Till vem gör vi varandra?

Orden du väljer formar dina relationer.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2013

En man och en kvinna satt och småspråkade på pendeltåget. De såg varmt på varandra och höll varandra i handen, så jag antog att de var ett kärlekspar. Efter en stund suckade kvinnan och sa lite besvärat: "Åh, jag är så besviken på mig själv… Igår föll jag till föga och kunde inte låta bli kakorna på jobbet… jag som hade klart mig i tre veckor". Mannen tittade på henne och frågade (med betoning på det sista ordet i frågan): "Men, hur kunde du trilla dit igen?" Kvinnan såg om möjligt än mer besvärade ut och drog varsamt till sig sin hand.

Jag fick för mig att hon blev sårad och kände sig lite skamsen – och utan att veta om så var fallet, kände jag med henne. Episoden fick mig att fundera över vad vi gör med varandra i våra samtal. Vem blir vi till i mötet med andra? Vem gör jag andra till? Till vem gör andra mig? 

Vem blev kvinnan utifrån mannens respons: "Men, hur kunde du trilla dit igen?" 

Det ligger nära till hands att tro att kvinnan kände sig misslyckad. Att hon blev ”den misslyckade”. Som en konsekvens därav kanske ytterligare några kakor snart slank ned… hon misslyckas ju ändå alltid. 

Vem hade kvinnan kunnat bli om mannen hade responderat på något annat sätt. Om han hade svarat: "Upp med hakan… det där gör inget… kom igen och kämpa på nu". Här blir kvinnan mer av ”den målinriktade”, den som inte ger upp även om det kommer bakslag.  

Alternativt hade mannen kunnat säga: "Wow, hur klarade du dig i tre hela veckor?". Med den responsen blir kvinnan mer av ”den framgångsrike”, den som alla redan har visat prov på att lyckas. Med dessa olika alternativ skapas helt olika effekter. Mannen kan skapa olika bilder av kvinnan. Bilder som tillika kan bli kvinnans bild av sig själv – hennes självbild. 

Är det inte fascinerande! Att vi med språket – en vardaglig, för givet tagen resurs – kan göra så mycket med oss själva och andra. Att vi faktiskt skapar varandra i mötet. Att vi blir till genom den respons och det bemötande vi ger och får.

Vi försätter, helt enkelt, oss själva och varandra i olika positioner. Och hur lätt det kan vara att obetänksamt positionera andra på ett sätt som vi kanske inte avser. Och omvänt, hur lätt det kan vara att oreflekterat acceptera den position andra försätter oss i. 

Tänk att vi dessutom har en ocean av språkliga valmöjligheter som var och en bidrar till att forma den verklighet vi har. Att det häri ligger ett ansvar i att medvetet välja: Vad är det jag säger? Till vem gör det mig och till vem gör det andra? Vad ger jag liv åt genom mitt språkbruk? Vad stänger jag ute? Vilka relationer har jag utvecklat som en konsekvens av min kommunikation? Har jag lyckats skapa den värld jag vill ha?

Jag tänker på vikten att välja – att använda språket i syfte att få oss själva och varandra att växa och bli våra bästa jag.  

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill