I teal-organisationen sätts självledarskapet och beslutsförmågan på prov

När chefen tar ett kliv tillbaka, ökar både inflytandet och ansvaret hos medarbetaren. Så här fungerar teal i praktiken.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2020

Lita på processen! Teal är en organisationsform – inte ett projekt med en början, en mitt och ett slut.

Lita på processen! Teal är en organisationsform – inte ett projekt med en början, en mitt och ett slut.

I kölvattnet av en föränderlig arbetsmarknad, där individen både kräver och ges mer utrymme, växer fler teal-organisationer fram. Här får hela människan plats och det individuella ansvaret är A och O. Detta innebär mer frihet, men samtidigt betydligt större ansvar, för alla inom organisationen.


Traditionella, hierarkiska organisationer upplevs av många som en aning omoderna och – i sanningens namn – ofta rätt oattraktiva som arbetsgivare. Istället värdesätter många av oss saker som flexibilitet, möjlighet att utvecklas på arbetet, samt att kunna påverka vår arbetsplats och verksamhetens riktning och beslut. I en teal-organisation dras detta till sin spets, genom att maktstrukturerna skrotas och ersätts av ömsesidigt rådgörande funktioner internt. Självledarskap råder och verksamhetskritiska beslut fattas av var och en i organisationen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ökat självledarskap leder till större engagemang

Anders Hermansson, VD på Business Reflex som tillhandahåller digital affärsgenering, var med och implementerade teal i den egna verksamheten, med visionen om ett mänskligare företag.

- Jag har alltid blivit irriterad på ledningsgrupper som fattar beslut som är dåligt underbyggda, och som medarbetarna sedan blint ska följa. Med teal kommer bolaget istället att utvecklas organiskt och på det sätt som det är ämnat att utvecklas.  

Anders Hermansson

Att som chef ge upp rollen som beslutsfattare kan vara utmanande och skrämmande, men samtidigt öppnar det upp för helt nya möjligheter. Med ökat självledarskap får alla vara med och bestämma, vilket ofta leder till ökat engagemang och kreativitet. Anders och hans medarbetare upplever det inte som att cheferna har fått mindre makt, utan snarare att den totala makten har ökat. 

- I andra organisationsformer förekommer konkurrens om makt, och min erfarenhet är att maktbegär tar fram dåliga saker ur människor. Samarbete är bättre. Mina medarbetare berättar att de känner en frihet över att få vara med och bestämma. Ingenting görs ’bara för att vi alltid har gjort det’, utan allt vi gör bygger på logiska argument. Det som ska bli gjort, blir gjort, berättar Anders.

En ny nivå av beslutsfattande med en teal organisation

När det inte längre är cheferna som står för besluten och makten i verksamheten, behöver nya beslutsprocesser tas fram, och det kan vara svårt att ställa om och få medarbetarna att faktiskt våga fatta beslut. Det som låter lockande och bra i teorin, är inte alltid lika enkelt i praktiken. Här gäller att skynda långsamt – först när tryggheten är etablerad, kan teal-organisationen fungera och blomstra fullt ut.

Anders berättar att vem som helst i hans företag kan fatta vilket beslut som helst, och alla har total makt över sina beslut. Detta gör att varje beslut därför noggrant måste tänkas igenom – kommer det att stärka vårt why? Ligger det i linje med vårt how? Vem kommer att beröras av det här beslutet? När det är klargjort vem eller vilka som kommer att få en konsekvens av beslutet, måste dessa personer rådfrågas. De råd man får, ligger sedan som grund för beslutet.

Så kommer ni igång med teal – 3 tips på vägen

Alla organisationer ser naturligtvis olika ut och har olika utgångspunkt och förutsättningar för att lyckas implementera teal. Med följande tre tips ökar chanserna att ni kommer igång med teal på ett bra sätt – oavsett hur ert företag ser ut idag. 

 • Inför teal på ett ”tealigt” sätt. Initiativet kan komma från ledningsgruppen, men det är inte en process som ska drivas därifrån. Medarbetarna kommer att behöva tid att vänja sig vid tanken och att känna sig trygga med den nya organisationsformen. Eftersom själva kärnan i teal är att alla är involverade, engagerade och motiverade att arbeta i denna typ av organisation, är det viktigt att låta allt ta sin tid och att inte stressa fram något.
 • Transparens är en viktig del av teal, men eventuellt kan det vara värt att fundera på om lönefrågan ska fortsätta vara konfidentiell. Lön och pengar är ett känsligt ämne för många, så var lyhörd för hur medarbetarna ställer sig till saken.  
 • Lita på processen! Teal är en organisationsform – inte ett projekt med en början, en mitt och ett slut. Var inställd på att det blir som det ska, vilket inte är samma sak som att det blir som ni har tänkt er. 

Sara Bisander

Sara Bisander

Frilansskribent

 • Följ skribent

Sara Bisander är frilansskribent hos Motivation.se

Sara brinner för personlig utveckling, människor och kommunikation i alla former. Hon kan text. Och älskar att arbeta med den. Sara beskriver sig som "å ena sidan en petig språkpolis som eftersträvar tydlighet och struktur – å andra sidan en omtänksam hjälpare och nätverkare med ett stort hjärta som slår för att göra gott."

Kontakt: sara@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Sara Bisander

Sara Bisander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Mer om teal

För dig som vill läsa mer om teal, tipsar Anders om den här sidan, där du snabbt kan få en överblick.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill