Ordning - oordning - ny ordning

Om tallkottkörteln, den själsliga intelligensen och tillståndet mellan ordning och kaos.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2020

Framtiden skapas alltid utifrån de beslut vi tar, hur vi tänker, känner och vill idag.

Framtiden skapas alltid utifrån de beslut vi tar, hur vi tänker, känner och vill idag.

Rubriken beskriver en pågående process. För en del av oss är det en orolig tid och för andra en tid som ger nya möjligheter. Det är flera globala kriser som pågår samtidigt och pandemin är den som drabbat oss mest påtagligt och konkret. Den hjälper oss att bli eftertänksamma. En eftertänksamhet som hos varje individ kan leda till nya handlingar och skapa stora förändringar i den yttre världen. Den yttre världen är alltid en spegel av vårt inre. Så det går inte att skylla på någon annan. Din inre resa ger resultat imorgon. 

Förändring skapas endast genom medvetenhet, och medvetenhet uppstår när vi blir uppmärksamma på våra tankar, känslor, kroppssensationer och hur vi relaterar till andra. Genom ökad medvetenhet sker en förändring inifrån som tar sig nya uttryck i det yttre. När vi tränar oss i medvetandeutveckling kan transformation uppstå, och då går det inte att backa. Det är genom en transformationsprocess som en ny ordning kan uppstå. En ny ordning kräver mindre av rationella färdigheter och mer av emotionella och själsliga färdigheter.

En önskvärd ny ordning har ett viktigt syfte, nämligen att skapa en tillvaro som ger en god jordmån för nästkommande generationer. Framtiden skapas alltid utifrån de beslut vi tar, hur vi tänker, känner och vill idag. Det är ett ansvar som ligger på var och en NU. En framtid som ingjuter hopp.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En ny ordning – från ”jag” till ”vi”

Jag kan inte se att en ny ordning kan skapas med ett fortsatt upplyft ”jag”. Vi måste skapa en värld som är mindre jag-orienterad och mer vi- orienterad. Vi är trots allt sammankopplade med varandra, vilket också blir tydligt nu under pandemin. Finns det någon mer meningsfull uppgift just nu än att ta ansvar för hur vi vill leva och hur vi vill ha det på våra arbetsplatser? Känn in i detta. Hoppas det tar tag i ditt hjärta och inspirerar dig till nya handlingar, som att samla kolleger på jobbet och tänka tillsammans över de viktigaste frågorna utifrån varför ni är på jobbet. För vem är ni där?

Hur vill du ha det för att du ska känna en djup tillfredsställelse med ditt liv, och i detta fall med ditt arbetsliv? Skriv ner allt du kan komma på. Prioritera det du antecknat. Ställ sedan frågan VARFÖR till dig själv. Hoppas du gjorde denna lilla övning. Och kanske till och med tillsammans med arbetskamrater. Hur ska vi komma vidare om vi inte aktivt tar tag i viktiga frågor som har med vårt liv och vårt arbetsliv att göra? 

Mycket blir mer meningsfullt när vi kan vaska fram varför vi gör det vi gör. Det vanligaste är att vi människor ”lever på”, utan att fråga oss om det vi gör har något speciellt syfte. Som vi tänker och känner just nu är precis som det ska vara. Ett bekvämt förhållningssätt till dess att något omskakar oss. Som nu. Hur vill du egentligen ha det? Det är en konst att bryta invanda mönster. En del mönster tjänar oss och andra tär på vår själ. Om vi inte omprövar vårt sätt att leva och vårt sätt att tänka får vi det vi alltid haft, och troligtvis till och med sämre eftersom vi står inför många yttre hot. Sätt dig i förarsätet och bjud in fler medresenärer på en resa som ni tillsammans kan göra och som får ringar på vattnet.

Låt dig inte kidnappas av egot

Egot (din personlighet) vill undvika oordning. Egot vill inte förändra. ”Jag vill fortsätta att göra som jag alltid har gjort”. Det är enklare att huka sig och låtsas som om den ordning vi har nu är uteslutande bra för alla och dessutom sann. 

Det är bara det att just NU håller inte det resonemanget alls. Har vi inte kommit till en punkt där vi måste inse att mänskligheten är inne på en bana som ska leda oss mot ömsesidighet, omtanke om oss själva och andra? Är det inte det som skapar en ny ordning? 

När vi lägger egot åt sidan och tillåter själen att komma fram och göra sitt jobb går vi sannolikt i rätt riktning, som leder till välbefinnande och meningsskapande.

Vad är själ?

Begreppet själ kan förstås ur flera perspektiv. Vi psykologer använder det grekiska ordet för själ, nämligen psyke (grekiskan psykhé) och syftar då på en vetenskaplig beskrivning av våra mentala förmågor. En neurobiolog skulle säga att själen är ett antal kemiska processer i nervsystemet. En kristen säger att själen är liv. Det är svårt att beskriva något som endast kan förnimmas och upplevas.

Själen har en plats i människokroppen nämligen i det pyttelilla organet tallkottkörteln, ett organ som inte är större än ett riskorn. En ”ny” modell att förstå hur hjärnan, sinnet och själen är sammankopplad är genom tallkottkörteln (Calleman, 2020). Detta lilla organ är människokroppens viktigaste, och är dessutom sammankopplat med kroppens samtliga celler. Den franske filosofen René Descartes (1596-1650) kallade tallkottkörteln för själens säte, även uttryckt som människans tredje öga, länken mellan kropp och själ. Egyptierna talade om Horus öga. Inom Hinduismen och Buddhismen är det ”kunskapens öga”, som de menar är öppningen till ett högre medvetande. 

Förutom att tallkottkörteln producerar hormonet melatonin, utsöndrar den även ett ämne som kallas dimetyltryptamin (DMT). Detta ämne utsöndras när vi föds och när vi dör. Det har visat sig att detta ämne håller tallkottkörteln i balans när vi mediterar, yogar eller går i naturen, och den synkroniserar kroppens alla funktioner. Det innebär att tallkottkörtelns roll är såväl själslig och mental som fysiologisk. Denna kunskap har funnits i tusentals år, därför är den inte ny. Enligt Calleman har den moderna vetenskapen inte velat fästa någon större uppmärksamhet vid tallkottkörtelns betydelse, då den har stört den moderna vetenskapens syn på människan. Hon är endast en biologisk och psykologisk varelse. För det finns det evidens. I den rationella vetenskapstraditionen är västvärlden fostrad, och utrymme för dimensioner utanför oss anses som suspekta. 

"När vi kan integrera den logiska hjärnan med den emotionella och själsliga människan kommer hon i balans. Och genom denna integration skapas därefter sunda hållbara organisationer och samhällen."

– Marika Ronty

Ny forskning öppnar dörrar

Bland några av världens främsta neuroforskare, som även är meditatörer, finns det ett ökat intresse för att på vetenskaplig grund utforska människans medvetandeutveckling, vilket har höjt statusen för denna typ av forskning. Forskare som Daniel Goleman, Jon Kabat-Zinn och Richard Davidson bidrar alltmer till att öka vår kunskap om det som ligger utanför den rationella, logiska hjärnans domäner. 

Dessa tre forskare är även Dalai Lamas stora vetenskapliga inspirationskällor vid Mind & Life Institutet. De kommer allt närmare själens existens som något utanför oss själva och som en helande kraft för att skapa välbefinnande. Institute of Noetic Sciences har många framstående forskare som forskar på människans direkta upplevelser. 

När vi kan integrera den logiska hjärnan med den emotionella och själsliga människan kommer hon i balans. Och genom denna integration skapas därefter sunda hållbara organisationer och samhällen.

Genom själens intelligens mot en ny ordning

Begreppet själslig intelligens introducerades av kvantfysikern Danah Zohar så sent som år 2000. Hon menar att det är den intelligens som utifrån helheten alltid söker sitt sammanhang. Och detta sammanhang utgår alltid från något som är större än summan av delarna. Själens intelligens är vår kompass ”vid randen”. Det är där vi blir som mest utmanade, vi befinner oss bortom tidigare erfarenheter, bortom allt det som vi vanligtvis vet hur vi ska hantera. Tillåter vi oss att stanna upp vid randen mellan ordning och kaos är det den plats där vi kan vara som mest kreativa. Vår ledstjärna vid randen är vår djupaste känsla av mening, värde, syfte och våra inre drivkrafter. Det är när vi är vid randen som början till att skapa en ny ordning är möjlig. Istället för att bli förlamade vid randen har vi all möjlighet att vakna upp till något nytt. Just nu står vi vid randen av en ny ordning.

Hur skulle det vara om vi skapade en gemensam vision för en arbetsplats som utgår från människans själsliga intelligens? En vision för att uppnå ett hållbart samhälle och en hållbar organisation är vad som fordras för att en ny ordning ska uppstå. 


Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill