Släpp rädslan – utnyttja ditt nätverk

Gästskribent Christer B Jansson: Kontakthinder, del 4.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | OKT 2017

Släpp rädslan – utnyttja ditt nätverk

Släpp rädslan – utnyttja ditt nätverk

Kontakthinder påverkar hur ett företags kultur utformas, vilken mentalitet vi har och hur vi agerar i affärslivet. Att arbeta med dessa hinder – vare sig det är på individ-, grupp- eller organisationsnivå – är oftast mycket lönsamt. För att kunna göra det behöver vi identifiera vilka hinder vi har. Här kommer de sista fyra hindren i denna artikelserie.

I serien “Rädda chefer får rädda medarbetare” presenteras här de fyra sista av totalt 11 kontakthinder som påverkar chefer i deras arbete. Vi har alla hinder av olika slag, och när något av dessa får växa sig för stort får det en negativ inverkan på vårt sätt att tänka och utföra vårt uppdrag som chef.

Det ”privata” hindret

Vänner och familj har många kontakter du kan nyttja. En person med detta hinder skiljer det privata från det professionella och blandar inte ihop affärer och privatliv. Flera av ens vänner och familjemedlemmar har stor kompetens och har också egna nätverk där det kan finnas stöd och hjälp att få. Att avsäga sig denna källa av kunskap och resurser är både onödigt och ologiskt. De flesta vänner och släktingar vill gärna hjälpa till om de kan – och förväntar sig kanske också att du själv ska återgälda tjänsten om ett sådant tillfälle uppstår.

Det sägs att man inte ska blanda ihop arbete och privatliv, och ur vissa aspekter är det sant. Men du är en person, delarna i ditt liv hänger samman, och att tro att man kan eller bör hålla dem separerade är en illusion. Använd dina kontakter och kunskaper från privatlivet i ditt professionella liv – och vice versa. När ditt privata och ditt professionella jag börjar samarbeta med varandra – åt båda hållen – kan det hända riktigt bra och spännande saker.

Referenshinder

Att inte nyttja existerande kontakter som kan koppla ihop dig med andra viktiga kontakter som de redan känner begränsar dig en hel del. De kan dessutom ge er båda en bra introduktion till varandra. När det kommer till jobbsökande har det visat sig att även bland personer över 50 år är det 80 procent som får nytt jobb via sina kontakter snarare än via platsannonser. Att nyttja existerande kontakter är också viktigt när du ska anställa personal. Kontakterna kan både hjälpa dig att finna kandidater och att checka av visa sökande.

Genom att använda dig av och hålla kontakten med ditt nätverk så mycket som möjligt kan du få möjligheter som du inte visste fanns där. De mest oväntade och marginella personer kan plötsligt få en avgörande betydelse för din karriär. Man vet aldrig vilken kontakt som kan visa sig ovärderlig.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!


Telefonskräck

Jag läste att en tredjedel av unga engelska chefer har problem att prata i telefon. De använder den till att sms:a och surfa med. Prata undviker de eftersom det känns obehagligt. Att kunna nyttja telefonen som redskap utan problem ökar din servicegrad då du hör av dig snabbt – och inte minst kan hålla kontakt med dina medarbetare när de inte är på kontoret om något viktigt dyker upp.

Man ska inte underskatta vikten av direktkommunikation från människa till människa. Att skicka ett sms kan kännas bekvämare för stunden, men om du gör det till en vana att ta dig över det lilla, lilla hindret så kan det göra stor skillnad. När man hör en annan människas röst så anknyter man till den personen på ett helt annat sätt än om kommunikationen sker via text. Ju mer du orkar och vågar använda telefonen istället för textmeddelanden, desto mer närvarande och tillgänglig kommer du uppfattas vara.

Reflexmässigt motstånd

Ett spännande och komplext hinder. Personer med detta hinder är reflexmässigt mot allt och alla. De har rätt, alla andra har fel. De är oerhört hotkänsliga; det vi andra tolkar som feedback, ser de som ett angrepp på deras person, som då behöver försvaras. Ledare med detta hinder brukar beskrivas med begrepp som management by temper och management by fear.

Den typen av ledarskap har en oerhört skadlig effekt på verksamheten. En ledare får inte vara defensiv och sluten, utan måste vara öppen för diskussion, feedback och ren kritik. Beteende av det här slaget drivs av rädsla, men rädslan riskerar att bli en självuppfyllande profetia

Låt målen styra verksamheten – inte hindren

Kom ihåg att alla dessa hinder startar som något gott – men när de börjar styra, så att jag som chef undviker att stävja beteenden som strider mot företagets värderingar, så blir det destruktivt. Ju mer vi styrs av våra hinder istället för våra mål, desto sämre blir förmågan att prestera.

Glöm inte att hinder oftast är inlärda och därför kan avläras. Vi har funnit att KBT är det mest effektiva sättet att åtgärda kontakthinder. Olika metoder används beroende på vilket hinder det är, och används fel metoder kan hindret förvärras. Förr har man trott att alla hinder var en enda sak och berodde på stress, vilket gjorde att man fokuserade helt på stresshantering – som förvärrade många hinder. De har säkert kostat en och en annan chef sitt jobb. Om man däremot vidtar rätt åtgärder och använder rätt metoder så kan man med hjälp av KBT-träning övervinna dessa hinder och nå helt nya höjder i sitt ledarskap.

Läs del 1, del 2 och del 3 om kontakthinder här!

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Om skribenten


Christer B Jansson har ett förflutet som försäljnings- och marknadschef samt konsult inom ledarskap och försäljning. Christer är grundare och VD hos Confident Approach och har arbetat som konsult sedan 1988. Chister föreläser ofta på ledarskapstemat och är en mycket uppskattad talare.

Läs mer om Christer och Confident Approach här!

Läs del 1del 2 och del 3 om kontakthinder här!


Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill