Teal: Magin i det evolutionära syftet

Tre signifikativa perspektiv för den syftesdrivna organisationen, del 1: Evolutionärt syfte.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2021

Arbetet med att avslöja och förkroppsliga vårt syfte accelererar ofta vår tillväxt och utveckling som person.

Arbetet med att avslöja och förkroppsliga vårt syfte accelererar ofta vår tillväxt och utveckling som person.

I några artiklar framöver tänker Heléne Ählberg fördjupa sig i de tre perspektiven som är kännetecknande för Teal-organisationer. De tre perspektiven är evolutionärt syfte, självstyre och helhet. För att på djupet förstå vad Teal handlar om så dyker vi ner och utforskar perspektiven tillsammans. Häng med - nu tar vi ett grepp om syfte, eller evolutionärt syfte som Frederic Laloux beskriver det som!

Engelskan har ett bättre ord för syfte, purpose, som jag upplever omfattar mer än vad det svenska ordet står för. Det kan låta lite torftigt med svenskans syfte kan jag tycka. Jag börjar med att försöka reda ut begreppen lite. Ett syfte i denna kontext är något som en individ, team eller organisation utmärks av, dess existensberättigande.

Individers syfte

Om vi börjar med en individs syfte så beskrivs det ofta som att syftet är något medfött och som aktiveras av oss någon gång under livet, eller ibland inte alls. Det är inte "uträknat", skapat, valt eller beslutat (även om vi, när vi väl upptäckt det, kan välja att leva utifrån det eller inte). Dess ursprung kommer från den innersta kärnan av en individ.

Ur ett funktionellt perspektiv bör ett syfte påverka, rikta och uppfylla våra liv. Syftet avslöjar teman i ens liv, konturerna av ens förmågor, vision för världen, uppdrag och värderingar. När man väl blir medveten om sitt syfte, kan man välja att följa och utveckla sina beteenden, viktiga relationer, hälsa och karriär att matcha sitt syfte. Syftet är som en GPS som styr viktiga livsbeslut, till exempel vem man ska samarbeta med, vad man ska arbeta med samt var och hur man ska leva. 

Syftet uppfyller oss, eftersom det är den djupaste känslan av oss själva, oavsett om det är i rörelse eller i vila. Det ger oss kraft och mening i våra liv. Ofta handlar förverkligandet av vårt syfte till att göra skillnad utöver egenintresset, till exempel genom service, kreativitet och ledarskap.

Ur ett utvecklingsperspektiv är syftet evolutionärt till sin natur. Även om delar av vårt syfte alltid har funnits inuti var och en av oss, kan andra delar utvecklas med tiden genom sår och trauman i vår ungdom och genom medveten utveckling senare i livet. Det finns nya skikt och fördjupningar att utforska och nya dimensioner som avslöjas för oss över tid och när vi är mogna för det. Vi kan likna det vid att vårt förhållande till vårt syfte ständigt utvecklas och avslöjar sig. Arbetet med att avslöja och förkroppsliga vårt syfte accelererar ofta vår tillväxt och utveckling som person.

Tittar vi på syfte ur ett globalt och mänskligt perspektiv så skulle vi kunna tänka att kärnan i praktiskt taget alla problem på planeten är en frånkoppling från syftet. Vår oförmåga att vara i vår djupaste identitet, vilket resulterar i att vi inte kan se och värdera den djupaste identiteten hos varje människa. Därför skulle en förflyttning till att bli mer syftesdrivna kunna vara en av de viktigaste frågorna som vår art står inför.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Organisationens syfte

I organisationsvärlden är vi inte så vana vid att prata om syfte, förutom kanske i den ideella sektorn. Inom näringslivet så skulle jag säga att vi är mer vana att prata om affärsidé, vision och kanske mission. Vi kan dock se att syftet tar mer och mer plats i dessa sammanhang, och blir snarare en fördjupning och utveckling av affärsidén. 

Jag brukar definiera en organisations syfte som att det handlar om en organisations existensberättigande, varför den finns till. Vi kan också beskriva det som ”vad världen förlorar om företaget skulle försvinna”. Syftet går mycket djupare än en affärsidé, det är organisationens DNA. Det handlar inte om några fina ord, floskler, på en powerpoint-presentation, intranät eller i en reklamkampanj. 

Vad innebär ett evolutionärt syfte?

När vi nu definierat vad syfte innebär kan vi titta på ett av de perspektiv som är kännetecknande för teal-organisationer, det evolutionära syftet.

Frederic Laloux beskriver syftet som evolutionärt i sin bok Reinventing Organizations. Med det menar han att vi behöver se organisationen som en levande enhet med sin egen energi och riktning. Det innebär också att vi inte kan kontrollera och förutspå framtiden utan att vi konstant behöver lyssna in och svara upp till organisationens syfte. Syftet är i ständig förändring. Min erfarenhet är att vi, för att kunna skapa en riktning, måste sätta ner foten ibland och säga ”nu har vi detta syfte” för att sedan kontinuerligt återbesöka syftet och revidera det om det behövs. Annars finns det en risk att syftet blir för flyktigt och svårt att greppa om. 

Syftet har en kraft att kunna transformera en organisation, att positivt påverka alla medarbetare, kunder och övriga intressenter. Det handlar också om vilken påverkan organisationen vill göra på vårt samhälle, för vår miljö eller vår planet. Det evolutionära syftet har en så stor potential att skapa engagemang hos våra medarbetare och starkare lojalitet och relation till våra kunder att det inte borde finnas någon ledningsgrupp eller styrelse som skulle vilja negligera att aktivera sitt syfte. 

Om vi har ett aktiverat och implementerat syfte i vår organisation så påverkar det allt vi gör, vår tjänste-/produktutveckling, vilka kunder och leverantörer vi väljer att arbeta med, vilken typ av medarbetare vi vill rekrytera etc. Det kommer också att innebära att vi kanske måste fatta en del jobbiga och obekväma beslut för att leva i enlighet med vårt syfte. Vi kanske behöver sluta med en del av de tjänster som vi erbjuder till våra kunder för att de inte är i linje med vårt syfte. Det är jobbigt kortsiktigt, men långsiktigt skapar det en positiv utväxling. 

Syftet ger oss en tydlig riktning och ett fokus på ett sätt som man kanske vanligtvis inte har. Det hjälper oss också att fatta beslut på ett enklare sätt för att det är tydligt för alla i verksamheten i vilken riktning vi ska.

"I USA finns det forskning som visar på att arbetsgivare i framtiden kommer att behöva möta upp sina anställda vad gäller deras personliga utveckling i nyare former."

– Heléne Ählberg

Magi inträder med syftet

Tänk dig när en organisations syfte harmonierar med medarbetarnas syften. Det kanske inte är fullständig överlappning men till största delen så möter de varandra. Det är då magin inträder! När jag som medarbetare känner att det jag bidrar med på jobbet är i enlighet med mitt syfte skapar det en känsla av meningsfullhet för mig. Att jag lever mitt eget syfte och även bidrar till att göra världen bättre på något sätt. WOW! Vilken kraft och engagemang som skapas då! Det är då vi på riktigt kan skapa arbetsmiljöer där vi alla trivs, vi känner att vi bidrar och utvecklas som hela människor, vi är inte bara en pinne i statistiken.

I USA finns det forskning som visar på att arbetsgivare i framtiden kommer att behöva möta upp sina anställda vad gäller deras personliga utveckling i nyare former. Det kommer inte bara att handla om den traditionella kompetensutvecklingen som man som arbetsgivare är van att hantera utan nu handlar det mer om att kunna möta upp var och en av medarbetarnas vilja till och behov av självförverkligande. Här ser jag en tydlig koppling till medarbetarnas syfte som arbetsgivarna skulle kunna bidra till att utveckla. Att hjälpa dem att identifiera och aktivera sitt syfte, och genom det också kunna bidra med alla sina förmågor och ett helt annat engagemang på jobbet. Men det kommer att krävas ett helt annat synsätt kanske framför allt från HR men också ledning, för att detta ska komma till stånd. 

Om företag vill vara en attraktiv arbetsgivare för unga människor i framtiden så är detta frågor som behöver lyftas upp på agendan i ledningsgrupperna. De yngre generationerna har mycket av dessa värderingar och synsätt i sin DNA och kommer att ställa krav på att företag kan berätta om sitt syfte och hur man agerar utifrån det. Om företagen inte kan besvara det på ett bra sätt så finns det en risk att en arbetssökande väljer bort det företaget framför ett liknande företag som faktiskt kan svara på den frågan. Vi är inte där riktigt ännu men jag kan ana att utvecklingen kommer att gå åt detta håll. Jag tror att dessa frågor kommer att vara affärskritiska i framtiden om vi som arbetsgivare vill kunna rekrytera duktiga människor till vår organisation. 

Börja här för att jobba med det evolutionära syftet

Om jag skulle ge några råd till er som sitter i ledande ställningar i olika organisationer och företag så skulle det vara: 

* Lyft upp frågorna om syfte på agendan. Skapa er tid i ledningsgruppen för att reflektera och diskutera dessa frågor. Frågor ni kan ställa er är:

 • Varför gör vår organisation det den gör?
 • Vad är vårt existensberättigande?
 • På vilket sätt kan vi bidra till mer hållbarhet och meningsfullhet i samhället?
 • Vad är det för spår vi som företag vill lämna efter oss?

Svaren utgör grunden till just ert syfte i ert företag.

* Ta ett långsiktigt perspektiv på denna typ av arbete. Det är ingen quick fix, det handlar om ett kontinuerligt och uthålligt arbete för att skapa en syftesdriven organisation. Det behövs ett aktivt arbete med att skapa ett gemensamt syfte och hålla det levande.

* Involvera hela organisationen i detta arbete, låt det inte stanna i bara ledningsgruppen. Lyssna på medarbetarna och skapa delaktighet i processen.

Heléne Ählberg

Heléne Ählberg

Vår purpose guide och expert inom teal och agila organisationer

 • Följ skribent

Heléne Ählberg är civilekonom med fokus på organisation och ledarskap. Hon driver företaget Leading Business vars syfte är att hjälpa organisationer att utvecklas till en progressiv och syftesdriven organisation med fokus på hållbar lönsamhet med människan i centrum. Hon stöttar också ledare och andra personer som vill aktivera sitt syfte och leda mer autentiskt.

Heléne är också grundare till nätverket Teal for Teal Sweden som vill bidra till att sprida kunskap och inspiration om nya sätt att leda och organisera verksamheter. Nätverket startade hon efter att ha läst boken Reinventing Organizations av Frederic Laloux år 2015. Nätverket har idag nästan 900 medlemmar och växer stadigt.

Mer om Heléne på LinkedIn

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Heléne Ählberg

Heléne Ählberg

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill