Synas och höras i sociala medier

Om ditt företag vill närvara på rätt sätt och göra avtryck i den sociala medie-floden, behövs en strategi.

Kommunicera | ARTIKEL | APRIL 2011

Sociala medier

Sociala medier

Dialog, debatt och samtal som sker i sociala medier hade förmodligen ägt rum på ett eller annat sätt ändå. Men det nya flödet ger ett annat avtryck och det gäller att vara uppmärksam, delaktig och närvarande. Som företag har du chansen att synas, men också att se.

En strategi för sociala medier behöver inte vara krånglig. Det handlar om att reflektera över varför och hur du vill synas. Som i all kommunikation bör man ha en plan för att inte tappa bort budskapet på vägen.

Här är några tips som hjälper dig att tydliggöra tankarna kring hur du ska synas, men också se, i de sociala medierna.  

 • Reflektera över var du ska synas och varför. Vilka medier kan vara relevanta för er målgrupp? Var befinner de sig? Kanske kan det vara värt att göra en enkätundersökning. I Sverige använder drygt tre miljoner människor Facebook, ca 35% av befolkningen. Chansen att dina kunder är där i någon form är därmed ganska stor. Vilket är det viktigaste sociala mediet för er?
   
 • Att vara närvarande på Facebook och Twitter handlar inte bara om att synas. Du ska vara där för att bevaka dina egenintressen också. Strategin bör innehålla en plan för hur du bemöter åsikter och krav från dina kunder. Vad pratar de om? Vad och var säger de det? Ni måste veta.
   
 • Bredda tänket!  För att få koll på hur er produkt eller ert varumärke tas emot där ute, försök förstå vilka kopplingar era kunder gör. Vem pratar om er? Och hur hanterar ni dem? I vilka forum bör ni närvara för att kunna bevaka era intressen? Kanske skriver fotobloggare också om en kamera som ni säljer eller marknadsför?  Kanske någon twittrar om ert förlag i samband med en boklansering? Försök få en bild av hur ni som företag närvarar. Om ni är på samma ställe kommer ni att kunna möta upp och utveckla relationer ni tidigare inte visste att ni hade möjlighet till. Det gäller att få syn på det som inte är så tydligt.
   
 • När ett varumärke släpps fritt i de sociala medierna är det inte längre möjligt att ha full kontroll. Åsikterna om ditt företag och dina produkter har alltid funnits där ute, diskussionerna är inte på något sätt nya – men de har en ny plattform att befinna sig på, en populär plattform där många människor möts. Ett rykte sprider sig fort över världen. Detta kan vara en stor fördel, om det hanteras på rätt sätt. I en strategi bör det därför framgå klart och tydligt hur ert varumärke ska framstå när det diskuteras och kritiseras där ute.
   
 • Sociala medier-strategi är en del av kommunikationsstrategin och som alltid är syfte och mål viktigt. Vad är det ni vill uppnå med er närvaro i sociala medier? Det måste ni ha klart för er.
   
 • Bestäm om varumärket ska fungera som en samtalspartner eller som ett samtalsämne. För att vara en partner måste du vara beredd på att kommunicera och bemöta. Ge någon eller några i orgnisationen i uppgift att agera företagets ansikte utåt i sociala media-sammanhang. Någon måste ha koll på och föra dialogen. Alltid. Samtalet förs ständigt där ute. Att vända ryggen till är nonchalant om ni beslutat att faktiskt föra dialogen. Vem företaget väljer ut är viktigt. Kartlägg vilka egenskaper som är nödvändiga hos den eller dem som ska sköta den sociala mediekontakten.
   
 • Lyssna är lika viktigt som att tala själv. Så fungerar alla relationer som bygger på kommunikation.
   
 • Har du koll på vad dina kunder vill ha av dig? Skaffa den kollen om du inte redan har den. Om du lyckas prata om och kommunicera kring de frågor som faktiskt intresserar och väcker nyfikenhet, kanske skapar en ”snackis”, då har du kommit långt.
   
 • Förankra strategin bland medarbetarna. Gör klart för alla på företaget vilket förhållningsätt som gäller. De sociala medierna har alltid en privat aspekt. Dina medarbetare kan bli varumärkesbärare i en helt annan situation än den som uppstår mellan nio och fem på kontoret.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill