Teknikbranschen diskriminerar äldre

Branschen är fördomsfull mot personer över 35 år, enligt ny forskning.

ARTIKEL | APRIL 2021

Åldersstereotyper fungerar ofta omedvetet. De yngre intervjupersonerna i studien stängde inte medvetet ut sina äldre kollegor.

Åldersstereotyper fungerar ofta omedvetet. De yngre intervjupersonerna i studien stängde inte medvetet ut sina äldre kollegor.

Åldersdiskriminering är ett vanligt problem i arbetslivet, och extra vanligt är det i teknikbranschen. Ny forskning från bland annat Malmö Universitet visar att många som arbetar i branschen har fördomsfulla uppfattningar om äldre och om deras förmåga att ta till sig nya tekniska kunskaper. Gränsen för vem som uppfattas som gammal går dessutom väldigt långt ner i åldrarna om man jämför med andra branscher.

Teknikindustrin är en bransch som per definition hela tiden måste ligga i framkant, leda utvecklingen och vara dynamisk. Den typen av egenskaper förknippas ofta med unga människor. Därför kommer det kanske inte som någon överraskning att det är tufft att vara äldre i teknikbranschen, vilket ny forskning från bland annat Malmö Universitet nu har påvisat.

Den nya studien är baserad på djupintervjuer med 18 personer som är verksamma inom teknikbranschen på olika orter runt om i världen; Bangalore, Barcelona, Berlin, Houston, Silicon Valley. Syftet med intervjuerna var att undersöka hur personer i denna förmodat ”ungdomliga” bransch själva ser på ålder.

Forskarnas slutsats av studien är att branschen präglas av fördomar mot äldre, och att gränsen för vem som räknas som gammal sätts väldigt lågt. Intervjupersonerna ansåg överlag att man anses vara gammal redan när man har passerat 35-årsstrecket. Ung anses man vara fram till cirka 30 års ålder, så övergångsfasen mellan ”ung” och ”gammal” är väldigt kort.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Stereotypa föreställningar om äldre

Studien visar att det i teknikbranschen finns en lång rad stereotypa föreställningar om äldre – alltså om alla som är över 35 – när det gäller kompetens, attityd och inlärningsförmåga. Äldre tros ha svårare att lära sig nya saker och att bearbeta information. Det finns också en föreställning om att äldre har sämre kunskaper om den senaste utvecklingen inom ny teknik, samt att de över huvud taget är mindre intresserade av teknik. Istället förväntas de vara mer intresserade av ledarskap.

Dessutom förekommer uppfattningen att äldre är mindre hängivna sin arbetsplats jämfört med yngre medarbetare, eftersom de äldre i högre utsträckning vill tillbringa tid med familjen – medan det i teknikbranschen kan finnas en förväntan om att även den lediga tiden ska kretsa kring kontoret, företaget och kollegorna. Forskarna säger att det finns en idé om att arbetsplatsen ska vara lite som en ”fritidsgård”.

Jakob Svensson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och en av studiens två författare (den andra är Andrea Rosales från Open University of Catalunya), menar att åldersdiskrimineringen inte är medveten eller avsiktlig – men icke desto mindre problematisk.

− Åldersstereotyper fungerar ofta omedvetet. De yngre intervjupersonerna som vi pratade med stängde inte medvetet ut sina äldre kollegor, ändå kommer de åldersstereotyper som framkom i våra intervjuer sannolikt att påverka såväl företagskulturen som vilka förväntningar som finns på individen, säger han i ett pressmeddelande

https://www.forskning.se/2021/03/17/aldersdiskriminering-vanligt-i-teknikbranschen/

.

Åldersdiskrimineringen riskerar att bli allt mer problematisk, anser forskarna. Den påverkar inte bara företagskulturen och äldre individers karriärmöjligheter. I ett tekniskt avancerat och digitaliserat samhälle är det också viktigt att tekniska produkter och tjänster även tar hänsyn till äldre personers intressen. Den aspekten riskerar att utebli om de äldre inte är representerade i teknikbranschen.


Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill