Rätt arbetsmiljö för prestation

Gästskribenter Katarina Moberg och Marie Wijkander: Att hantera prestationsångest del 2 av 2.

Hälsa | Ledarskap | Motivera | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MARS 2018

God arbetsmiljö får oss att växa, medan prestationsångest hämmar oss.

God arbetsmiljö får oss att växa, medan prestationsångest hämmar oss.

I del 1 om prestationsångest konstaterade vi att nöjdheten inte har något tak, och att du därför måste vända blicken inåt för att förstå vilka förväntningar du har på dig själv. Men hur påverkas vår prestationsångest av arbetsmiljö och organisation? Och hur kan du själv bidra till en bättre arbetsmiljö, så att dina kollegor får ett sunt förhållande till prestation? Det ska vi titta närmare på i den här artikeln.

I den första delen om prestationsångest diskuterade vi det faktum att nöjdhet inte har något tak, och att man därför kan känna sig missnöjd nästan hur bra man än presterar. Du måste därför vända dig inåt för att få en förståelse för din egen relation till prestation och misslyckanden. Du kan minska din prestationsångest genom att vara snäll och medkännande mot dig själv, precis som du förhoppningsvis är mot andra människor. Men också genom att odla ett growth mindset, så att du ser inlärning och prestation som en process som alla kan lära sig, snarare än att se det som en medfödd förmåga som andra har men inte du.

Men det är inte bara vårt eget mindset och ”självprat” som påverkar prestationsångesten. Även den arbetsmiljö och den organisation inom vilken vi är verksamma har en stor inverkan på hur vi förhåller oss till prestation. Men hur?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

God arbetsmiljö och prestationsångest

Vi är varandras arbetsmiljö, och vi vet att trivsel och arbetsmiljö är viktiga ingredienser för att kunna prestera. Utifrån denna insikt finns det några frågeställningar du bör reflektera kring. Är du en god arbetskamrat, som du vill att andra ska vara? Tar du ansvar och bidrar till dina kollegors välmående?

Du kan bidra till en god arbetsmiljö för prestation genom att helt enkelt fråga andra hur läget är. Det är alltid viktigt för människor att bli sedda av omgivningen, men detta har särskilt stor betydelse när man inte är på topp. Om en kollega känner prestationsångest så är det förmodligen viktigt för den personen att andra människor ser, förstår och känner det – och har uppmuntrande ord att komma med. Det kan göra en enorm skillnad. Var därför generös med beröm till dina kollegor, och våga skämta med en varm humor som minskar anspänningen och får folk att slappna av. Bjud på dig själv, prata om tillkortakommanden och glädjeämnen i livet. Mellanmänsklig kommunikation är avgörande för att både du och jag ska orka ta oss ur den bubbla av prestationsångest som vi alltför ofta befinner oss i på arbetsplatsen och i livet.

Genom att reflektera kommer vi långt i vår ambition att göra skillnad i vardagen. Vi måste också göra avvägningar kring vad, varför, hur, vem och när saker ska göras. Detta är ett av många sätt att på individnivå motverka prestationsångest, och istället odla lusten till prestation och den glädje det ligger i att reflektera. 

Verktyg som stöttar på organisationsnivå

Som organisation finns det flera faktorer som är viktiga för att främja prestation och stävja prestationsångest:

 • Rehabinsatser - säkerställ insatser i god tid, t ex när en medarbetare har försämrad arbetsprestation, plötslig frånvaro eller minskad motivation.
 • Feedbackkultur skapar nöjdare medarbetare som får verktyg för utveckling
 • Coachande förhållningssätt väcker entusiasm och motivation hos medarbetarna
 • Löpande temperaturmätning för att kontinuerligt se hur arbetsklimatet ser ut
 • Arbeta aktivt med chef- och medarbetardialog för att säkerställa rimliga förväntningar
 • Performance management – säkerställ process och rutiner runt detta
 • Tydliggörande av ramverk, befogenheter och resurser för att skapa prestation, inte ångest
 • Ledarskap som främjar medarbetarskap och som låter människor växa
 • Säkra prestation på individnivå

På individuell nivå kan det finnas en nytta i att ställa sig följande frågor kring prestation:

 • Vad vill du prestera?
 • Vilka är dina ”surdegar” (prestationsinriktade fritidsprojekt) och varför?
 • Vem ställer krav egentligen?
 • Vilka är dina faktiska resurser och vad behöver du stöd kring?
 • Vad är otydligt för dig och vem kan hjälpa dig att bringa klarhet?
 • Vilket mindset har du, fixed eller growth mindset? Och vad får det för konsekvenser?
 • Vad står din prestationsångest för?
 • Hur är ditt nuläge och var är du på väg?

Ett samband mellan resurser och krav

Vi har alla ett antal förutsättningar som påverkar vår förmåga att hantera stress, press och höga prestationskrav. Detta i kombination med ett antal unika egenskaper. De är högst individuella och går inte att jämföra med andra. När krav och de resurser vi har att tillgå möts, upplever vi flyt och kan prestera. När det omvända inträffar uppstår en obalans som i sin tur kan skapa prestationsångest och rent fysiska symptom. 

Att vara medveten är ett första steg för att hantera sin eventuella prestationsångest. Därefter kan man ta hjälp i form av till exempel en utbildning, en extra resurs på jobbet, ett tydliggörande kring faktiskt kompetensbrist eller externt stöd. Tänk på dina mål och ansvarsområden; har du de resurser som krävs för att kunna nå dina mål? Om nej, vilket stöd skulle du behöva för att kunna nå dina mål? Behöver du stöd för att prioritera arbetsuppgifter när du har för mycket att göra?

AS3 prestationsångest modell

Prestationsångest är idag en del i vår samhällskultur, kraven på prestation på alla arenor är höga. Du kan själv påverka hur du vill förhålla dig till detta. Tänk på att prestationsångest dämpar din prestation, var medveten om de krav du ställer på dig själv och hur du ser på dina egna och andras misslyckanden, och sist men inte minst - var snäll mot dig själv!

Summering angående prestationsångest

 • Be om hjälp!
 • Rikta din energi och rensa ut surdegarna
 • Se verkligheten som den är
 • Agera på det du kan påverka
 • Säkerställ tydliga förväntansbilder
 • När fungerar du som bäst?
 • Fokus på vad du gör och inte bara på resultatet
 • Hur hänger dina insatser ihop med de mål du ska uppnå
 • Vidga trygghetszonen för att minska rädslan för misslyckande
 • Acceptera negativa tankar och komplettera med positiva tankar

Läs den första delen i serien Nöjdheten har inget tak om att hantera prestationsångest.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera
 • Arbetsmiljö

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera
 • Arbetsmiljö

Dela:

Marie WijkanderOm skribenterna

Marie Wijkander arbetar på AS3 Svenska AB och har 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av individer inom ledarskap, kommunikation och bemötande. Alla människor kan utvecklas till att ta nästa steg och prestera i sin roll, det kräver ett tydligt ledarskap, förväntansbilder och kontinuerlig feedback.


Katarina Moberg är VD för AS3 Svenska AB, är sociolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i över 25 år. Hon har jobbat mycket med teamutveckling, coachning och rekrytering. Omställningsfrågor och att säkra att uppsägningsprocesser sker på ett värdigt sätt brinner hon för. Hennes grundtes är att alla kan göra mycket mer om de får möjlighet och att det finns en rätt plats för alla.


Läs mer om AS3!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill