“Våga ha en utmanande vision”

Charlotte Petri Gornitzka, talare på Årets VD 2016: ”Som ledare är din egen övertygelse oerhört avgörande.”

Ledarskap | Hållbarhet | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2016

Charlotte Petri Gornitzka

Charlotte Petri Gornitzka

Charlotte Petri Gornitzka är en av talarna på Årets VD-galan 2016, som går av stapeln på måndag. Som ordförande för OECD:s biståndskommitté, och tidigare generaldirektör för Sida, har hon gedigen erfarenhet av frågor som rör hållbarhet och global utveckling. Frågan är: Kan Sverige och det svenska näringslivet inta en ledande roll i arbetet för en mer hållbar värld?

Charlotte Petri Gornitzka har tidigare bland annat varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset (1998-2003), Rädda Barnens riksförbund (2003-2008) och för Internationella Rädda Barnen (2008-2010). Från 2010 fram till september 2016 var hon generaldirektör för Sida. Idag är hon ordförande för OECD:s biståndskommitté, och är även grundare av nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development.

När eventet Årets VD 2016 går av stapeln den 14 november kommer Charlotte Petri Gornitzka att hålla föredrag utifrån frågeställningen: ”Hur kan Sverige ta ett globalt ledarskap för en hållbar värld?”
– Jag ska prata om hur jag har arbetat med att försöka inspirera myndigheter och framför allt näringsliv till att engagera sig i globala utvecklingsmål. Det finns en bild av att det bara handlar om bistånd, men det finns många andra sätt att jobba som skapar ömsesidig nytta för både utvecklingsländerna och för vårt näringsliv, säger hon till Motivation.se.

”Handlar om mer än bara bistånd”

Charlotte Petri Gornitzka säger att det finns goda skäl för VD:ar att intressera sig för hållbarhets- och utvecklingsfrågor. Det handlar om mycket mer än bara välgörenhet, menar hon. Företagens inställning till dessa frågor kommer att bli avgörande för deras framtid.
– Det har att göra med hur man ser på vad som är långsiktigt bra för ett företag, vad man tror kommer att krävas i framtiden. Vissa företag kommer att behöva komma in på nya marknader, och då kanske man kan hitta ett sätt att bidra till utvecklingen och på lång sikt bygga upp en kompetens i exempelvis ett afrikanskt land. Så det handlar inte bara om välgörenhet, utvecklingsfrågor kan vara synonymt med hållbart företagande, förklarar hon.

Dessutom förväntar sig både kunder och nuvarande samt framtida medarbetare att företag ska ta hållbarhetsfrågor på allvar, tillägger hon. Och engagemanget ska inte vara en sidoverksamhet – det ska vara linjechefer som engagerar sig, så att hållbarhetsperspektivet tar sig in i de riktiga affärsbesluten, tycker Charlotte Petri Gornitzka.

Hållbarhetsaspekten ställer också nya krav på ledare, menar hon.
– Dels handlar det om att man måste vara ganska insatt själv. Hållbart företagande handlar om både sociala mål, klimat och ekonomi, så man behöver en slags allmänbildning i de här frågorna. Sedan tror jag att man måste vara ganska klar över att det kommer att bli fler beslut med målkonflikter. Man måste ha beredskap för att ha en pågående intressent-dialog. Det har jag sett hos företag som gör investeringar i utvecklingsländer – om man till exempel ska bygga en väg någonstans men inte har en dialog med lokalbefolkningen, då kan man åka på världens nit.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Biståndsaktörer och företag i samarbete

Under sin tid som generaldirektör för Sida var hon med och startade nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development tillsammans med en grupp svenska VD:ar. Ambitionen är att Sverige ska inta en ledarroll i arbetet mot att nå FN:s globala mål. Charlotte Petri Gornitzka ser samverkan mellan biståndsaktörer och företag som en viktig nyckel i arbetet för global utveckling.

– När FN tog fram utvecklingsmålen för 2030 så pratade man mycket om att förändringskraften finns i den privata sektorn, för det är där det finns pengar, och det är där man skapar jobb. Därför vill man ha med näringslivet när man arbetar för en global agenda. Och när jag har rest runt i världen i mitt jobb för Sida så har jag ofta fått höra att Sverige ofta ligger före i många frågor och att det finns något i det svenska som uppskattas, säger hon, och fortsätter:
– Då ville jag engagera svenska företag genom att ställa frågan: Hur kan vi leda det här arbetet? Vad ser vi för möjligheter, och hur kan vi få till ett samarbete mellan näringslivet och det offentliga? Så jag bjöd in 25 VD:ar för svenska företag som är stora aktörer på den globala marknaden och frågade: Ser ni möjligheter? Och i så fall, vilka hinder föreligger? Vi hade ett bra samtal, och vi kom fram till att det största hindret var risken för korruption. Och då blir frågan hur näringslivet och det offentliga kan dela på ansvaret för att hantera den risken.
– På det här sättet förde vi öppna samtal om ifall det finns ett gränssnitt där vi kan hjälpa varandra. Detta blev till ett nätverk som nu är inne på sitt tredje år. Och eftersom jag jobbar utomlands nu så har jag tagit med mig den frågan dit och hoppas att det går att skapa liknande nätverk i andra länder.

Charlotte Petri Gornitzka tror att den som verkligen vill göra skillnad måste ha modet att inta en ledarroll. Det budskapet hoppas hon att deltagarna på Årets VD-eventet ska få med sig hem.

– Som VD måste man verkligen tro på den mission man jobbar för. Din övertygelse är oerhört avgörande. Om man är övertygad om att det man gör är viktigt, då ska man sikta väldigt högt. Tror du på din mission, så ha en utmanande vision, säger hon.

Som generaldirektör för Sida var det just det som var hennes ambition – att förmå organisationen att våga se sig som ledande.
– Jag sa: Sida är en av världens största givare, och vi måste våga säga att vi leder utvecklingen. Är det inte det vi förväntas göra? Vi är inte den enda som leder, men vi är en av de största. Då måste man våga fråga: Om vi var den enda som var kvar, vad skulle vi göra då? Vi förhåller oss mycket till andra, och det är lite för bekvämt. Skattebetalarna förväntar sig att vi ska vara mer i ”driver’s seat”.
– När jag sade detta så märkte jag att fler och fler gick från att ta ställning till andras initiativ, till att fundera på egna lösningar. Så man måste tro på den mission man har, och man måste våga ha en utmanande vision, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill