Industri 4.0 ställer nya krav

Så förändras arbetslivet av den fjärde industrirevolutionen.

Ledarskap | Karriär | ARTIKEL | SEP 2018

I framtidens arbetsliv blir det nödvändigt med ett livslångt lärande, där arbete varvas med nya studier under hela livet.

I framtidens arbetsliv blir det nödvändigt med ett livslångt lärande, där arbete varvas med nya studier under hela livet.

Digitaliseringen, ny teknik och andra stora omdaningar i samhället håller på att förändra arbetslivet i grunden. Det kallas ibland för den fjärde industrirevolutionen, och är en utveckling som kräver mycket av såväl löntagare som företag – den som vill vara relevant på dagens och framför allt morgondagens marknad måste vara beredd att ta till sig helt nya sätt att tänka. En ny rapport från Deloitte Consulting visar dock att många företag har en lång väg kvar att vandra.

Konsultbolaget Deloitte Consulting har presenterat en rapport om de disruptiva förändringar som vi redan nu ser i arbetslivet, och som kommer att ställa nya krav på människors och företags förmåga att anpassa sig efter nya förutsättningar. Det handlar om bland annat ny teknik, Big Data, artificiell intelligens, automatisering, mångfald och generationsskillnader, samt en förändrad arbetsmarknad med nya karriärvägar. 

Dessa omdaningar kräver modet och förmågan att tänka stort men samtidigt börja i liten skala och bli allt mer rörlig och föränderlig, skriver World Economic Forum på sin blogg. 


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Redo för industri 4.0?


Frågan är om företagen är redo för det nya arbetslivet. Deloittes rapport visar att många företagsledare är osäkra på om de står rustade inför framtiden när det gäller dessa frågor. Bara 14 procent känner sig tryggt förvissade om att de har förmågan att möta den fjärde industrirevolutionen, industri 4.0, på ett bra sätt. Och endast en fjärdedel känner sig mycket säkra på att deras medarbetare har rätt kompetens för framtiden. 

Trots det uppger mindre än 20 procent av företagsledarna att medarbetarfrågor och HR är högt prioriterade i deras företag. Kanske hoppas de att frågorna ska lösa sig själva med tiden. Men utvecklingen går snabbt på flera av dessa områden – den fjärde industrirevolutionen har redan börjat. Det finns studier som indikerar att hela 57 procent av jobben ligger i ”riskzonen” för automatisering, skriver World Economic Forum.

Den fjärde industrirevolutionen förändrar arbetslivet


Den nya tekniken, digitaliseringen, AI och automatiseringen, medför förändringar både på arbetsmarknaden och i själva arbetet. Många är förstås rädda att alla jobb ska tas över av robotar, men så behöver det förstås inte bli – robotar skapar också nya möjligheter, som Motivation.se tidigare har skrivit om

Deloitte konstaterar också att risken för att hela yrkeskategorier ska försvinna genom automatisering är ganska låg. Snarare handlar det om att människan och den artificiella intelligensen kommer att samverka med varandra i arbetslivet. Men även detta kommer förstås att kräva förändringsvilja och nytänkande.

Parallellt med den tekniska utvecklingen ser vi också att arbetsmarknaden blir mer flexibel, och att det blir allt vanligare att man är frilansare, konsult eller ”gig”-jobbare istället för att vara fast anställd. Det är en utveckling som framför allt kan uppskattas av den yngre generationen, som enligt studier från bland annat Deloitte värderar flexibilitet väldigt högt. 

För företagen gäller det att möta den utvecklingen och förstå vad som krävs för att mer fristående medarbetare ska må bra och vara produktiva. Det som framför allt blir en stor utmaning för företagen i det nya arbetslivet är att ständigt uppdatera sina medarbetares kompetens. Teknikens snabba utveckling innebär att kompetens blir en färskvara – den kunskap man har fått via sin utbildning håller inte lika länge som den gjorde förr. 

I framtidens arbetsliv blir det därför nödvändigt med ett livslångt lärande, där arbete varvas med nya studier kontinuerligt under hela livet. Det ställer helt nya krav på både löntagare, arbetsgivare, politiker och utbildningsinstitutioner, som alla måste dra sitt strå till stacken för att bana väg för den fjärde industrirevolutionen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill