Kvinnor kräver bättre karriärmöjligheter

Många svenska kvinnor missnöjda med karriären, visar undersökning från LinkedIn.

Ledarskap | HR | Karriär | ARTIKEL | MARS 2013

Kvinnor kräver bättre karriärmöjligheter

Kvinnor kräver bättre karriärmöjligheter

Svenska kvinnor är mindre nöjda med karriären jämfört med kvinnor i andra länder. Det visar en ny undersökning som LinkedIn gjorde inför internationella kvinnodagen. Deltagarna i enkäten efterfrågar bättre möjligheter att bli chef och att kombinera karriär med familjeliv. De vill också se fler kvinnliga förebilder i näringslivets topp.

Undersökningen "What Women Want @ Work" genomfördes av LinkedIn i februari 2013. Syftet var att uppmärksamma frågor kring kvinnors karriärmöjligheter i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars.

Resultaten visar att svenska kvinnor i genomsnitt är mindre nöjda med karriären jämfört med respondenterna i de andra 12 länderna som deltog i enkäten. Förvisso uppger en klar majoritet, 64 procent, av de svenska kvinnorna att de har haft en framgångsrik karriär hittills. Men det globala snittet ligger på 77 procent, och Sverige har den lägsta siffran av alla länder. I Indien, Brasilien och Nederländerna är kvinnorna betydligt mer nöjda. Där anser 94, 88 respektive 87 procent av deltagarna att de har haft en framgångsrik karriär.

Enkäten besvarades av 5000 yrkesverksamma kvinnor i 13 olika länder. 400 av deltagarna var svenskar.

Osynliga karriärvägar

Undersökningen visar också att de svenska kvinnorna efterfrågar bättre möjligheter att göra karriär samt att balansera arbetsliv och privatliv. 67 procent av deltagarna anser att otydliga karriärvägar är den största utmaningen om man vill lyckas i dagens arbetsliv. Brist på personlig yrkesutveckling (52 procent) och ojämställda löner (49 procent) är andra faktorer som bidrar till att många inte har nått dit de vill. Var tredje (32 procent) svensk kvinna saknar också bra mentorer och goda förebilder i yrkeslivet.

Vad krävs då för att nästa generations kvinnor ska få bättre möjligheter att göra karriär? Enkätdeltagarnas svar är enkelt - det behövs fler kvinnor på seniora positioner i näringslivet samt bättre möjligheter till flexibilitet på arbetsplatsen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- I undersökningen syns tydligt att kvinnor eftersträvar bättre förutsättningar till chefspositioner, att kombinera arbete och familjeliv, men också fler förebilder i form av fler kvinnor på ledande positioner. Med den här undersökningen vill vi belysa hur kvinnor ser på sina möjligheter på arbetsmarknaden och fortsätta att öka medvetenheten kring de problem som fortfarande finns på alltför många arbetsplatser. Det är dags att få livspusslet att gå ihop, säger Maria Wade på LinkedIns Sverigekontor i ett pressmeddelande.

Balans mellan jobb och privatliv

De viktigaste faktorerna för en framgångsrik karriär är - enligt de svenska respondenterna - att jobbet är intressant och att man har rätt balans mellan jobb och privatliv. Värt att notera är att "hög lön" kommer först på tredje plats i rankingen av de viktigaste framgångsfaktorerna, med 47 procent av rösterna. När deltagarna får frågan vad som var viktigast för 5-10 år sedan får "hög lön" istället 57 procent. Lönen har alltså blivit en mindre viktig faktor på senare år, enligt respondenterna.

Att balansen mellan arbete och privatliv idag anses vara viktigare än hög lön är kanske inte så konstigt. LinkedIns undersökning visar nämligen att svenska kvinnor inte är intresserade av att välja mellan karriär och familjebildning. 75 procent anser att man kan ha en framgångsrik karriär samtidigt som man har ett bra förhållande och skaffar barn. Samtidigt uppger drygt var fjärde svensk kvinna som idag inte har barn att hon planerar att bromsa karriären om hon får barn. Det är dock en låg siffra i jämförelse med det globala snittet som ligger på 43 procent.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill