Sverige världsbäst på ledarskap

Involverande och demokratiskt ledarskap tillhör framtiden.

Ledarskap | Medarbetarskap | ARTIKEL | JUNI 2013

Sverige världsbäst på ledarskap

Sverige världsbäst på ledarskap

Sverige är bäst i världen på ledarskap. Det menar forskare vid en handelshögskola i Schweiz, som i en ny studie har rankat 60 länders konkurrenskraft inom olika områden. Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, är inte särskilt förvånad - den svenska ledarstilen gör medarbetarna mer självständiga, anser han. "I Sverige har vanliga arbetstagare generellt en mer utvecklad arbetsroll och kan lösa problem även om chefen inte är närvarande", säger Stefan Tengblad.

I studien från Handelshögskolan IMD World Competitiveness Center i Schweiz har världens 60 mest konkurrenskraftiga ekonomier rankats på en rad olika områden, skriver tidningen Ingenjörskarriär.

Totalt sett hamnar Sverige på fjärde plats i rankingen - efter USA, Schweiz och Hongkong. Men i kategorin Ledarskap rankas alltså Sverige som bäst i världen.

"Fungerar i vissa miljöer"

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, är inte särskilt förvånad över att den svenska ledarstilen lovordas i utlandet - även om det naturligtvis finns olika sätt att se på de svenska chefernas sätt att leda.

- Den svenska ledarstilen kan ses som framtidsinriktad, det är ett ledarskap där man ser väldigt mycket till människan och samhället. Å andra sidan kan ledare i andra länder vara bättre på att prioritera lönsamheten, säger Stefan Tengblad, och fortsätter:

- Ibland kan den svenska ledarstilen också upplevas som otydlig. Man kan väl säga att den fungerar bättre i vissa miljöer, i synnerhet bland välutbildade och välmotiverade människor. Men motivationen är ju någonting man kan jobba med också.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

För- och nackdelar

Det som utmärker den svenska ledarstilen är att medarbetare har stort inflytande över sitt arbete, förklarar han.

- Det är mycket fokus på involvering av dem som ska utföra jobbet. I Sverige har många chefer en coachande och konsultativ ledarstil. Medarbetarna kan påverka arbetet väldigt mycket. Så är det inte alltid i andra länder, säger Stefan Tengblad.

Fördelarna med en sådan ledarstil är många. Men det finns också nackdelar, menar professorn.

- Det svenska ledarskapet är väldigt kommunikativt och ger de anställda mycket inflytande, vilket är en stor fördel - bland annat för att man då stärker medarbetarnas initiativförmåga.

En annan fördel är att det blir lättare att förankra beslut i verksamheten.

- Nackdelen med den här ledarstilen är att det finns folk som är ovana vid att få ansvaret. De förstår kanske inte riktigt vad som menas med frihet i arbetet. Därför måste man samtidigt jobba med grupputveckling om det här ska fungera, säger Stefan Tengblad.

Föddes på 70-talet

Den svenska ledarstilen har dock inte alltid sett likadan ut. På 50- och 60-talet var svenska chefer och ledare mer auktoritära än sina amerikanska kollegor. Först på 70-talet föddes ett mer demokratiskt och involverande ledarskap som byggde på kommunikation.

- Den förste svensken som blev känd för den här stilen var PG Gyllenhammar. Det var en stil som uppstod i ett svenskt kontext där det fanns behov av att förhandla med fackförbund. Medbestämmanderörelsen var en viktig drivkraft, även om det fanns annat som låg bakom också - exempelvis amerikanska managementteorier som såg stora fördelar i att involvera medarbetarna, säger Stefan Tengblad, som även vill lyfta fram SAS förre vd Jan Carlzon som en viktig person i utvecklingen av den svenska ledarstilen.

Svenskt ledarskap utomlands?

Går den svenska ledarstilen att exportera till andra länder? Stefan Tengblad tror det - men då gäller det att inte ha för bråttom.

- Vill man tillämpa den här stilen utomlands så måste det ske gradvis - man måste vara beredd på kulturella skillnader. Om man går för fort fram med en svensk ledarstil så finns det en risk att cheferna blir lurade i vissa situationer. Om de utgår ifrån att alla gör sitt bästa bara chefen ger dem tillit så finns det en risk för ögontjäneri.

- Men jag minns att det gjordes en undersökning för 10-12 år sedan som visade att svenska ledare uppskattades i exempelvis Frankrike. Sedan kan det finnas andra länder, som Kina och Ryssland, där det kan vara svårare och ta längre tid eftersom tron på hierarkier är djupt rotad, säger Stefan Tengblad.

Medför konkurrensfördelar

Att den involverande och demokratiska ledarstilen medför konkurrensfördelar för Sverige på den globala marknaden är Stefan Tengblad övertygad om.

- Ja, den är säkert väldigt viktig för konkurrenskraften, även om det är svårt att leda i bevis. Men i Sverige har vanliga arbetstagare generellt en mer utvecklad arbetsroll. De är väldigt bra på att tänka själva och kan lösa uppgifter utan att chefen är närvarande.

- Vi har sett att bland annat Harvard Business Review och många andra har argumenterat för att man i princip kan avskaffa det traditionella chefskapet, åtminstone i mindre och medelstora företag. Den hierarkiska organisationen där så gott som all makt och viljeinriktning kommer uppifrån är egentligen väldigt otidsenlig och på väg bort. I takt med att arbetstagare i till exempel Kina blir mer högutbildade tror jag att de kommer börja ställa högre krav och utmana ledarskapet mer. Men det är en ganska långsam och trög förändringsprocess som kommer att ta tid, säger Stefan Tengblad.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill