Alla chefer borde ha en plan B för sin karriär

Gästskribent Susanne Askwall: ”Begreppet ’job transition’ står för den inre process av anpassning som sätts igång när en yttre förändring av betydelse sker på jobbet. Den inre processen fortlöper över tid, är individuell och följer ett karakteristiskt förlopp.”

Ledarskap | Coacha | Karriär | ARTIKEL | OKT 2015

Planera, skriva

Planera, skriva

I en undersökning som vi gjorde häromåret bland nordiska ledare och chefer, framgår att många ofta byter jobb men att bytet inte alltid sker frivilligt. Hela 79 % av de tillfrågade angav att de i sitt nätverk kände till någon chef som under de senaste 5 åren förlorat sitt jobb och en av tre hade själva blivit uppsagda någon gång under sin karriär. Man kan fråga sig om höga chefsroller har blivit litet av ”slit och släng”? Är det baksidan av en ständigt ökande förändringstakt med krav på snabba resultat och där byte av folk på ledande positioner ses som ett medel?  Eller är det en konsekvens av en allt större rörlighet på arbetsmarknaden rent generellt?

Oavsett så är en sak säker: väldigt många som plötsligt blir av med sitt jobb tappar fotfästet då de ställs inför en situation som de inte räknade med eller är rustade för att hantera. Det kan leda till en utdragen ”job transition” med lidande och onödiga kostnader som följd.

Begreppet ”job transition” står för den inre process av anpassning som sätts igång när en yttre förändring av betydelse sker på jobbet, som t ex en organisationsförändring med en uppsägning som följd. William Bridges är en av pionjärerna inom området och vi har hämtat mycket inspiration från hans forskning.

Han utformade på 1990-talet en modell som beskriver den psykologiska process som startar i samband med att något som upplevs som betydelsefullt inträffar. Vi har alltsedan dess baserat och vidareutvecklat vår grund för förändringsarbete utifrån Bridges modell.

William Bridges var en praktiker, vi är det också.

Den modell vi upplever fungerar bäst för att stötta människor i ”job transition” omfattar tre faser eller förlopp; Upphör, Omprövning och Nystart. Övergången mellan faserna är oftast glidande och det kan finnas kännetecken från fler än en samtidigt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

I den första fasen - Upphör - handlar den inre processen väldigt mycket om att hantera alla de tankar och känslor som initialt kan vara väldigt starka och där bilden över vad som komma skall är oklar. Känslorna och tankarna kan både vara positiva och negativa. I den andra fasen - Omprövning - handlar det mer om tankar och känslor som förknippas med olika alternativ att hantera förändringen på. I den tredje fasen - Nystart - går tankarna och känslor till det nya. Bilden har klarnat.

Det här förloppet fortlöper över tid, är individuellt och följer ett karakteristiskt mönster. Det gäller för ledare såväl som för medarbetare.

Förloppet kan påverkas genom rätt stöd, egen förståelse för vad som händer och inte minst genom att man rustar sig inför ett eventuellt byte av jobb. Utan rätt stöd kan förloppet bli onödigt utdraget i tiden och det tar helt enkelt längre tid att anpassa sig till den nya situationen. Det i sin tur medför att det tar längre tid att komma tillbaka till arbetslivet.

Det kan bli dyrt både för personen, företaget och samhället.

När det oväntade händer – ha en plan B

Det många i ledande befattning saknar är en egen karriärplan och strategi för att hantera oplanerade jobbskiften. Många gånger tillhör de ”frikretsen” och står därmed även utanför möjligheterna att få omställningsstöd som kollektivavtal reglerar.

Susanne Askwall, AS3

Susanne Askwall, AS3

Min kollega i Norge, Gjermund Wibe som ansvarar för området Executive Services har ställt samman 13 råd baserat på över 15 års erfarenheter från arbete med högre chefer i samband med ”job transition” och förändringar i karriären. Med hjälp av dem kan ledare och högre chefer rusta sig bättre och vägen till ”come back” kortas.

Råd till dig som plötsligt av olika skäl står inför ett jobbskifte:

1. Förhandla fram en balanserad överenskommelse, och se till att du får gå så snart som möjligt

Den bör vara ömsesidigt bra för bägge parter och anpassas till specifika behov och den rådande situationen - både för företaget och för den som ska sluta.

2. Skaffa dig en oberoende och professionell rådgivare

Då kommer du att kunna få goda råd och praktiskt hjälp i en krävande situation. Goda råd behöver inte vara dyra, men de är oftast inte gratis.

3. Gör en grundlig analys av dina professionella och personliga kompetenser

Många ledare och chefer känner inte till sitt egna marknadsvärde. En strukturerad sammanställning över alla dina kompetenser kommer att bidra till en ökad medvetenhet om det egna marknadsvärdet.

4. Var medveten om dina karriärmål och varför de är viktiga för dig

Det kommer att göra dig mer fokuserad på något konkret.  Är du klar över svaret på frågan "varför" kommer du att sträva efter det som motiverar dig och det underlättar i det långa loppet.

5. Gör en lista över dina framgångar

Tomma fraser som ”jag är målmedveten och strukturerad” står sig slätt i jämförelse med en tydlig och bra beskrivning av hur du når dina mål och levererar goda resultat.

6. Var medveten om dina personliga värderingar

Att ta på sig en roll i ledande befattning medför ofta att man utsättas för påtryckningar. Det underlättar om det finns samstämmighet mellan det utövade ledarskapet och de egna värderingarna. Annars blir det jobbigt.

7. Var äkta - lev ditt "varumärke"

Försköna inte den du är - du kommer snabbt att bli avslöjad. "Kejsarens nya kläder" upptäcks snabbt. Och stå där avklädd är inte så kul.

8. Utveckla en kommunikation- och marknadsföringsstrategi för ditt "personliga varumärke"

Gör en plan för vad du kommunicerar, hur du kommunicera och när. Var konsekvent och tydlig i allt du kommunicerar och på alla sätt; digitalt, i möten osv.

9. Tänk på ditt "digitala första intryck” - sociala medier är en mycket viktig kommunikationskanal

"Sanningens ögonblick”, allt får vi idag genom att ”googla”. Alla söker numera efter information om den man ska träffa. Var medveten om vad du vill förmedla som första intryck. Ha som vana att ”googla” dig själv.

10. Linkedin är ett "måste" 

Om du inte finns på Linkedin, så existerar du inte - hur ska andra annars kunna veta något om dig? Din profil på Linkedin kommer också att vara lätt att se när någon ”googlar” ditt namn.

11. Öva dig på att kommunicera dina professionella "Varför, hur och vad".

Varför – berätta om dina drivkrafter, vad som motiverar dig?
Hur – beskriv hur du angriper uppgifter och leder människor, ditt sätt att göra saker på helt enkelt. Var tydlig med hur du skapar resultat.
Vad – berätta om vad du gör/vill göra och inte gör/vill göra

12. Utveckla och använd ditt nätverk medvetet - både för att ge och för att få information

Du vet aldrig i förväg vem som kan hjälpa dig att hitta just den personen som har informationen du behöver. Ditt nästa jobb finns oftast i det tredje ledet. D.v.s. att en som du känner har en i sitt nätverk som i sin tur känner den rätta personen. Men vem det är, det vet du inte på förhand. För att få information, så måste du även ge.

13. Ha ”is i magen”, men planera ändå för en snabb comeback

Ta inte första bästa alternativ när du börjar få erbjudande om jobb. Samtidigt är det vår rekommendation att du förbereder dig grundligt så att du kan ta snabba beslut när det väl behövs.

Dörren till nya karriärmöjligheter står öppen, men det gäller att planera grundligt för att göra en snabb ”come back”. Det går att påverka karriären även när den plötsligt ändras – skaffa dig en plan B. Det har du troligtvis användning av hela livet.

För en sak är säker - sannolikheten är stor för att det kommer att inträffa flera gånger.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Dela:

Om gästskribenten

Susanne Askwall är ansvarig för Executive Services på AS3. Hon arbetar med karriärrådgivning och coaching av ledare och chefer på företagsledande nivå.

Läs mer om AS3 Svenska här!

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill