Spaning: Medarbetartrenden har sina sidor

Medarbetarrollen är het - men vad innebär det?

Ledarskap | Medarbetarskap | ARTIKEL | NOV 2016

Att känna sig behövd

Att känna sig behövd

Trenden är klar. Medarbetarrollen är het. Organisationer är idag så komplexa att medarbetarskapet vidgas till att omfatta en del av de klassiska chefsuppgifterna. Som trendspanare så är det förstås en intressant utveckling. Men det finns ett pas aspekter som man måste hålla ett öga på.

1. Risk för att medarbetarna blir en nya administrativa slasktratten

När jag var liten hade jag en granne som samlade på allehanda prylar. Hans gård såg ut som ett skrotupplag. Problemet uppstod när han inte lyckades rensa ut och kasta bort när han hittade nya intressanta grejer. Lösningen blev att han börja deponera allt skrot utanför tomtgränsen.

Det finns en ganska stor risk att medarbetarna blir den nya avstjälpningsplatsen för alla styr- och kontrollsystem, avrapporteringar och allmän administration som inte längre får plats i linjechefernas överlastade vardag. Förmodligen skulle en klokare åtgärd vara att rensa upp, förenkla och förkasta en del i chefsrollens uppgifter istället.

2. Risk för personalflykt

Allt färre vill idag bli chefer. Den ökade arbetsbördan, utsattheten och bristen på balans i livet gör att många hellre fortsätter vara medarbetare. Om man försöker lägga mer av organisatoriska uppgifter på medarbetarrollen finns en uppenbar risk att man försöker undvika även den.

Vart tar man vägen då, kan man fråga. Jo, idag ökar antalet egenföretagare och egenanställda på arbetsmarknaden. Så en effekt kan bli att allt fler väljer den typen av lösningar. Kvar till organisationerna blir ett minskande urval av personer, som kan tänka sig att underkasta sig ett allt mer krävande medarbetarskap.

3. Risk för nördbrist

De flesta kunder uppskattar att möta kunniga medarbetare. Djup kunskap är mer trovärdigt än säljarkurser. En risk med medarbetarskapsidén är att den ger mindre möjligheter att verkligen bli djupt kunnig inom ett kärnområde, därför att det kommer till andra uppgifter att hantera.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

4. Risk för ökat personberoende

Om det är något man inom managementtänkande varit rädd för är personberoende. Ända sedan Taylors idéer om det löpande bandet har man försökt ersätta mänsklig kompetens (och makt) med system, maskiner och processbeskrivningar. Om man skapar ett medarbetarskap som inte bara rör kärnkompetenser, utan som också rör koordination och beslutsfattande så kommer det att leda till att organisationen får ett ökat beroende av dessa medarbetare.

Medarbetare med komplexa jobb är helt enkelt inte så lätta att ersätta. Och då blir man dels mindre flexibel, dels får man anstränga sig mer att utveckla den personal man har.

5. Risk för ökade lönekostnader

Enkel matematik. Ju mer av chefsrollens administrativa, strategiska och beslutande uppgifter som glider in i medarbetarskapet, desto mer kommer det att kosta. Troligen är 1980-talets guldålder över, när man i företagskulturen och ”committandets” namn kunde låta folk jobba sig in i väggen utan annan ersättning än kickoffer, överlevnadskurser och profilkläder.

Så håll ett öga på att satsningen på medarbetarskap leder till jobbiga löneförhandlingar.

Avslutningsvis så är denna utvecklingen glädjande. Det är förstås självklart att det finns en enorm potential bland alla våra duktiga medarbetare. Och det gör det ju ännu viktigare att hålla ett öga på icke-önskvärda effekter av denna utvecklingstrend.

Kjell Lindstrom

Kjell Lindström

Trendkrönikör

 • Följ skribent

Kjell Lindström är trendspanare, föreläsare och författare. Sedan 2005 ger han ut Noden trender, ett av Sveriges större omvärldsbevakningsmejl. 

Han har bland annat skrivit böckerna ”Bortom tankefällan”, ”Den nakna ledningsgruppen” och ”Rör om i HR-grytan”  (tillsammans med Magnus Dalsvall) samt varit programledare för Handelshögskolans ”Human Resources Executive Program (HREP), konsortieprogrammet ”Högre Chefer i Staten” och Mgruppens ”Executive Master of HRM”. 

Kjell har tilldelats ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete (HR).

info@noden.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap

Kjell Lindstrom

Kjell Lindström

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill