Personlighet viktigare än intelligens

Intellektuell nyfikenhet och arbetsmoral är viktigare än intelligens för att nå framgång, visar ny forskning.

Ledarskap | HR | Motivera | Karriär | ARTIKEL | JAN 2015

Personlighet viktigare än intelligens

Personlighet viktigare än intelligens

Personlighet är en viktigare framgångsfaktor än intelligens, enligt en ny australiensisk studie. De viktigaste personlighetsdragen för att lyckas är samvetsgrannhet och öppenhet för nya erfarenheter. Människor med dessa egenskaper har fyra gånger större möjlighet att lyckas jämfört med personer som "bara" är intelligenta. Detta får ses som en glad nyhet - personlighetsdrag är nämligen betydligt mer uppträningsbara än intelligens.

Man behöver inte vara superintelligent för att kunna prestera och nå framgång i livet. En ny australiensisk studie visar att goda personlighetsdrag är en betydligt viktigare framgångsfaktor än intelligens - åtminstone inom den akademiska världen. Mycket tyder dock på att detsamma gäller även inom andra sektorer i samhället.

Studien inkluderar data från tiotusentals studenter, vars intelligens respektive personlighetsprofil har jämförts med deras prestationer i standardiserade tester. Resultaten visar att personlighet är betydligt viktigare än intelligens om man vill förutspå en människas möjligheter att lyckas.

Det är framför allt två personlighetsdrag som är förknippade med framgång, skriver brittiska PsyBlog: Öppenhet för erfarenheter och samvetsgrannhet.

Fantasirik - och disciplinerad

Öppenhet och samvetsgrannhet är två av personlighetspsykologins så kallade Big Five - de fem faktorer som enligt en känd teori utgör grunden i vår personlighet. De övriga tre faktorerna är extraversion, vänlighet (Agreeableness) och neuroticism.

Enligt den nya studien är öppenhet och samvetsgrannhet så mycket som fyra gånger viktigare än intelligens om man vill uppnå akademisk framgång.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Personer med en hög grad av öppenhet kännetecknas av att de är mer fantasirika och medvetna om sina egna känslor. De uppskattar variation, är intellektuellt nyfikna och tycker om att söka ny information.

Öppenhet är den absolut viktigaste personlighetsfaktorn när det gäller att uppnå kreativa prestationer - vilket flera tidigare studier har visat, enligt nättidningen Huffington Post.

Samtidigt är samvetsgrannhet den egenskap som har det tydligaste sambandet med framgång i största allmänhet. Samvetsgrannhet (Conscientiousness) är ett personlighetsdrag som bland annat förknippas med disciplin, arbetsmoral, plikttrogenhet och god planeringsförmåga.

Går att träna upp

Dr. Arthur Poropat, forskaren vid Griffith University som ligger bakom studien, menar att vi begår ett misstag när vi lägger allt för stor vikt vid intelligens. Hans studie visar att personlighet till syvende och sist är viktigare än intelligens - vilket vi bör vara glada för, eftersom ett personlighetsdrag går att träna upp och lära in på ett helt annat sätt än intelligens.

Det finns således inga ursäkter för att inte följa sina drömmar och försöka uppnå det du vill med ditt liv, vad det än må vara. Träna upp din arbetsmoral och din intellektuella nyfikenhet, och våga satsa - så kommer du antagligen längre än de flesta.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill