Träna förmågan att tänka klart

Gästskribenter Elisabeth Ahremark och Gunnar Wallin: Så skapar du en tänkande miljö.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2017

Träna förmågan att tänka klart

Träna förmågan att tänka klart

Ibland kan man känna hur hjärnan fullständigt kokar av oroliga tankar och frenetiskt ältande. Och i dagens stressiga arbetsliv är det svårt att samla och få ordning på tankarna; nya intryck strömmar emot oss hela tiden, människor kommer och går,
men vem har tid att stanna och lyssna? För att få ordning i kaoset måste du skapa en tänkande miljö och träna upp förmågan att tänka klart. Och det finns en konkret övningsmetod – som bara tar fem minuter.

Har du någonsin känt att ditt huvud svämmar över av oroliga tankar och scenarier? Att du lägger lite för mycket tid på ältande och spelar samma inre film om och om igen. Du funderar över ett viktigt beslut och väger tänkbara konsekvenser mot varandra. Hur kommer teamet att reagera? Tänk om de tappar energi och det uppstår konflikter? Vad händer om jag inte gör något?

Tänk dig ett sådant läge och att följande inträffar: du går in till en kollega och berättar om ditt dilemma, och kollegan vänder sig nyfiket mot dig och säger: ”Jag har fem minuter, berätta hur du tänker.” Sitter sedan lugnt och ger dig sin helt odelade uppmärksamhet. Lyssnar på dig och visar att dina tankar och reflektioner är både viktiga och intressanta.

Hur skulle det vara?

Du skulle förmodligen uttrycka dina tankar klart och tydligt. Få nya associationer och reflektioner. Hitta lösningar och alternativ. Det blir ofta resultatet när vi får tänka högt – under rätt omständigheter. Du har troligen upplevt hur uttalade tankar blivit tydligare även för dig själv när du artikulerat dem och fått syn på din egen tänkarkraft. Men motsatsen är mycket vanligare. För lika attraktivt och befrämjande som det är att bli genuint lyssnad på, lika lätt är det att bryta kontakten. Din lyssnare behöver bara flacka med blicken för att du ska tystna, vilket är vanligt i de flesta samtal.

Lyssnaren skapar tänkande miljö

Enligt författaren till ”Time to Think” och ”More Time to Think”, Nancy Kline, finns enkla metoder som väsentligt bidrar till att skapa en tänkande miljö. Hennes metod vilar på tio fundament som var för sig ökar förmågan att tänka klart, och samtliga handlar om lyssnarens kapacitet att bidra till en tänkande miljö.

Många av ingredienserna kan tyckas enkla och självklara men ändå så frånvarande i allas vår mötesvardag. De fem första handlar om enkla saker i lyssnandet som uppmärksamhet, likvärdighet, lugn, uppskattning och uppmuntran.

”Att bli avbruten är inte bra. Att ha turen att inte bli avbruten är bättre. Men vissheten att du inte kommer att bli avbruten gör att du verkligen kan tänka självständigt.”

Ett riktigt gott lyssnande aktiverar hjärnans belöningssystem vilket i sin tur bidrar till att den kan arbeta med full kapacitet. Motsatsen är att den hamnar i hotläge, och det finns alla upptänkliga faktorer som påverkar oss i den riktningen: konkurrens, ointresse, tidsbrist etc. Allt fler av oss får vår ersättning för vår förmåga att bidra med insikt och avgörande kvalité i tänkandet, vilket är en av anledningarna till att Nancy Klines arbete fått så stort genomslag.

Ge bort fem minuter

Vill du prova? Du behöver bara ge bort fem minuter av din tid. Se till att ni sitter i en bekväm ostörd miljö, mitt emot varandra. Du som lyssnar riktar hela ditt fokus mot ”tänkaren” och håller blicken stadigt fäst på den andras ögon (”tänkaren” flackar ofta med blicken, det är helt naturligt när man tänker). Du visar med ditt ansiktsuttryck hur intressanta och viktiga tankarna är. Du är helt tyst. Om det uppstår en lång paus i berättandet, fråga möjligen ”vad tänker du mer?”.  

Proceduren kan tyckas oerhört enkel men är svårare att praktisera i verkligheten. ”Takes a minute to learn and a lifetime to master”. Förmodligen kommer du att vilja ställa frågor och dela med dig av dina egna tankar, men försök lägga dem åt sidan. Prova istället att i ditt inre stanna i själva lyssnandet i ett genuint intresse för vart personen ska gå härnäst med sitt tänkande. Det är inte bara tänkaren som blir belönad, du kommer också känna dig berikad.

I den tänkande miljön finns det möjlighet att tänka klart, att tänka klokt. Fem minuter kommer fortfarande att vara fem minuter, men tänkandet kommer i kontakt med en betydligt djupare dimension och därmed betydligt fler facetter av den egna kreativiteten och analytiska förmågan. En tänkande miljö med fler kring bordet bidrar till både fördjupad kvalitet i allas inspel och likvärdighet i fråga om talutrymme. 

Gästskribent

  • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Elisabeth Ahremark har framgångsrikt arbetat och utbildat inom kommunikation i mer än 20 år. Hon arbetar sedan 12 år som konsult, föreläsare och coach med huvudfokus på ledarskapsutveckling.

Gunnar Wallin är konsult sedan 2007 och har en bakgrund som chef och ledare inom teknikutveckling och innovation. Ett av hans specialistområden är konflikthantering.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill