Kollektivet framför allt?

Högpresterare riskerar ett negativt bemötande när gruppens sammanhållning blir för viktig, visar ny forskning.

Ledarskap | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MAJ 2017

Kollektivet framför allt?

Kollektivet framför allt?

Samarbete och teamkänsla lyfts ofta fram som viktiga faktorer i skapandet av en bra arbetsplats. Detta naturligtvis med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda?
En ny undersökning visar att högpresterande medarbetare riskerar att bli illa behandlade på arbetsplatser som lägger stor vikt vid kollektivets sammanhållning.

Solidaritet och sammanhållning i teamet brukar i regel ses som genuint goda egenskaper hos en arbetsgrupp. Men ny forskning visar att dessa värderingar också har sina baksidor – inte minst för medarbetare som är riktiga högpresterare, skriver bloggen BPS Research Digest.

I studien, som publicerades i Journal of Applied Psychology, har forskaren Elizabeth Campbell och hennes kollegor gjort en enkätundersökning bland 350 mestadels kvinnliga frisörer/hårstylister på en taiwanesisk kedja av 105 salonger. Högpresterare identifierades med hjälp av prestationsbetyg från salongernas chefer. Deltagarna fick svara på frågor om vilka egenskaper de såg hos varandra, om de såg kollegorna som tillgångar eller ”hot”, samt hur mycket stöd eller kritik de fick på jobbet. De fick också svara på hur hög grad av samarbete de hade på arbetsplatsen.

Starkt kollektiv – svagare högpresterare?

Resultaten visade att högpresterare fick utstå mer kritik och negativt bemötande på arbetsplatsen, men de fick också mer stöd och support av mer positiva kollegor.

Högpresterarna väckte alltså starkare känslor över huvud taget, både positiva och negativa.

Men det intressanta var att det positiva stödet och supporten uteblev på arbetsplatser som var präglade av mer kollektivistiska värderingar. På dessa ställen tycktes det viktigare att ”inga träd får växa till himlen”, och högpresterare behandlas mer som ett hot än som en tillgång.

Forskarna valde att genomföra ytterligare en studie, denna gång bland 204 amerikanska management-studenter. Deltagarna delades in i grupper som skulle lösa olika problem; vissa instruerades att fokusera på samarbete inom gruppen, medan andra uppmuntrades att konkurrera och ha en livlig debatt, även om de jobbade mot samma mål.

Deltagarna isolerades sedan från varandra och fick information om varandras prestationsnivå. De fick också meddelanden från andra gruppmedlemmar, varav vissa talade illa om högpresterarna (i själva verket var både prestationsbetygen och meddelandena påhittade av forskarna).

Baktalar högpresterare

Intressant nog visade det sig att deltagare som såg högpresterare som ett hot gärna hakade på i baktalandet av dessa, genom att skicka liknande meddelanden tillbaka. Detta hände dock nästan bara inom grupper som blivit uppmanade att fokusera på samarbete, och alltså inte inom grupper med fokus på mer individualistisk tävlan mot ett gemensamt mål. Slutsatsen är att alltför samarbetsinriktade arbetsplatser riskerar att medföra sociala nackdelar för högpresterare.

Denna studie kan vara bra att hålla i minnet för företag som vill behålla sina högpresterare, påpekar BPS Research Digest. Visst är det bra med samarbete – men inte till den grad att individen blir vingklippt.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill