Utvärdera det kommunikativa ledarskapet

Åsa Helldén Ruocco, Nordisk Kommunikation: "Viktigt att utgå ifrån mätningar när man utvecklar kommunikativt ledarskap."

Ledarskap | HR | Medarbetarskap | ARTIKEL | MAJ 2013

Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap

En ledares kommunikativa förmåga är av avgörande vikt för att organisationen ska fungera väl. Men vilka möjligheter finns det att analysera, mäta och utveckla kommunikationen? Åsa Helldén Ruocco, vd för Nordisk Kommunikation, menar att utvärderingar och mätningar är en viktig utgångspunkt när man utvecklar det kommunikativa ledarskapet.

Motivation.se har tidigare berättat om Mittuniversitetets forskning om värdet av kommunikationsinsatser.

Samma forskningsgrupp har även genomfört andra studier på området kommunikation, bland annat forskningsprojektet "Att definiera, mäta och utveckla kommunikativt ledarskap". Även denna studie har drivits av forskaren Catrin Johansson, som Motivation.se intervjuat.

Ett av de fem företag som har deltagit i projektet är Nordisk Kommunikation, en kommunikationsbyrå som arbetar med att utveckla den kommunikativa förmågan i stora och medelstora organisationer och företag.

"Ett riktigt pionjärarbete"

Åsa Helldén Ruocco, vd för Nordisk Kommunikation, säger att den akademiska forskningen vid Mittuniversitetet är ett viktigt led i utvecklingen av kommunikativt ledarskap.

- Bakgrunden till att vi deltar i det här projektet är att vårt företag är sprunget ur den akademiska världen. Vi vill vara en brygga mellan teori och praktik i vårt arbete med att utveckla chefers kommunikativa förmåga, säger Åsa Helldén Ruocco.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Den teoretiska grunden är oumbärlig i arbetet med att utveckla den kommunikativa ledarskapet ute på arbetsplatserna, menar hon.

- Det här forskningsprojektet är ett riktigt pionjärarbete. De har till slut lyckats definiera vad kommunikativt ledarskap är, och då blir det också betydligt lättare att mäta det, säger Nordisk Kommunikations vd.

Kommunikativa beteenden

I forskningsrapporten från Mittuniversitetet presenteras en modell för att mäta och utvärdera chefers och ledares kommunikation med hjälp av medarbetarenkäter. Denna analysmodell bygger på de fyra kommunikativa beteenden som en ledare bör ha enligt forskarnas definition; Strukturera, Utveckla, Interagera och Representera. För vart och ett av dessa fyra "beteenden" erbjuder rapporten underkategorier och kluster av enkätfrågor som testats i tidigare forskning.

Strukturera betyder att den kommunikative ledaren ska formulera mål, planera och fördela uppgifter samt rekrytera och skapa team.

Utveckla innebär att ledaren förväntas coacha och träna medarbetaren och gruppen samt återkoppla på resultat, lösa problem och uppmuntra självstyrning inom teamet.

Interagera betyder att ledaren ska verka för öppenhet och stöd på arbetsplatsen, och Representera innebär att chefen eller ledaren representerar gruppen, bland annat genom att utöva inflytande uppåt och skapa resurser åt gruppen.

I forskningsrapporten föreslås ett stort antal enkätfrågor som kan användas för att mäta och utvärdera dessa fyra beteenden hos en chef eller ledare.

Mätningar en bra grund

Åsa Helldén Ruocco tror att mätningar och enkäter är nödvändigt för att utveckla det kommunikativa ledarskapet - även om det inte är tillräckligt.

- Jag tror att det alltid är viktigt att utgå ifrån mätningar när man utvecklar det kommunikativa ledarskapet. Mätningarna utgör en bra grund för att få en aning om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Sedan måste man förstås skaffa ännu mera kunskap genom att föra en dialog och exempelvis göra fokusintervjuer med medarbetarna och cheferna, säger Helldén Ruocco.

Hon tror att det redan idag görs många bra och regelbundna medarbetarundersökningar på svenska arbetsplatser. Ett vanligt misstag är dock att man alltid ställer samma frågor istället för att anpassa frågorna efter vad som händer inom organisationen.

Det är också vanligt att kommunikationsmålen sätts på fel sätt, menar Nordisk Kommunikations vd.

- Man sätter målen väldigt högt, exempelvis att alla medarbetare ska vara ambassadörer för företaget. Men vad betyder det i mitt arbete? Vad är det man ska göra rent praktiskt? Det är viktigt att sätta rätt mål på rätt nivå. Vi brukar tala om en balansvåg; det man säger måste vara i balans med vad man gör, säger Åsa Helldén Ruocco.

Motivation.se intervjuade Åsa Helldén Ruocco om kommunikativt ledarskap när hon tillträdde vd-posten på Nordisk Kommunikation.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Medarbetarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Medarbetarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill