Empati bygger ett förtroendefullt ledarskap

De fem pelarna som bär upp ditt ledarskap, del 4 - empati.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2019

Med empati kan vi bättre förstå och acceptera andra som de är, med fel och brister precis som vi själva har.

Med empati kan vi bättre förstå och acceptera andra som de är, med fel och brister precis som vi själva har.

Ett autentiskt ledarskap handlar om att bygga förtroende - och ett effektivt sätt att bygga förtroende på är genom empati. Medarbetare som känner att du är empatisk och har förståelse för deras situation, problem och utmaningar kommer att engagera sig i verksamheten och göra sitt bästa för att leverera vad ni kommit överens om. I del 4 av den här serien artiklar har vi kommit till den tredje av fem pelare som bär upp det autentiska ledarskapet. Den tredje pelaren är empati.

Empati är förmågan att förstå andras unika erfarenhet och att känna respekt för individen och situationen. Ett empatiskt beteende kännetecknas av öppenhet, ärlighet, tolerans, tillit och förlåtelse. Vi möter människors djupare behov av att känna sig förstådda, accepterade och uppskattade. Ledare gör klokt i att komma ihåg uttrycket att "folk bryr sig inte om hur mycket du vet tills de vet hur mycket du bryr dig om".

Empati skapar förståelse för andra

Det är viktigt att komma ihåg att vi alla inom oss bär på vår egen historia som skiljer sig från alla andras. Det är inte alltid lätt att förstå varför någon känner eller tycker som de gör. Vi människor är olika och reagerar ibland på saker och ting ofta på ett överraskande sätt. Med empati som ledarskapsverktyg kan vi börja förstå dessa skillnader. Genom att lyssna uppmärksamt på andra behöver du inte oroa dig för hur du ska svara, eftersom målet inte är att reagera utan att lyssna och inte att svara utan att försöka förstå. Med empati kan vi bättre förstå och acceptera andra som de är, med fel och brister precis som vi själva har. 

Att verkligen förstå någon annans upplevelse och känslor är kanske en omöjlighet, men det räcker långt med att vi visar en vilja att förstå genom att vara goda lyssnare. Det innebär inte att du måste hålla med om andras uppfattningar, men att du är villig att förstå och uppskatta dessa. När du kan uppskatta vad en annan person går igenom, visar du empati utan att döma eller göra antaganden.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Led med förtroende

Ett gammalt indianordspråk säger: ”Döm inte någon förrän du gått en mil i hans mockasiner”. Ibland behöver du som ledare kliva ur dina egna skor och sätta på dig någon annans för att verkligen förstå vad som händer runt omkring dig i organisationen. Att vara empatisk och skapa förtroendefulla relationer ger dig en inblick i vad andra känner och tänker. Det hjälper dig att förstå deras reaktioner och underlättar för ditt beslutsfattande. Även de svåra besluten som man kan behöva ta, som att exempelvis säga upp en medarbetare underlättas av att man har en god relation. Man kan skiljas och ändå respektera varandra. Mänsklig kontakt och nära relationer stärker förmågan att kunna skapa resultat tillsammans.

När du leder med empati lyssnar du på ett sätt som gör att andra människor känner sig trygga och vill prata med dig. Att effektivt kommunicera innebär att man realiserar och erkänner skillnaderna i de val vi gör och hur vi uppfattar världen, och sedan använder denna förståelse för att styra din kommunikation med andra.

Steg på vägen mot ett mer empatiskt ledarskap

Dags att kolla med dig själv! Hur empatiskt är ditt ledarskap? Det handlar om att lyssna, vara medveten om ditt kroppspråk, att uppmuntra de tysta och att visa ett personligt intresse.

Lyssna på riktigt 

Ingenting har sådan betydelse för våra relationer som att verkligen lyssna till någon annan. Verkligen lyssna betyder att du lyssnar med ett öppet sinne. Det innebär att du uppmärksammar vad som ligger bakom orden som sägs, de dolda känslorna, tonfallet och iakttar kroppsspråket. En bra lyssnare koncentrerar sig inte bara på ord, utan också på att förstå den andra personens underliggande synvinkel.

Det finns olika nivåer av lyssnande. Den första nivån är att man endast koncentrerar sig på orden som sägs och det visar egentligen att man inte är en så bra lyssnare. Nästa nivå är att lyssna med inlevelse för att försöka förstå den andra personens underliggande synvinkel. Det innebär inte att man nödvändigtvis håller med om andras uppfattningar, men att man är villig att förstå och uppskatta dessa. 

Nivå tre innebär att lyssna till undertexten. Om du frågar någon om hur denne mår så kan svaret på nivå ett vara ”Det är bra”. På nivå tre lyssnar du djupare och uppfattar det dolda budskapet att vederbörande inte alls mår bra utan bara använde ett vanemässigt sätt att svara på frågan. Du ställer klargörande frågor som exempelvis ”Hur är det egentligen”? 

På nivå fyra är du även medveten om och lyssnar till vad dina egna känslor säger. Här är det viktigt att lyssna med ett öppet sinne så att du inte är för snabb med din egen respons utifrån dina egna tankar och känslor, allt du behöver göra är att lyssna till punkt och inte avbryta. Att ge människor utrymme att säga vad de vill säga är en viktig form av empati.

Var medveten om ditt eget kroppsspråk

Kroppsspråket är ofta det mest direkta sättet som människor kommunicerar vad de tycker eller känner, även när deras verbala kommunikation säger något helt annat. Var medveten om ditt eget kroppsspråk; förbli öppen och lyssna, luta dig in när människor pratar och visa att du är intresserad av vad de säger. Och framför allt att inte börja tänka på vad du själv ska säga härnäst. Och som någon sagt så klokt: ”Man lär sig mer genom att lyssna än att tala”.

Lyssna först – tala sedan

Simon Sinek, författare till boken Start With Why pratar om vikten av att först lyssna på andras upplevelser och åsikter innan du berättar om din egna. Han formulerar det så här: ”Du kommer att få höra hela ditt liv som du behöver lära dig att lyssna. Jag skulle vilja säga att du måste lära dig att vara den sista som talar. Även människor som anser sig vara goda ledare kommer att gå in i ett rum och säga ’Här är problemet. Här är vad jag tycker. Men jag är intresserad av din åsikt. Låt oss gå runt i rummet’. Det är för sent. Kunskapen att hålla dina åsikter för dig själv tills alla har talat gör två saker. Ett, det ger alla andra känslan av att de har blivit hörda. Det ger alla andra möjlighet att känna att de har bidragit. Och två, du får nytta av att höra vad alla andra tänker innan du själv bidrar med din åsikt."'

Uppmuntra de tysta

I möten finns oftast två eller tre extroverta personer som sköter det mesta av pratet. Och så finns det de mer inåtvända, lite tysta personerna som inte säger lika mycket, även om deras idéer och kunskaper är solida. Gör det till din uppgift att uppmuntra människor att vara öppna om vad de tänker och känner utan att döma, avfärda eller ignorera. Och som alltid är det egna exemplet som är bästa läraren, att du själv är transparant och icke dömande i dina relationer. 

Visa ett personligt intresse

När du som ledare är genuint intresserad av dina medarbetare visar du det genom att bry dig om hur de mår på och utanför jobbet. Att vara nyfiken, ställa frågor om familjen,  utmaningar och önskemål visar på ett personligt intresse och när du gör det bygger du samtidigt empati och stärker er relation.

I ledarskapet är det mötet med människor som är det viktiga. Ett autentiskt ledarskap utövas i nära relationer byggt på tillit, öppenhet och sårbarhet i mötet med andra. Ett möte människa till människa, utan distans. Då skapas även förutsättningarna för engagemang och enastående resultat. 

Reflektera över din empati

Ta gärna någon minut och reflektera över hur empatisk du är i mötet med andra på och utanför jobbet. Reflektera över frågorna nedan som en början till en ökad medvetenhet i att förstå dig själv, hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig. Använda dessa insikter medvetet i mötet med medarbetare och andra i organisationen.  

1. Hur ofta engagerar du dig ärligt och genuint i andra människor eller kretsar det mesta kring dig själv, dina behov och intressen? 

2. Hur bra är du på att verkligen lyssna till andra? 

3. Hur mån är du om att skapa genuina och djupa relationer?

4. Hur omtänksam är du i dina relationer på och utanför jobbet?

5. Hur omtänksam är du mot dig själv? Har du förmågan att inte döma dig själv utan accepera och uppskatta dig själv som du är?

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

De fem pelarna som bär upp ditt autentiska ledarskap

III: Empati – Den tredje pelaren är empati. Empati är förmågan att förstå andras unika erfarenhet och att känna respekt för individen och situationen. Ett empatiskt beteende kännetecknas av; öppenhet, ärlighet, tolerans, tillit och förlåtelse. Vi möter människors djupare behov av att känna sig förstådda, accepterade och uppskattade. Ledare gör klokt i att komma ihåg uttrycket att "folk bryr sig inte om hur mycket du vet tills de vet hur mycket du bryr dig om".

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill