Nätverkande viktigt för introverta entreprenörer

Men många unga entreprenörer och företagsledare har svårt för den sociala biten, visar ny forskning.

Karriär | ARTIKEL | MARS 2021

Forskare vid Jönköpings universitet har i en ny studie tittat på hur just unga, introverta entreprenörer klarar av de krav som ställs vad gäller aktivt nätverkande.

Forskare vid Jönköpings universitet har i en ny studie tittat på hur just unga, introverta entreprenörer klarar av de krav som ställs vad gäller aktivt nätverkande.

Att behöva nätverka och knyta nya kontakter kan vara jobbigt för många unga entreprenörer och företagsledare med en mer introvert personlighetstyp. Det visar ny forskning från Jönköpings universitet, där entreprenörer i indiespelindustrin har studerats. Ett aktivt nätverkande är emellertid nödvändigt för att klara sig som företagare, och forskarna hoppas att studien kan ge insikter om hur man kan hjälpa fler unga entreprenörer att lyckas.

Entreprenörskap och företagsledning ställer höga krav på den som vill lyckas – något som inte minst är kännbart för den som är ung och oerfaren. Extra tufft kan det vara för mer introverta personlighetstyper, eftersom företagande i princip alltid kräver ett mycket aktivt nätverkande. Samtidigt så vet vi att många väldigt framstående entreprenörer är just introverta – däribland exempelvis Facebooks grundare Mark Zuckerberg och Microsofts Bill Gates. Det är alltså mödan värt att sträva efter ett företagsklimat där man har goda förutsättningar att lyckas som entreprenör även om man är introvert.

Forskare vid Jönköpings universitet har i en ny studie tittat på hur just unga, introverta entreprenörer klarar av de krav som ställs vad gäller aktivt nätverkande. Studien fokuserar på indiespelindustrin i Sverige. Indiespel, ”independent games”, är oberoende spel som skapas av enskilda eller mindre team av spelutvecklare. Det innebär att utvecklarna är oberoende vad gäller ekonomi, utveckling och publicering.

Att kunna vara oberoende är dock väldigt svårt – särskilt om man är introvert.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Jobbigt att nätverka

Behovet av extern hjälp är stort om man vill lyckas som ung entreprenör och företagsledare, och även om man strävar efter att vara oberoende så behöver man ofta vända sig till utomstående parter – och nätverka aktivt – om man vill säkra resurser och kompetens.

Entreprenörerna i studien är också medvetna om att detta är nödvändigt, men eftersom de är introverta så betraktar dem det som ett ”nödvändigt ont” – och tycker att nätverkandet är svårt och krävande. Detta är säkerligen ett vanligt problem bland introverta entreprenörer och företagsledare överlag, och inte bara bland unga. Deltagarna i studien uppger att de sociala sammanhangen känns påtvingade, och upplever ofta att de misslyckas socialt. 

De har därför väldigt svårt att knyta till sig de kontakter och det nätverk som de skulle behöva för att lyckas i sitt entreprenörskap. Många av dem har väldigt bra produkter att erbjuda, men stöter på hinder på grund av sin personlighetstyp. Forskarna menar också att en del av dessa entreprenörer har en orealistisk förväntan om att kunna fokusera helt på den kreativa sidan av företagandet – som är deras styrka – och istället låta andra sköta den sociala biten och nätverkandet.

Det här är ett problem som riskerar att ställa till det för entreprenörer som annars borde ha en god framtid för sig. Och eftersom många entreprenörer och företagsledare är introverta så är det viktigt att stödja dem för att deras startups ska kunna nå sin fulla potential. Forskarna hoppas därför att olika aktörer som stöttar unga företagare och entreprenörer ska ta till sig slutsatserna i studien, och sträva efter att ge introverta företagare bättre möjligheter att lyckas – exempelvis genom att arrangera evenemang och konferenser som är anpassade efter olika personlighetstyper. Det kan bland annat handla om att skapa lugna och trygga miljöer, där man fokuserar på ett mer långsiktigt relationsbyggande. 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill