Ny kompetens krävs på framtidens arbetsmarknad

Många löntagare behöver kompetensutvecklas inom en snar framtid, enligt World Economic Forum.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | MAJ 2021

Tack vare AI, digitalisering och ny teknik finns det nya metoder för att vägleda människor till de kompetenser och jobb som behövs, enligt World Economic Forum..

Tack vare AI, digitalisering och ny teknik finns det nya metoder för att vägleda människor till de kompetenser och jobb som behövs, enligt World Economic Forum..

Arbetslivet står inför stora förändringar inom den närmaste framtiden. Den dubbla effekten av coronapandemins påverkan på ekonomin och den tilltagande automatiseringen gör att löntagare kommer att behöva skaffa sig helt nya kunskaper och färdigheter de kommande åren. 50 procent av löntagarna behöver kompetensutvecklas fram till 2025 för att möta de nya behov och krav som har uppstått, enligt World Economic Forum.

Det som händer i arbetslivet just nu kan beskrivas som en ”double disruption”, skriver World Economic Forum. Å ena sidan har vi coronapandemin, som har haft en enorm påverkan på ekonomin under det senaste året. Å andra sidan har vi automatiseringens tilltagande utvecklingstakt, som tillsammans med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen erbjuder nya möjligheter och ställer nya krav.

Denna ”dubbla disruption” innebär att löntagare behöver skaffa sig helt nya kunskaper och kompetenser för att förbli relevanta i arbetslivet, och arbetsgivare behöver satsa resurser i form av tid och pengar till att kompetensutveckla medarbetarna.

Enligt World Economic Forums Future of Jobs Report, som släpptes hösten 2020 (alltså mitt under pandemin) så kommer 50 procent av alla löntagare att behöva kompetensutveckling fram till 2025. Under den perioden kommer 85 miljoner jobb att försvinna på grund av automatiseringen. Men under samma period kan ännu fler jobb – 97 miljoner – skapas, under förutsättning att arbetsgivare och löntagare är beredda att satsa på kompetensutveckling.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Goda möjligheter att kompetensutveckla

Möjligheterna att utveckla medarbetarnas kompetens är emellertid större än någonsin, tack vare digitaliseringen. Därför kommer arbetsgivare kunna kompetensutveckla eller utbilda massor av löntagare, på ett sätt som saknar motstycke, skriver World Economic Forum. Tack vare AI, digitalisering och ny teknik finns det också nya metoder för att vägleda människor till de kompetenser och jobb som behövs. Och framför allt finns det goda möjligheter att utbilda sig och kompetensutvecklas via onlinekurser.

Vilka nya egenskaper och kompetenser är det då som kommer att krävas i det nya arbetslivet? Enligt arbetsgivarna kommer kritiskt tänkande och problemlösning att bli två av de viktigaste egenskaperna framöver. Det resultatet är också i linje med vad arbetsgivarna har efterfrågat i dessa undersökningar i flera år. En kompetens som däremot har blivit mer efterfrågad i samband med pandemin är självledarskap. Det kan förstås hänga samman med att det påtvingade distansarbetet ställer högre krav på individens förmåga att själv ta ansvar för sitt arbete och sin utveckling. Men självledarskap kommer sannolikt att förbli en viktig egenskap i ett arbetsliv där chefer inte längre detaljstyr arbetet, utan istället lägger ett stort eget ansvar på den enskilda medarbetaren.

Andra kompetenser som kommer att vara viktiga de kommande åren är analytiskt tänkande och innovation, aktivt lärande och inlärningsstrategier, kreativitet, ledarskap och socialt inflytande, tekniska färdigheter och så vidare. Bland de mer specialiserade kompetenser som efterfrågas nämns produktmarknadsföring, digital marknadsföring samt kunskaper om interaktion mellan människa och dator.

94 procent av företagsledarna förväntar sig nu att deras medarbetare ska vara beredda att uppdatera sin kompetens. 2018 var motsvarande andel 65 procent, vilket visar att pandemin verkligen har ställt saker på sin spets. Många arbetsgivare, 39 procent, säger i World Economic Forums rapport att kompetensutvecklingen kan skötas internt, även om många då kommer att ta hjälp av onlineplattformar och/eller av externa konsulter.

Kompetensutveckling ser ut att bli en nödvändighet för väldigt många löntagare de kommande åren, och arbetsgivare bör vara beredda att satsa de resurser som krävs för att utveckla sina medarbetares kunskaper. Det kommer alla parter att vinna på i längden.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill