Dålig företagskultur vanligaste orsaken till stress

Kulturen kan spela större roll än arbetsbelastningen, visar ny studie.

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2021

En nya undersökningen visar att dålig arbetskultur upplevs vara den vanligaste orsaken till negativ stress.

En nya undersökningen visar att dålig arbetskultur upplevs vara den vanligaste orsaken till negativ stress.

Stress är ett växande problem i det svenska arbetslivet. Ofta tas det för givet att stress beror på hög arbetsbelastning, men så behöver det inte alltid vara. En ny studie visar istället att dålig företagskultur är den enskilt vanligaste orsaken till stress. 42 procent av deltagarna i undersökningen svarade att de upplever negativ stress på arbetsplatsen, och mer än var tredje anser att det är negativ arbetskultur som bidrar mest till stressen.

Den ökande stressen i det svenska arbetslivet är en fråga som länge har varit på tapeten. Negativ stress är mycket skadligt för arbetstagarnas hälsa, och för arbetsgivarna och samhället innebär stressen minskad produktivitet och fler sjukskrivningar. 

Negativ stress kan uppstå av många olika anledningar, och behöver inte nödvändigtvis bero på hög arbetsbelastning. Den nya undersökningen från Framfot visar att dålig arbetskultur upplevs vara den vanligaste orsaken till negativ stress.

Cirka 2000 personer deltog i undersökningen, som genomfördes från slutet av juni till mitten av november 2021. Av dessa uppgav 42 procent att de har upplevt negativ stress på sin arbetsplats. På frågan vad som bidrar mest till negativ stress, kom svarsalternativet negativ arbetskultur i topp. Mer än var tredje deltagare, närmare bestämt 36 procent, tyckte att företagskulturen är den enskilt största bidragande faktorn till att stress uppstår.

32 procent av deltagarna ansåg att stressen orsakas av arbetsbelastningen, och 28 procent svarade att det inte finns resurser nog för att klara av kraven. 20 procent ansåg att stressen beror på att de inte får någon möjlighet till återhämtning efter fysiskt eller psykiskt krävande arbete.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Nytt arbetsliv kan skapa stress

Att dålig arbetskultur anses vara den mest bidragande orsaken till stress är någonting som arbetsgivare förstås behöver vara uppmärksamma på. Det är ett problem som inte går att lösa i en handvändning, eftersom arbetsplatsens kultur påverkas av så många olika aspekter.

Coronapandemin och de nya erfarenheterna av distansarbete och hybridarbete kan ha påverkat resultatet i studien. Många arbetstagare ser väldigt positivt på de nya möjligheter som har uppstått i arbetslivet, men det betyder inte att dessa är helt problemfria. Framfot hänvisar i sin undersökning till flera andra studier, bland annat till rapporten Det hybrida arbetslivet som Tele2 och Kantar Sifo genomförde 2020. Där svarade 55 procent av arbetstagarna att distansarbetet går ut över teamkänslan, och den upplevelsen ökade med 200 procent från februari till november 2020.

Andra studier har också visat att många arbetsgivare saknar kunskaper om arbetsgivaransvaret i samband med distansarbete. Det är alltså uppenbart att det nya arbetslivet medför stora utmaningar för företags- och arbetskulturen, och att man riskerar att få stora problem – bland annat med stress och ohälsa – om dessa utmaningar inte tas på allvar. Distans- och hybridarbete är en revolutionerande förändring när det sker i stor skala, och därför bör det vara självklart att också uppdatera arbetskulturen, så att den anpassas efter den nya verkligheten.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill