, del 3 – självkontroll.

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2018

Självkontroll är även nära besläktat med självdisciplin och viljestyrka.

Självkontroll är även nära besläktat med självdisciplin och viljestyrka.

Varje beslut vi fattar i våra liv säger något om vem vi är och vilka värderingar vi har. Det är därför som det är så viktigt att vara autentisk som ledare. Det är också därför det är så viktigt att det du säger stämmer överens med det du gör och tror på. Det du säger och gör visar vem du är. I del 3 av den här serien artiklar har vi kommit till den andra av fem pelare som bär upp det autentiska ledarskapet. Den andra pelaren är självkontroll - med ödmjukhet, självdisciplin och viljestyrka som närbesläktade egenskaper.

Det är många som har två sidor till sin personlighet, en som vi visar upp på jobbet och en utanför jobbet. På jobbet försöker vi ofta vara på ett visst sätt för att passa in i rollen vi har och de förväntningar som följer med den rollen. Vi börjar ändra på hur vi egentligen är och agerar, istället för att vara oss själva. 

Detta gäller inte minst i ledarskap, där chefer ofta känner en press att deras personlighet måste matcha en roll. När förre SAS vd Jan Carlzon första gången blev vd, då på Vingresor, berättas det att en högre chef fick ta ett samtal med Jan om varför han hade förändrats så mycket som person sedan han blev vd. Han hade börjat ”chefa”, skulle vara med i alla sammanhang och ha sista ordet överallt. Medarbetare och kollegor hade till slut tröttnat på Jan och bett en högre chef prata med honom: ”Jan, du förstår att det var den Janne du var innan du blev befordrad till vd som vi hade fastnat för och ville ha som vd, så slappna av och börja var dig själv.” När vi inte är medvetna om att vi inte är oss själva utan spelar en roll uppfattas det av medarbetarna som oautentiskt, de tappar förtroendet och kanske rent av slutar för att gå någon annanstans. Om vi kan förbli autentiska i vårt ledarskap så kan vi ta med hela vår personlighet till jobbet och fortfarande vara effektiva, produktiva och inspirerande ledare.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Utveckla självkontroll

Men vad är självkontroll? Enligt Wikipedia är ”självkontroll en psykisk viljehandling att behärska sina impulser, känslouttryck, och instinkter och förmåga att invänta ett bättre tillfälle att tillgodose sina intressen eller behov”. Enligt psykologen Daniel Goleman, författare till bland annat den populära boken Känslans intelligens, är emotionell självkontroll "förmågan att hålla dina störande känslor och impulser i kontroll, för att behålla din effektivitet under stressiga eller till och med fientliga förhållanden och förbli tydlig och lugn". Det handlar också om förmågan att förbli positiv i alla interaktioner med andra oavsett omständighet.

Självkontroll har alltså ett nära samband med hur väl vi känner, förstår och leder oss själva. Ju bättre vi är på att leda oss själva desto bättre fungerar relationerna runt omkring oss; på jobbet, i familjen och på fritiden. Framför allt, desto bättre mår vi själva. Att utveckla självkontroll är en ständigt pågående process. Självkontroll är något vi alla har tillgång till tack vare vår prefrontala cortex – det område i hjärnan som hanterar långsiktig planering, impulskontroll och beslutsfattande. Hjärnan är som vilken muskel som helst. Den behöver träning för att uppnå resultat och bygga mental styrka.

Lär dig att kontrollera dig själv genom att dagligen öva på din förmåga att hantera impulser och responser. Genom att regelbundet ägna dig åt att behålla självkontrollen förbättrar du alltså din förmåga till självkontroll. Du behöver inte ha rätt i alla lägen eller ha sista ordet. Håll tillbaks ditt ego och fokusera på det som är viktigt och av värde istället. Hur hanterar du press? Som någon sagt: ”Press bygger inte din karaktär men press avslöjar i sanning din karaktär”. En ledare som har självkontroll behåller lugnet även när känslorna vill dra iväg och väntar med sin respons. De skickar aldrig ett mail i ilska eller tar itu med en laddad fråga om de inte känner sig lugna och samlade. De tar sig tid att viktiga fatta beslut och frågar sig själva om de har samlat den information de behöver för ett beslut. 

Odla ödmjukhet

Att ödmjukhet inte bara är en uppskattad egenskap som är kopplad till ledarskapsförmåga utan även främjar självkontroll har en studie från forskare vid National University of Singapore visat på. Ödmjuka människor kännetecknas av att de är minde självcentrerade och framhäver sig själv mindre. De har en mer balanserad syn på sig själva och är mer förlåtande mot sig själva vid motgångar och misslyckanden. De kan sätta sina framgångar och styrkor i perspektiv istället för att se sig som överlägsna andra. Deras självbild är mer balanserad och de är bättre på att ta kritik och överväga andras synpunkter. Ödmjukhet visade sig också vara positivt associerad med sociala attribut som empati, tacksamhet, generositet, tålamod, hjälpsamhet och förlåtelse. Så odlar vi vår ödmjukhet blir vi också bättre på självkontroll.

Viljestyrka och självdisciplin skapar självkontroll

Självkontroll är även nära besläktat med självdisciplin och viljestyrka. Självdisciplin handlar om att uthärda något svårt och jobbigt, att vara uthållig och att ha kontroll över sig själv. Att göra det som behöver göras och betala det pris som krävs för att förverkliga visionen. Möjligheten att försaka något bra idag för något ännu bättre i morgon är en viktig ingrediens i såväl personlig som ekonomisk framgång. Allting har sitt pris. Om vi vill ha mer, behöver vi ge mer. För att vi vet att det ger utdelning i slutändan. Vi gör det trots att det är svårt, med hjälp av viljestyrka och självdisciplin.

Hur reagerar eller resonerar du på det som händer dig? Vi har själva det fulla ansvaret för att välja respons på varje situation vi ställs inför. I detta val, mellan vad som händer oss och hur vi responderar, ligger vår frihet som människor. När vi utövar denna frihet att välja utvecklar vi vår person och stärker vår självkontroll. Vi låter våra känslor vägledas av våra värderingar - vår inre kompass. Våra löften och beslut blir viktigare än våra känslor eller omständigheter för stunden. 

Viljestyrka handlar om att lära sig kontrollera sin uppmärksamhet, sina tankar och därmed öka sin förmåga till självkontroll. Vi övar också upp vår viljestyrka genom att börja med relativt lätta saker och se dessa som roliga utmaningar. Vi tar trapporna i stället för hissen eller ger oss ut och joggar trots att det regnar. Vi stänger av mobilen och läser en bok för att varva ner på kvällen. Vi reflekterar över dagen som varit. 

 • Vad är vi mest nöjda med? 
 • Vad skulle vi ha hanterat annorlunda? 
 • Vad har vi lärt oss?

Genom att göra dessa små dagliga övningar i viljestyrka tränar vi på sikt upp vår självkontroll och når ett steg länge på vägen mot ett verkligt autentiskt ledarskap.

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

De fem pelarna som bär upp ditt autentiska ledarskap.

II: Självkontroll - Den andra pelaren är självkontroll. Självkontroll har ett nära samband med hur väl vi känner och förstår oss själva. Det handlar om hur vi leder oss själva. Ju bättre vi är på att leda oss själva desto bättre fungerar relationerna runt omkring oss; på jobbet, i familjen och på fritiden. Framför allt, desto bättre mår vi själva.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill