Spaning: Sekreterarnas återkomst

Trendspanare Kjell Lindström: "Nu börjar vi se en ljusning. I veckans nummer av tidskriften Fokus meddelas nämligen att sekreteraryrket är på väg tillbaka. Är det så att en insikt börjar spridas om att även chefer tillhör människosläktet."

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2016

Spaning, Noden Trender, Kjell Lindström

Spaning, Noden Trender, Kjell Lindström

Chefernas arbetssituation har varit en ständig källa till bekymmer de senaste åren. Men nu ser vi en trend som kan vara räddningen för en plågad  och utsatt grupp, nämligen sekreterarnas återkomst!

I samband med tjänstlogikens genomslag på 1980-talet fick tre idéer med ödesdigert resultat för chefsrollen stor betydelse.

Det ena var ekonomismen, vars intresse för system, standardisering och kontroll gjorde chefsrollen till en administrativ slasktratt av sällan skådat slag.

Den andra var idén om "integration", vilket innebar att alla stabsfunktioner (HR, ekonomi, marknad etc) alla antog att just linjechefen var den funktion som skulle se till att deras ansvarsområde blev genomfört på ett kompetent sätt.

Den tredje var jakten på overheadkostnader. För cheferna innebar det att alla sekreterare och assistenter försvann som en decemberlöning.

Resultatet av det hela har varit nedslående. Allt färre vill bli chefer, chefer har gått in i väggen på löpande band och nyblivna chefer är besvikna över att deras ledarskapsambitioner dränks i en formlig kakafoni av avrapportering, möten och misslyckade förändringsarbeten.

Men nu börjar vi se en ljusning. I veckans nummer av tidskriften Fokus meddelas nämligen att sekreteraryrket är på väg tillbaka. Är det så att en insikt börjar spridas om att även chefer tillhör människosläktet och därmed har en del begränsningar i hur mycket man kan lasta på dem? Och att det möjligen är ganska oekonomiskt att låta bra betalda chefer ägna tiden åt administration, koordinering och rapportering?

Är det så, är det kanske en av de viktigare trenderna de senaste tjugofem åren.

Vi följer utvecklingen med intresse!

Kjell Lindström

Trendkrönikör

 • Följ skribent

Bland mycket annat föreläser Kjell på Handelshögskolans kvalificerade ledarprogram och på SUHF:s universitetsrektorsprogram. Han är också varit programledare för ”Högre Chefer i Staten” och Mgruppens ”Executive Master of HRM”. Kjell har också skrivit böckerna ”Bortom tankefällan”, ”Äkta organisation” och  ”Att leda föreningar” (tillsammans med Magnus Dalsvall). Hösten 2016 gav Kjell & Magnus ut ”Den nakna ledningsgruppen”. 2013 erhöll Kjell ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete (HR).

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Kjell Lindström

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill