När ska svenska företag lära sig Talent Management?

Agneta Saxeby: "Den nya generationen som nu kommer in i arbetslivet ställer också andra krav på ledarskapet och utvecklingsmöjligheter, och är inte lika lojala mot sina arbetsgivare".

Ledarskap | HR | ARTIKEL | MARS 2013

Svenska företag har hamnat i bakvattnet vad gäller Talent Management. En svag Talent Management-process resulterar i ett minskat engagemang från medarbetarna och på sikt försämrad konkurrenskraft och lönsamhet hos svenska företag.

Talent Management handlar om hur man som företag attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga organisationer. Utveckling av medarbetare är en nyckelfråga för produktivitet och innovationskraft, både nu och i framtiden.  Svenska företag ligger långt efter på detta område vilket medför onödiga kostnader och sämre lönsamhet.

Både arbetsgivare och arbetstagare är missnöjda

I Talent Manegement Barometern 2012, som publicerades härom veckan, uppger 81 procent av företagen att förmågan att som företag attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare kommer att bli allt viktigare framöver, samtidigt som endast 16 procent av företagen är nöjda med hur deras Talent Management fungerar idag.

Boston Consulting Groups rapport ”Creating People Advantage” målar upp samma bild, talanghantering dominerar HR agendan i Europa, tvärs över alla regioner och branscher, samtidigt som kapaciteten är låg.

Sett ur ett medarbetarperspektiv är det lika illa ställt. I den årligen återkommande undersökningen European Employee Index (EEI)*, som genomförs av Ennova, anser endast 12 procent av de tillfrågade medarbetarna att deras arbetsgivare har en stark process för Talent Management. Hela 40 procent tycker att deras arbetsgivare har en svag process. Man anser alltså att arbetsgivarna är dåliga på att tillvarata och utveckla talang hos sina medarbetare. Vi kan också se att Sverige är en bra bit efter våra nordiska grannländer inom detta område.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Överlag ser de svenska cheferna ut att sakna verktyg och förmåga att hantera utvecklingen av sina medarbetare. Många svenska chefer har en god yrkesmässig kompetens men de olika studierna ger bilden av ett svenskt ledarskap som brister i både målstyrning och i förmågan att coacha och ge de enskilda medarbetarna feedback, på ett sådant sätt att det leder till utveckling och ökad prestationsförmåga.

Den nya generationen som nu kommer in i arbetslivet ställer också andra krav på ledarskapet och utvecklingsmöjligheter, och är inte lika lojala mot sina arbetsgivare. Generation Y är också mest kritisk till sin arbetsgivares Talent Management-process. Det innebär att företagen måste se över sin talangstrategi för att behålla sina talanger.

Var finns de goda exemplen?

Medarbetare inom svensk vård och - omsorg är klart mer kritiska än genomsnittet vad gäller Talent Management. Framförallt brister det inom vården i förmågan att attrahera nya medarbetare.

I kunskapsintensiva branscher som IT- och konsultföretag är man bättre. I dessa branscher har konkurrensen om duktiga medarbetare varit ett faktum i många år och därför är ett väl fungerande Talent Management vanligare.

Talent Management är en lönsamhetsfråga

Potentialen i framgångsrikt Talent Management-arbete ger på sikt lojala kunder, högre innovationsgrad, ett starkare arbetsgivarvarumärke, lägre personalomsättning och mer engagerade medarbetare som presterar bättre. Konkurrensen om rätt talanger är stenhård och de företag som har en väl genomtänkt talangstrategi kommer att vara morgondagens vinnare på arbetsmarknaden.  

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

 

Om skribenten

Agneta Saxeby är konsult på Ennova med mer än 20 års erfarenhet av medarbetarundersökningar. Hon förmedlar kunskap som förändrar till en rad olika verksamheter, där målet är att utveckla verksamheten till dess fulla potential.

Om EEI

EEI är en representativ studie om medarbetares arbetsglädje, som omfattar 25 000 medarbetare i 25 länder. Det är trettonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 5 000 svar samlats in. Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar åt en lång rad av skandinaviska företag i över 20 år. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill