Intelligens – ett missförstått begrepp

Marika Ronthy: Hög tid för ett intelligent – medmänskligt – ledarskap.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2017

Intelligens – ett missförstått begrepp

Intelligens – ett missförstått begrepp

Som rubriken antyder så finns det en missuppfattning av vad intelligens egentligen innebär. När jag myntade begreppet ledarintelligens var det efter många års lyssnande och iakttagande, och genom många samtal. Vi talar mycket om ledarskap, vilket vi gjort i alla tider. Ledarskap för mig kan aldrig vara en trend. Däremot finns det ett antal färdigheter, egenskaper, värderingar och insikter som avgör om du är en lämplig ledare eller inte. Lämplig är den som har ett gott hjärta, fast hand, stadiga fötter och huvudet på skaft.
Konstigare än så är det inte.
Inställningen till ledarskap idag uppfattar jag som rationell och med avsaknad av ett medmänskligt perspektiv.
Det är dags att på allvar sluta att underskatta betydelsen av självinsikt för ett gott ledarskap och sluta kalla det medmänskliga för ”flum”!
Låter kanske lite förenklat, men jag ska krångla till det lite i texten som kommer.

Hur skulle det kunna vara?

Vi kan tala hur mycket som helst om betydelsen av ett kommunikativt, värdebaserat och coachande ledarskap, men om inte förutsättningarna ges för att träna och kultivera dessa kompetenser skapas än mer stress, frustration och en känsla av otillräcklighet. Det är oansvarigt. Intentionerna är ofta goda, men tyvärr saknas medvetenhet om vad som krävs för att skapa en kultur där den kommunikativa och coachande chefen ges utrymme för att utöva ett ledarskap för nästkommande generationer. Yttre förutsättningar är att ge utbildning och handledning i kombination och sedan tidsutrymme för en process som leder till ökad medvetenhet. Det tar tid att utvecklas till en medveten chef - och det måste få ta tid.

Det meningslösa kan omvändas till det meningsfulla

Det är vår inställning till omvärlden som avgör om vi upplever något som meningslöst eller meningsfullt. Eftersom människan i grunden är meningssökande är det inte mer än rätt att låta henne få utforska vad som ger mening i livet och i arbetslivet.

En av världens främsta neuropsykologer, Richard Davidson, anser att en av hörnstenarna för människans välmående är hennes strävan efter mening i och syfte med sitt liv. Han menar vidare att idag kan vi med säkerhet säga att alla människor har en medfödd förmåga och vilja att verka för det goda och önskan att uppnå gott samarbete. Tre viktiga begrepp som kan utvecklas med daglig träning är: vänlighet, kärlek och uppskattning. Med hjälp av den moderna forskningens teknologi har det visat sig att endast 8 minuters meditation per dag med inriktning mot de tre begreppen vänlighet, kärlek och uppskattning ger resultat. Vi vill alla öka vårt välbefinnande och slippa lida, och vi vill alla vara lyckliga, men som så mycket annat måste vi vårda vårt inre, och det hela tiden.

Intelligent - inte ”smart”

”Är du dum eller”..? Så sa man förr om den som inte ansågs vara intelligent. Ja, så fel tolkar många begreppet intelligens än idag. En kvarleva från en svunnen tid. Definitionen på intelligens enligt professor Steinberg är: ”En persons förmåga att anpassa sig till omvärlden och att lära sig av erfarenheter”. Den intelligente ser till helheten och lägger sitt ego åt sidan. Den smarte vill uppnå sina egna syften. Ointelligent med andra ord.

Den ledarintelligente chefen har insett att det medmänskliga och det relationella är det primära. Och den ledarintelligente chefen har insett att hen snart inte behövs som förr.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Den ledarintelligente chefen odlar och vårdar sina kompetenser som har sin hemvist i själen, hjärtat och hjärnan. Tre intelligenser som ska integreras för att skapa en helhet ur vilken den verkliga intelligensen kan spira. Med betoning på det jag kallar emotionell och själslig intelligens utvecklas ett medmänskligt ledarskap. Dessa kompetenser kan även alla medarbetare utveckla parallellt, i ett samspel, för att skapa en framgångsrik och välmående organisation.

Ledarrollens två intelligenser

Idag är det vedertaget att emotionell intelligens är en viktig aspekt av ledarskapet.
Den emotionellt intelligenta chefen har förmågan att hantera sina egna och andras känslor genom självkontroll. Hen har även tillgång till sin empati och sitt inlyssnande och kan tack vare detta utveckla goda relationer.

Det finns ytterligare en dimension som har med vår existens att göra, själens intelligens. Den dimensionen är större än vårt intellekt och våra känslor. Vi har lärt oss att det som kan mätas är det objektivt sanna. Vi har glömt det vi redan har som en stor källa till visdom, nämligen vår subjektivitet. I tusentals år har erfarenhet (subjektivitet) varit visdomens källa som är lika sann som det objektivt mätbara. Det är precis det som Dalai Lama vill bevisa genom alla de neuroforskare som han knutit till sig genom Mind & Life Institutet. Två av de främsta forskarna är Richard Davidson och Daniel Goleman.

Själslig intelligens och människans innersta kärna

”Själen har fått egna öron för att kunna höra saker som huvudet inte kan förstå”

Rumi

Det är laddat att tala om själen och det är även laddat att tala om själslig intelligens då många förknippar själen med religion, vilket är extra känsligt i ett sekulariserat land som Sverige. I själen finns essensen till vår existens. Vad innebär det?

Jag är övertygad om att alla mänskliga varelser någon gång haft en djup kontakt inifrån med en känsla av att tillhöra något större. Det kan vara en naturupplevelse, en musikupplevelse, en upplevelse med ett litet barn, med ett kärt husdjur eller genom en upplevelse vid en dödsbädd. Utöver detta kan upplevelsen av det djupt subjektiva, det själsliga uppstå under en meditation eller i stilla försjunkenhet. Med detta menar jag att vi har en källa till visdom inom oss om vi bara ger oss tid för att lyssna. Vår rationella värld har krympt det djupt mänskliga. Om vi börjar lyssna mer till signaler från vår andra ”hjärna”, som är hjärtat, blir vi mer autentiska och ökar därigenom vårt välbefinnande både inom oss och mellan oss.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill