Åldrande sitter i huvudet

Åldersdiskriminering del 2 av 2: Undvik att internalisera åldersstereotyperna.

HR | Karriär | ARTIKEL | FEB 2018

Ditt sätt att se på ålder kan med andra ord påverka hur snabbt du åldras.

Ditt sätt att se på ålder kan med andra ord påverka hur snabbt du åldras.

”Du är inte äldre än du känner dig”. Det är förmodligen en av världens mest banala och utslitna klyschor, men som alla klyschor så innehåller den ett korn av sanning. Forskning har till och med visat att ”åldersnoja” är en självuppfyllande profetia; din attityd kring åldrandet har en stor inverkan på hur snabbt du åldras, både mentalt och biologiskt. Lösningen är förstås inte att ”spela ung” – istället gäller det att skaffa sig ett mindset som innebär att man agerar sin ålder utan att anpassa sig efter stereotypa föreställningar om den egna åldersgruppen.

Människan befinner sig i en ständig kamp med tiden och åldrandet. Barn i förskoleåldern går ofta igenom en fas då de vill bli bebisar igen – och på den vägen är det. Med jämna mellanrum drabbas vi av åldersnoja, eftersom vi vet att den ungdom som gått förlorat aldrig kommer igen.

Samhället är inte särskilt behjälpligt när åldersnojan slår till – tvärtom. Ungdom dyrkas, medan ålderdom alltför ofta betraktas som stagnation snarare än mognad och erfarenhet. Samtidigt är det kanske fel att måla fan på väggen, för omgivningens syn på den äldre människan beror åtminstone delvis på hur den äldre människan ser på sig själv. Man kan själv i hög utsträckning påverka huruvida ens ålder blir ett framträdande drag – eller någonting som folk sällan tänker på. 


Självuppfyllande profetia


Ska man ”agera sin ålder”? Självklart ska man göra det. Vi uppmanar inte 10-åringar att bete sig som 5-åringar, så varför skulle vi uppmana 60-åringar att bete sig som 30-åringar? Att agera sin ålder är däremot inte detsamma som att ge vika för stereotypa föreställningar om den egna åldersgruppen. Det är när vi internaliserar dessa stereotyper, och tillåter dem att bli en del av vår egen självbild, som åldern blir ett hinder i den personliga utvecklingen.

Ditt sätt att se på ålder kan med andra ord påverka hur snabbt du åldras. Om du betraktar dig själv som gammal så riskerar det att bli en självuppfyllande profetia – du börjar uppfatta dig själv som trött, långsam och förstockad, och trots att denna självbild saknar grund från början så riskerar den att bli sann om du fortsätter att tänka i dessa banor. Det finns 100-åringar som springer maraton, varför ska du då betrakta dig som slutkörd vid 50?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Lev längre – med rätt attityd


Tv-kanalen CNN berättar på sin hemsida om en undersökning där forskarna tittade på sambandet mellan självupplevt och verkligt åldrande. I studien, som genomfördes 2001 av forskare vid Yale och Harvard, undersöks 660 deltagare i åldern 60-80 år. Forskarna ville veta hur den egna uppfattningen om åldrande påverkade deltagarnas överlevnad och studerade det under en period på nästan 23 år. 
Resultaten visade att deltagare som hade en mer positiv inställning till sitt eget åldrande – till exempel kände sig ”nyttiga” för samhället, och lyckliga – i genomsnitt levde 7.5 år längre än deltagare som hade en mer negativ och dyster inställning. 
Att ha rätt attityd till åldrandet är viktigt genom hela livet. Det första steget till att odla en positiv attityd är att bli medveten om vilken inställning man har och vilka åldersstereotyper man eventuellt har internaliserat. Om du ser med en förnuftig optimism på åldrandet så inser du också att det allra mesta som du kan tänkas vilja göra är möjligt även om du har passerat 40-, 50-, 60- eller 70-årsstrecket.

För sent för karriärbyte?
 

En av de vanligaste falska föreställningarna om åldrande är att man tror sig vara för gammal för att byta karriär. Men kom ihåg en sak – när du byter från en karriär till en annan så börjar du faktiskt inte från noll, även om både yrket och branschen är helt ny för dig. Du har tidigare erfarenheter av arbetslivet, vilket alltid är relevant – men framför allt har du redan ett kontaktnät. Och hur radikal din karriäromvandling än är, är det sannolikt att du har kontakter från din gamla karriär som kan hjälpa dig in i den nya. Utgå ifrån det du redan har, och bygg vidare utifrån det.

Låt inte ålder bestämma vem du är. Ignorera stereotyperna, och bry dig heller inte om att försöka imitera de yngre generationernas mentalitet och intressen – det signalerar dåligt självförtroende, som om du ville be om ursäkt för din egentliga ålder, och då hamnar din ålder i blickfånget mer än någonsin. 

Fokusera på din kompetens, dina värderingar och din ständiga utvecklingspotential, så kommer andra också att göra det. Var nyfiken och öppensinnad, och be inte om ursäkt – inte ens på skämt – för att du klarar av nästan allt som en 20-åring klarar, och ändå har minst dubbelt så mycket livserfarenhet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Faktaruta

Läs även del 1 i serien: Åldersdiskrimeringen allt mer extrem

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill