Lyssnar ni på medarbetarnas feedback?

Arbetsgivare som tar emot konstruktiv kritik har större chans att behålla kompetenta medarbetare.

Ledarskap | Medarbetarskap | ARTIKEL | NOV 2021

Särskilt så kallade ”öppna” frågor i medarbetarundersökningar kan leda till viktiga insikter, om man analyserar och tolkar svaren på rätt sätt.

Särskilt så kallade ”öppna” frågor i medarbetarundersökningar kan leda till viktiga insikter, om man analyserar och tolkar svaren på rätt sätt.

Att behålla kompetenta medarbetare är en viktig prioritering för de flesta arbetsgivare, och bör stå extra högt på agendan i dessa tider av förändring. För att det ska vara möjligt måste man vara medveten om vilka faktorer som kan få medarbetare att vantrivas och vilja byta jobb, så att man kan vara proaktiv och förebygga dessa faktorer. 

En ny studie visar att många medarbetare upplever att arbetsgivaren inte lyssnar på feedback – och många av dessa funderar på att byta jobb.

Covid-19-pandemin har inneburit en omvälvande tid i arbetslivet, och i sådana tider är det också många som funderar extra mycket över sin arbetssituation. Medarbetare som länge har gått och burit på en känsla av bristande motivation, känner sig kanske extra lockade att ta steget och lämna företaget. I framför allt USA har man pratat om en ”Great Resignation” eller ”Big Quit” under det senaste halvåret, då ett mycket stort antal anställda frivilligt har valt att lämna sina jobb.

Att människor vill byta jobb kan ha många olika orsaker; alltifrån att man är missnöjd med lönen, till att man vill ha bättre möjligheter att utvecklas karriärmässigt. Men i en ny studie som tidningen Inc berättar om, framkommer en orsak som tidigare nog har underskattats:

Många medarbetare upplever att deras arbetsgivare inte lyssnar på feedback.

Det är programvaruföretaget Explorance som har låtit göra en studie om just medarbetares feedback, där 2000 amerikanska deltids- eller heltidsanställda har deltagit. I studien framkommer en koppling mellan arbetsgivarnas oförmåga att ta till sig feedback från medarbetare, och medarbetarnas benägenhet att vilja byta jobb.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Medarbetares feedback förblir ohörd

Studien visar att medarbetare gärna vill ha möjlighet att ge sin arbetsgivare feedback. 78 procent säger till exempel att de gärna vill medverka i medarbetarundersökningar, men trots det har 50 procent inte fått delta i någon sådan undersökning det senaste året. Och framför allt verkar många vara missnöjda över den respons, eller brist på respons, som de får när de ger sin arbetsgivare feedback: 

45 procent av deltagarna i studien tror inte att deras feedback leder till meningsfull förändring. Även 40 procent av de chefer som deltog i undersökningen tycker att deras arbetsgivare är dålig på att ta till sig konstruktiv kritik.

Medarbetare är alltså generellt sett angelägna om att få bidra till positiva förändringar på arbetsplatsen, men då krävs det att arbetsgivaren är villig att ta till sig feedback, och även ser till att den möjligheten finns också i praktiken.

Om medarbetarna inte får möjlighet att ge feedback, eller inte upplever att deras feedback tas på allvar och leder till förändringar, så minskar deras motivation och trivsel på arbetsplatsen. Och då ökar risken att man som arbetsgivare går miste om värdefull kompetens. Faktum är att 41 procent av deltagarna i studien uppger att de letar efter ett nytt jobb.

En av slutsatserna i studien är att arbetsgivare behöver bättre verktyg för att samla in och analysera medarbetarnas feedback. (Här bör man dock notera att Explorance talar i egen sak, eftersom de tillhandahåller just sådana verktyg.) Särskilt så kallade ”öppna” frågor i medarbetarundersökningar kan leda till viktiga insikter, om man analyserar och tolkar svaren på rätt sätt. 

Men framför allt är det viktigt att över huvud taget ge medarbetarna många olika möjligheter att ge feedback, och se till att den leder till positiva förändringar. Medarbetare som känner att arbetsgivaren verkligen lyssnar kommer att trivas bättre på jobbet, och då ökar sannolikheten att man som arbetsgivare får behålla och utveckla deras kompetens under lång tid framöver.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill