"Relationer är grundbulten i psykisk hälsa"

Isolerade på toppen och osedda i botten - professor Annika Härenstam berättar om relationsproblem i arbetslivet.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | SEP 2012

Relationer är grundbulten i psykisk hälsa

Relationer är grundbulten i psykisk hälsa

Goda sociala relationer är kanske den allra viktigaste ingrediensen i ett gott arbetsklimat. I det moderna arbetslivet, med alla dess korttidsanställningar och omorganiseringar, har det dock blivit svårare att skapa och upprätthålla goda relationer. Svårast är det för dem som befinner sig längst ner - eller högst upp - i arbetslivets hierarki.

Annika Härenstam är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har bland annat handlat om sociala relationer och psykisk hälsa på jobbet. Hon menar att goda relationer på arbetsplatsen är det absolut viktigaste för de anställdas psykiska hälsa.

- Det finns två aspekter av det här; sociala relationer är själva grundbulten i psykisk hälsa och kan därför generera hälsa. Men det kan också leda till ohälsa i händelse av exempelvis konflikter eller mobbing. Därför är sociala relationer dubbelt viktigt, säger Annika Härenstam.

"Hoten större idag"

Hon tror inte att de sociala relationerna har blivit viktigare i dagens arbetsliv än de var förr, däremot kan det ha blivit svårare att ha goda relationer idag.

- Hoten mot relationerna är större idag på grund av hur arbetet är organiserat. Kvantitativt har vi fler relationer idag, men hoten mot de kvalitativa relationerna är större, säger Annika Härenstam, och fortsätter:

- Man byter jobb allt oftare och många chefer och medarbetare jobbar på distans. Organisationen växlar väldigt snabbt och man rör om i grytan hela tiden. Det finns en risk att det känns meningslöst att skapa goda relationer, eftersom det tar tid.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Bäst i mitten

Annika Härenstams studier har, något överraskande, visat att problemen med sociala relationer och psykisk ohälsa inte har den koppling till kön och klass som forskarna hade förväntat sig.

- I andra sammanhang är det ofta så att det blir bättre ju högre upp du kommer, men så är inte fallet när det gäller sociala relationer. Där är det istället bättre att vara i mitten av hierarkin, bland lägre tjänstemän och arbetaryrken. Det tycks också vara så att kvinnor har lite lättare att skapa relationer än män.

Isolerade på toppen...

Forskningen visar att det är svårast att ha goda relationer i arbetslivet om man befinner sig i toppen eller på botten av klasstrappan. Generellt kan man säga att det finns två kategorier av människor som har problem med relationerna på jobbet - Härenstam kallar dem "de isolerade" och "de osedda".

- "De isolerade" är ofta högre tjänstemän som kanske sitter ensamma på sitt kontor eller jobbar mycket hemifrån. De har höga krav på sig men får inte särskilt mycket uppskattning för det. De har kanske varit kvar på samma ställe länge och blivit en inventarie på jobbet. Det rör sig ofta om en manlig chef som har hög status, bra lön men dåliga relationer. Det kan vara ensamt på toppen, säger Annika Härenstam.

... och osedda i botten

Den andra kategorin, "de osedda", består av dem som inte riktigt har släppts in i arbetslivet på allvar.

- "De osedda" får aldrig riktigt fäste på sin arbetsplats och får inte ens chansen att skapa goda relationer. Det rör sig ofta om personer som har tillfälliga jobb, exempelvis genom bemanningsföretag, säger Annika Härenstam.

Tre goda råd

Eftersom de sociala relationerna är av avgörande vikt för de anställdas psykiska hälsa är det också jätteviktigt att arbetsgivarna tar sitt ansvar, menar professorn i arbetsvetenskap, och nämner tre konkreta saker som varje arbetsgivare bör tänka på:

- För det första är det jätteviktigt att det finns arenor där människor möts i jobbet. Där ska det vara öppet och högt i tak, alla ska få komma till tals. Det räcker inte med "kick off"-er och liknande, man måste se till att det finns arbetsplatsmöten där anställda som kanske jobbar på olika avdelningar möts och får lov att prata jobb på ett seriöst sätt, säger hon, och fortsätter:

- För det andra bör man tänka på vilket språk och vilken samtalston man har på arbetsplatsen. Prata på ett sätt som gör att ni blir begripliga för varandra, säger Annika Härenstam.

Den tredje saken man bör tänka på är att allas åsikt måste respekteras, förklarar hon.

- Det måste vara tillåtet att ta upp problem utan att bli anklagad för att vara gnällmoster eller bakåtsträvare. Man måste ha rätt att bli förbannad ibland. Återigen - det ska vara högt i tak, då bygger man tillit, säger Annika Härenstam.

Utanför jobbet?

De anställdas psykiska hälsa påverkas naturligtvis inte bara av relationerna på arbetsplatsen. Hur god stämning man än har på jobbet kommer det alltid att finnas anställda som har problem i privatlivet. Sådant ska inte arbetsgivaren lägga sig i, menar professorn - däremot kan det vara klokt att ha ett visst överseende med anställda som kanske inte alltid är på topp.

- Det är nog bra att ha en viss tillåtenhet om man märker att någon är lite ofokuserad eller kommer in lite för sent någon gång. Folk måste få vara lite svajiga ibland, säger Annika Härenstam.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill