Det autentiska ledarskapet

De fem pelarna som bär upp ditt ledarskap, del 1 av 6.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2018

Autentiskt ledarskap utgår från äkthet.

Autentiskt ledarskap utgår från äkthet.

Vad är gott ledarskap? Det är en fråga som angår oss alla, oavsett om vi är ledare i formell mening eller inte. Ledarskap handlar om att utöva inflytande och det har alla människor någon gång gjort.
För att kunna leda på bästa sätt behöver vi vara autentiska, alltså äkta och sanna i förhållande till oss själva och andra. Det kräver bland annat att vi har god självkännedom och självkontroll men också att vi är empatiska, visa och
modiga. I den här artikelserien ska vi ta en närmare titt på begreppet autentiskt ledarskap – som bärs upp av fem pelare.

Du kanske tänker att du inte är en ledare eller chef i någon organisation men faktum är att vi alla har erfarenhet av att utöva ledarskap. Det kan vara som förälder, lärare, i föreningsliv eller i olika andra sammanhang. Ledarskap är inte en position eller en titel - det handlar om dig, hur du ser på livet och din roll i tillvaron. Ledarskap handlar om viljan att påverka utvecklingen i det sammanhang där du är och skapa värde för din verksamhet och för samhället. Utmaningen är att förstå oss själva tillräckligt väl för att upptäcka hur och var vi kan använda våra ledarskapsgåvor.

Ledarskap kan definieras på många sätt. Peter G. Northouse, professor i kommunikation, definierar ledarskap som "en process där en person påverkar en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål". En av världens främsta inom området ledarskap, John Maxwell, uttrycker det så här: "Ledarskap är inflytande - inget mer, inget mindre”.

"Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation."

– Helge Brattgård, förre biskopen i Skara

Ledarskapet är något som växer fram mellan ledare och ledda, genom ledarens förmåga att inspirera och medarbetarnas engagemang. Det innebär i praktiken en serie möten och samspel med individer och grupper. För att ledarskapet ska bli starkt behöver relationen fördjupas genom ökad förståelse och delaktighet i det större som vi tillsammans försöker skapa.

 Ledare finns i alla former, storlekar och stilar. Ingen är stöpt i samma form, de personliga ledarstilarna varierar. Vissa ledare entusiasmerar inför en uppgift. Andra ger en tydlig och klargörande bild av situation och möjligheter. Ytterligare andra är mer nedtonade och har ett analytiskt sätt att leda sin grupp vidare till utveckling, steg för steg. Olika situationer kräver olika typer av ledarskap. För att vara effektiva behöver vi kunna anpassa vår ledarstil till situationen. Vår uppgift kan vara att motivera, inspirera och ibland att fatta svåra beslut. Det kan vara rätt att delegera och ibland att själv genomföra. Som goda ledare anpassar vi vår stil till situationens krav men vi är fortfarande i grunden oss själva.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

De mest effektiva ledarna liknar varandra på ett avgörande sätt. De har alla en hög grad av emotionell intelligens. IQ och teknisk eller administrativ kompetens är inte irrelevant men forskning visar tydligt att emotionell intelligens är en nödvändig förutsättning för ledarskap. Utan det kan en person ha den bästa utbildningen i världen, ett briljant analytiskt sinne och en mängd av smarta idéer - men han eller hon kommer ändå inte att bli en stor ledare. Den emotionella intelligensens färdigheter handlar om hur du bygger relationer, hur du hanterar dina och andras känslor samt om hur hög grad av självkännedom du har.

Autentiskt ledarskap utgår från äkthet. Begreppet autentisk eller äkta har sina rötter i grekisk filosofi och står för ”att till ditt eget själv vara sann”. Bill George, professor på Harvard Business School, menar i sin bok Authentic Leadership att vi idag mer än någonsin behöver ledare med stark personlig integritet och vilja att bygga verksamheter med varaktig livskraft. Vi behöver ledare med passion för sin uppgift och trohet mot sina ideal. Vi behöver ledare med modet att bygga verksamheter för alla sina intressenters behov.

Peter G. Northouse sammanfattar autentiskt ledarskap så här:

 • Autentiska ledare leder från sin egen inre övertygelse
 • Autentiska ledare är original, inte kopior
 • Autentiska ledare grundar sina handlingar på sina värderingar

Vad gör oss till goda ledare?

I en serie artiklar som jag kallar "De fem pelarna som bär upp ditt ledarskap" kommer jag att lyfta fram detta autentiska ledarskap. Det kommer bland annat att handla om ledarens självkännedom, att kontrollera sina känslor, sin egen etiska kärna och öppenhet i relationen till andra. Om du reflekterar en stund över varför ledare du mött inte varit framgångsrika eller misslyckats med sitt ledarskap kommer du att finna att de saknar en eller flera av dessa pelare. 

De fem pelarna som bär upp vårt ledarskap är:

I: Självkännedom - Den första pelaren är självkännedom. Redan de gamla grekerna ansåg självkännedom så viktig att de hade orden ”Känn dig själv” inristade över sina tempelingångar. De visste vikten av att vara medvetna om sin egen identitet; styrkor, svagheter, drivkrafter, värderingar och påverkan på andra. Denna etiska kärna och öppenhet i relationen till andra utgör grunden för vårt ledarskap.

II: Självkontroll - Den andra pelaren är självkontroll. Självkontroll har ett nära samband med hur väl vi känner och förstår oss själva. Det handlar om hur vi leder oss själva. Ju bättre vi är på att leda oss själva desto bättre fungerar relationerna runt omkring oss; på jobbet, i familjen och på fritiden. Framför allt, desto bättre mår vi själva.

III: Empati – Den tredje pelaren är empati. Empati är förmågan att förstå andras unika erfarenhet och att känna respekt för individen och situationen. Ett empatiskt beteende kännetecknas av; öppenhet, ärlighet, tolerans, tillit och förlåtelse. Vi möter människors djupare behov av att känna sig förstådda, accepterade och uppskattade. Ledare gör klokt i att komma ihåg uttrycket att "folk bryr sig inte om hur mycket du vet tills de vet hur mycket du bryr dig om".

 IV: Vishet – Den fjärde pelaren är vishet. Vishet är inte samma sak som kunskap, erfarenhet eller intelligens. Vishet handlar snarare om hur vi använder dessa kvaliteter på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt. Det är en djup insikt i vad som är sant, rätt och varaktigt. Något som varje människa har att värdera under sin livstid. Vishet fungerar som en inre kompass som visar oss riktningen i en värld fylld av information, kunskap och högt tempo. När vi följer vår inre kompass vägleds vi att handla klokt och fatta goda beslut.

V: Mod - Den femte pelaren är mod. Autentiskt ledarskap kräver mod och integritet. Det handlar om att följa sin egen kompass snarare än att ledas av andras förväntningar. Mod heter på engelska courage – ett ord som är sprunget ur det latinska ordet "cor" som betyder hjärta Hjärtat som källa för känslor.

Mod är en förutsättning för integritet, passion och nära relationer. Mod är ett avgörande personligt karaktärsdrag som vi behöver som chefer och ledare. Det gäller såväl i privat som offentlig verksamhet, som entreprenörer och egna företagare, i relationer till kunder, medarbetare och i privatlivet.

Vi kan alla stärka dessa förmågor genom ökad medvetenhet, uthållighet, övning och feedback från kollegor eller coacher.

 På Motivation.se vill vi lyfta fram de senaste och mest spännande riktningarna inom modern forskning när det gäller ledarskap, motivation och goda prestationer. I en ny artikelserie under de närmaste månaderna vill jag bygga vidare på kopplingen till ett vist ledarskap genom det som den moderna ledarskapsforskningen kallar "Det autentiska ledarskapet". Syftet är att ge dig näring till att utveckla ditt ledarskap. 

Välkommen att läsa!

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Per Winblad 

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har tidigare skrivit artikelserien Tidlösa Principer för Gott Ledarskap om det visa ledarskapet utifrån 3000 år gamla urkunder och kung Salomos vishet.

Del 1 Goda ledare söker vishet

Del 2 Goda ledare skapar vägledande värderingar

Del 3 Goda ledare har en inspirerande vision

Del 4 Goda ledare utvecklar meningsfulla mål

Del 5 Goda ledare är möjlighetstänkare

Del 6 Goda ledare växer i motgång

Del 7 Goda ledare bygger positiva relationer

Del 8 Goda ledare söker självkännedom

Del 9 Goda ledare tar tillvara på tiden

Del 10 Goda ledare lever som de lär

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill