Perfektionism kan stå i vägen för kreativitet

Perfektionister är mindre flexibla i sitt sätt att tänka.

ARTIKEL | DEC 2021

Personer som strävar efter ”väldigt bra” istället för ”perfekt”, är mer kreativa.

Personer som strävar efter ”väldigt bra” istället för ”perfekt”, är mer kreativa.

Perfektionism är en förmåga som har många fördelar, men också många nackdelar. Perfektionister har ofta en extremt hög ambitionsnivå, vilket brukar löna sig i livet, samtidigt som det finns en risk att de ställer orimliga krav på sig själva och bränner ut sig. En annan nackdel är att perfektionism kan leda till sämre kreativ förmåga och mindre öppenhet, enligt ny forskning.

Den som alltid strävar efter perfektion har uppenbarligen väldigt höga ambitioner, och därför är det inte konstigt att många perfektionister kan gå långt i karriären. Samtidigt har man länge pratat om perfektionismens mörka sidor. Perfektion är i de flesta fall ett fullständigt orealistiskt mål, eftersom det ligger i den mänskliga tillvarons natur att allt vi gör alltid skulle kunna göras lite bättre – perfektion är ett mål som i praktiken aldrig uppnås. Den som kräver perfektion av sig själv riskerar därför att slå knut på sig själv genom att hela tiden underkänna resultatet av sitt eget arbete, vilket i slutändan kan leda till stress, utmattning och utbrändhet. 

Det finns också en annan nackdel med perfektionism, enligt ny forskning. Kanadensiska forskare har i en studie som nyligen publicerades i British Journal of Psychology slagit fast att perfektionism leder till sämre kreativ förmåga och mindre öppenhet. Det berättar nättidningen BPS Research Digest. I studien kommer forskarna också fram till att personer som strävar efter ”excellens” istället för perfektionism, alltså ”väldigt bra” istället för ”perfekt”, är mer kreativa.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Perfektionister mindre kreativa

I studien deltog kanadensiska studenter, som i undersökningens första del fick svara på ett antal frågor om sina mål och sin mentalitet, för att fastslå om de strävade efter perfektionism eller excellens. Sedan fick de genomgå flera olika tester som syftade till att mäta deras kreativitet, öppenhet och förmåga att tänka annorlunda och originellt. 

I det första testet uppmanades 279 deltagande studenter att komma upp med så många kreativa svar som möjligt på ett antal frågor/uppmaningar, till exempel ”säg oss alla olika sätt att använda en tidning” eller ”nämn alla saker du kan komma på som skapar oljud”. I det andra testet fick 401 deltagande studenter testa sin perfektionism och kreativa förmåga på liknande sätt. Samtidigt mättes även deras känsla av självförmåga och deras personliga identitet kopplad till kreativitet; detta genom att de fick ta ställning till olika påståenden. Det gjordes även två extra tester där man mätte studenternas förmåga att bilda en associationskedja av ord, och även en ”dissociationskedja” (ord som är helt orelaterade till varandra).

Resultaten av de två studierna visade att deltagarna kom upp med fler originella svar ju mer de strävade efter excellens, och färre originella svar ju mer de strävade efter perfektionism. Den förstnämnda gruppen var också bättre på association och dissociation, medan perfektionisterna var mindre originella och kreativa även där. De som strävade efter excellens snarare än perfektionism uppvisade också en högre grad av öppenhet för nya idéer och erfarenheter. När det gäller självförmåga och kreativ identitet var det dock ingen skillnad mellan grupperna.

Perfektionister är sina egna fiender

Perfektionister kan mycket väl lyckas med mycket i livet, vilket gör att de kanske inte inser sina problem i första taget. Men att perfektionismen även har mörka sidor står alldeles klart. En av slutsatserna i studien är att perfektionister är mindre flexibla i sitt sätt att tänka, vilket påverkar deras öppenhet och kreativa förmågan. 

Perfektionism kan också leda till utmattning och utbrändhet, som tidigare nämnts, alternativt kan det leda till att man tappar motivationen och engagemanget – eftersom man hela tiden dömer ut resultaten av sina egna ansträngningar. 

Perfektionister är ambitiösa, men kan bli sina egna värsta fiender på vägen mot målet. Ett bra första steg för att komma till bukt med problemet är att bli medveten om sin perfektionism, och utifrån det försöka omformulera sina mål så att de blir mer realistiskt höga. Man kan också bemöta sin inre kritiker genom att skriva ner en lista med motargument mot det som kritikern säger. Ett annat bra mål är att öronmärka mer tid för vila och återhämtning, utan några som helst prestationskrav. Gör då inte vilan till en prestation i sig (som du ska visa upp på Facebook…), utan se till att vilan verkligen är kravlös.

Sist men inte minst, kom ihåg att perfektionismen bottnar i någonting positivt, nämligen höga ambitionsnivåer. Det är en bra grund att bygga på. Och perfektionister kan också vara väldigt kreativa, de behöver bara övervinna sina inre låsningar.


Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill