Ledarskap för en ny tid

Emotionell och själslig förmåga har avgörande betydelse i moderna organisationer.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2018

Rationell, emotionell och själslig intelligens ligger till grund för ledarintelligens.

Rationell, emotionell och själslig intelligens ligger till grund för ledarintelligens.

Världen förändras i ett rasande tempo, och en ny värld kräver ett nytt ledarskap. Gamla värderingar och synsätt i arbetslivet kommer att få ge vika – och lämna plats åt det vi kallar mänskliga organisationer. I framtiden blir samarbetsvilja och emotionell förmåga minst lika viktigt som individualism och teknisk kompetens. Det innebär att du måste lära dig att vända blicken inåt – för att upptäcka hur du fungerar känslomässigt, och vad som får dig känna meningsfullhet.

Idag är det många begrepp som surrar i vårt medvetande: digitalisering, globalisering, robotisering, komplexitet, självledarskap, värdegrund, och holism. Så snabbt gick det att genom nya begrepp förstå att något nytt håller på att träda fram. Dessa begrepp säger något om vår samtid. Vi lever i en tid där vi måste hitta nya copingstrategier för att hantera vår samtid och vår plats i tillvaron utan att känna oss vilsna och frustrerade. 

Du som är ung säger kanske, vadå? Och många som är äldre med en lång erfarenhet bakåt, undrar vart vi är på väg. Det är hög tid att börja sträva efter att bygga upp en inre styrka, en inre hållbarhet för att därefter skapa en yttre hållbarhet. Redan under nästa decennium kommer fler och fler vilja vara sina egna ledare, och några vill vara med och leda och inspirera andra inom ramen för nya organisationsformer. Organisationsformer som utvecklas i takt med tiden. Nya former för formellt och informellt ledarskap kommer att skapas. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

ÄNTLIGEN är tiden mogen för att fler människor ska komma till insikt om att det de letar efter inte finns där ute - utan där inne! Det nya ledarskapet handlar om att bli en god mentor och handledare. Jag har medvetet valt bort begreppet coach, då det associeras till ”tränaren”. Det nya ledarskapet kräver mer än att träna medarbetare i olika färdigheter.

Skapa mänskliga organisationer

Visst behöver vi fortsätta att använda vår rationella, logiska och analytiska hjärna, men det ”tickar inte igång” andra själar som vill något av högre värde. Handen på hjärtat, vilka värden leds du av för att leva och agera etiskt? Hur visar du omsorg, omtanke och hjälpsamhet i din vardag? Hur vill du samarbeta, med vilka vill du samarbeta och i vilket syfte? Vilka insikter och färdigheter behöver du som chef, för att ändra ditt arbetssätt så att dina medarbetare får vara de experter de faktiskt är för den verksamhet som de befinner sig i? 

Du som chef anger riktningen och stöttar dina medarbetare så att de kan göra sina små förbättringssteg, ett steg i taget. Du medverkar till att skapa en mänsklig organisation genom att medvetet skapa en kultur som bygger på respekten och tron på människans vilja till att bidra.

Det börjar med dig som chef

Vem vill du VARA? Och vad ska du GÖRA för att skapa tillit och trovärdighet?

För detta finns inga schabloner eller mekaniska lösningar, utan ett hårt och medvetet arbete i att utforska dig själv. Begrepp som är centrala för människans själsliga, mentala och psykiska välbefinnande och överlevnad går via hjärtat.

Vad innebär det att vara schysst och ärlig, och att behandla andra med ödmjukhet och respekt? Varför är det så svårt att skapa en kultur där dessa värden genomsyrar ett samhälle och en organisation? Allt börjar i familjen, där vår första prägling sker, sedan kommer andra viktiga vuxna och skolan. Som ung vuxen och ”vuxenvuxen” kan du gå bakåt och se hur du präglats. Och idag har du ett val. Det finns ingen att skylla på, bara en möjlighet att få en förklaring. Som vuxen har endast du ansvar för ditt liv. Vill du leda dig själv, så gör det.

Bidra med den du är

Framtidens organisation tar med glädje emot dig som vill samverka, samarbeta, hjälpa till och bidra med allt du kan och vet, utifrån det du står för – det vill säga med hela dig. I framtiden finns det inte plats för den nuvarande egoistiska människan. Den tiden är förbi. Som någon så klokt utryckte det, nu gäller ”laget framför jaget”. 

Med din ledarintelligens gör du skillnad

Ledarintelligens gäller för såväl chefer som medarbetare, och utvecklas genom tre viktiga områden: 

Rationell Intelligens, som med hjälp av logik och analys kan skapa struktur och ramar. För att ge de rätta och bästa förutsättningarna så att uppgiften kan skötas på ett sätt som går i linje med det som skall uppnås. När du tillåter dig att vara saklig, logisk och analytisk ser du uppgiften klarare.

Emotionell Intelligens för att skapa goda relationer. Genom din empati och omtanke ger du förutsättningar för att bygga goda relationer. En hög grad av emotionell intelligens innebär att du lär dig att hantera dina egna och andras känslor, och din självkännedom ökar i denna interaktionsprocess. När du utvecklar din förmåga att lyssna utvecklar du din emotionella intelligens.

Själslig Intelligens är den intelligens med vilken du skapar det som ger dig mening i tillvaron. Den själsliga dimensionen går bortom egot. Begreppet är delvis hämtat från den transpersonella psykologin och från gamla visdomsläror. Själen, hjärtat känner oftast vad som är rätt och bäst, och den förnimmelsen ligger ofta bortom intellektet. Du vet oftast vad som är etiskt och moraliskt rätt och genom dina insikter låter du dig inte vilseledas. Därför är begreppet integritet viktigt. Det kan förklaras som att våga stå upp för vad du tror på och visa din autenticitet och vara trovärdig dina handlingar. Lev och handla utifrån de värden som du med stolthet bär inom dig. 

De förmågor du behöver för att utveckla din själsliga intelligens är att vara öppen, prestigelös och ödmjuk. Och att kunna reflektera och vara självmedveten. När du reflekterar, begrundar och bevittnar lär du mer om dig själv, och du kommer sannolikt ta ett större ansvar än du tidigare gjort. Effekten av den inre processen blir att du utvecklar din emotionella intelligens genom din själsliga intelligens. Det är vad som behövs för en mänsklig organisation som präglas av mogna människor som vet vad de vill bidra med och varför.

Så i vilken ordning ska vi egentligen börja för ett ökat välbefinnande och för att skapa mänskliga organisationer? Människans rationella intelligens är ett led i det vi benämner IQ, och är relativt konstant under vårt liv. Men de övriga två intelligenserna kan utvecklas, vilket flera forskningsstudier visat.

I framtiden gör vi tvärtom

Vad skulle hända om vi vänder på den inbördes ordningen av människans tre intelligenser och börjar i den svårfångade inneboende själen? Det gör vi genom att tala om syftet med det vi vill åstadkomma – och ta ställning i frågor om varför vi vill åstadkomma det, hur vi vill utvecklas tillsammans med andra (relationer) och vad vi i sak kan göra (analys) för att åstadkomma ett önskat resultat.

Bered dig för framtiden

Millenniegenerationen efterfrågar meningsfullhet, ett högre syfte och mänskliga värden som en framkomlig väg i en alltmer avslöjande ojämlik värld. De är inte beredda att ställa in sig i ledet som tidigare generationer gjort. Det är sunt, för hur ska vi annars bidra till utveckling och transformation? Och bidra till en värld som berikar människor i stället för att, som idag, dränera människor?

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill