Potentialen i det syftesdrivna ledarskapet

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2022

Syftesdrivna ledare har identifierat ett personligt "VARFÖR" – en stark känsla för vad som skapar meningsfullhet och passion för dem.

Syftesdrivna ledare har identifierat ett personligt "VARFÖR" – en stark känsla för vad som skapar meningsfullhet och passion för dem.

Ett högre syfte i en organisation handlar inte bara om lönsamhet eller tillväxt. Det återspeglar något mer ambitiöst. Syftet beskriver hur de människor som arbetar i en organisation gör skillnad, hur deras arbete ger dem en känsla av mening och att de bidrar till något som känns viktigt för dem och omvärlden.

Under förra året så genomförde jag ett stort antal intressanta intervjuer med VD:ar i mindre och mellanstora företag. Jag har pratat med ett 50-tal chefer fram tills nu och dialogerna fortsätter även i år. Mitt syfte med intervjuerna är att lyssna av hur chefer tänker kring syftesdrivna organisationer och om dessa frågor är på agendan i deras bolag. Jag tänker nu i några artiklar beröra de olika resultat som jag har fått fram under samtalen.

Min första spaning är vikten av ett syftesdrivet ledarskap om vi ska lyckas med att utveckla våra organisationer till att bli syftesdrivna.

Ett syfte kan förklaras som en organisations skäl för att existera. Ett syftesdrivet företag står för och agerar för något större än enbart sina produkter och tjänster. Syftet och en tydlig vision blir grunden för en organisatorisk strategi och en färdplan för att förbli konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig ekonomi.

Men frågan är hur vi ska kunna åstadkomma detta om vi som arbetar i och leder organisationen inte har reflekterat kring vårt eget personliga syfte. I nästa steg handlar det om hur mitt personliga syfte påverkar mig i mitt ledarskap.  För mig hänger dessa två dimensioner av syften starkt ihop, det personliga och organisationens. Om inte jag känner att jag kan leva mitt personliga syfte på mitt arbete så kommer jag inte att trivas eller känna att mitt arbete känns meningsfullt. Då blir jag inte heller en bra och närvarande ledare. Med detta menar jag inte att det behöver vara 100% matchning mellan dessa två dimensioner men det måste nog åtminstone matcha med 70% eller mer.

Syftesdrivna ledare har identifierat ett personligt "VARFÖR" – en stark känsla för vad som skapar meningsfullhet och passion för dem – och de kan framgångsrikt överföra detta till ett organisatoriskt  "VARFÖR" – det är oftare ett bredare syfte med en tydlig vision och budskap som deras team kan samlas runt.

Ett syftesdrivet ledarskap och dess beståndsdelar - moralisk kompass, engagemang för intressenter och en tydlig och förankrad vision - är viktiga för att kunna påverka vilken typ av företagskultur och arbetsmiljö vi skapar.

Vi kan se att för att kunna skapa en framgångsrik och modern arbetsmiljö så måste vi fokusera ännu mer på människan och inte bara på effektivitet och produktivitet. Kanske inget nytt för många av oss som är ledare här i Sverige men det tål att upprepas ändå. Den yngre generationen förväntar sig att det ska finnas ett organisatoriskt syfte som går bortom resultatet på sista raden. Det skapar inte meningsfullhet att bara känna att jag ska bidra till att öka vinsten som medarbetare. Jag vill bidra till att skapa förändring i vår omvärld, något som kan bidra till förbättring av den värld vi lever i. Detta kommer fram i många studier som nu presenteras i olika media.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vi som organisation blir också mer attraktiva både för kunder och potentiella medarbetare. Individer som upplever att deras personliga syfte ligger i linje med organisationens syfte får en större drivkraft att söka sig till organisationen. Sannolikheten att de stannar längre i organisationen ökar också. Ni blir m.a.o. en attraktivare arbetsgivare om ni har ett tydligt och väl kommunicerat syfte.

Här kommer ledarskapet väldigt tydligt in, ledarna inspirerar omgivningen att tillsammans sträva mot en gemensam vision. Engagemanget hos andra börjar när vi skapar en tydlig och förankrad vision om ett framtida tillstånd där målet har förverkligats, och sedan sätter ut en färdplan för hur vi ska ta oss tid i organisationen. Vi arbetar sedan tillsammans för att komma till det framtida tillståndet.

Så hur kan jag som chef och ledare bli mer syftesdriven?

Här ser jag att det handlar mycket om personlig utveckling, en vilja att utforska sitt inre för att aktivera sitt personliga syfte. Det kan göras genom meditation, guidade övningar, kanske genom en personlig coach som kan hjälpa mig att hitta mitt syfte. Det är en resa som aldrig tar slut utan fortsätter under hela vårt liv. Det gör också att vårt personliga syfte kan ta sig olika uttryck beroende på var vi befinner oss i livet, men kärnan i syftet är alltid densamma.

Som företag kan vi integrera denna typ av utveckling i våra ledarskapsutbildningar, att skapa personliga utvecklingsprocesser där vi kan tillåtas utforska mer av oss själva på djupet. När jag har hittat mitt syfte så står jag stadigt i det, jag har min moraliska kompass som jag kan stödja mig mot i olika situationer, min polstjärna som leder mig. Jag blir en mer autentisk och empatisk ledare som bidrar till organisationens och medarbetarnas utveckling på ett helt annat sätt än tidigare.

Oberoende forskning från Linkage har funnit starka kopplingar mellan syftesdrivna ledare och affärsresultat: Företagen de ledde hade 2,5 gånger högre försäljningstillväxt, fyra gånger högre vinsttillväxt, fem gånger högre poäng för "konkurrensdifferentiering och innovation" och nio gånger högre poäng för medarbetarengagemang.

Det är nu det blir spännande, när vi kan se konkreta resultat från ledarskap till affärsresultat! Kanske det börjar bli dags att titta på hur ni kan bidra till att era chefer och ledare kan bli mer syftesdrivna?

Heléne Ählberg

Heléne Ählberg

Vår purpose guide och expert inom teal och agila organisationer

 • Följ skribent

Heléne Ählberg är civilekonom med fokus på organisation och ledarskap. Hon driver företaget Leading Business vars syfte är att hjälpa organisationer att utvecklas till en progressiv och syftesdriven organisation med fokus på hållbar lönsamhet med människan i centrum. Hon stöttar också ledare och andra personer som vill aktivera sitt syfte och leda mer autentiskt.

Heléne är också grundare till nätverket Teal for Teal Sweden som vill bidra till att sprida kunskap och inspiration om nya sätt att leda och organisera verksamheter. Nätverket startade hon efter att ha läst boken Reinventing Organizations av Frederic Laloux år 2015. Nätverket har idag nästan 900 medlemmar och växer stadigt.

Mer om Heléne på LinkedIn

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Heléne Ählberg

Heléne Ählberg

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill