Vad krävs för att våra hjärnor ska orka på jobbet?

5 nycklar för ett hållbart arbetsliv, intro: Hjärnan är vårt viktigaste arbetsverktyg – ta hand om den!

Hälsa | Motivera | ARTIKEL | FEB 2019

Syfte, prioritering, rätt arbetsmiljö, psykologisk frånkoppling och träning är bra för hjärnan.

Syfte, prioritering, rätt arbetsmiljö, psykologisk frånkoppling och träning är bra för hjärnan.

Vi lever idag i ett allt mer komplext och föränderligt samhälle, och det ställer också nya krav på arbetslivet. Åtta timmars arbetsdag infördes en gång i tiden för att arbetarna inte skulle slita ut sig i det oftast rent praktiska och fysiska arbetet – men idag ser jobben annorlunda ut för många av oss, och det finns inga självklart svar på hur vi ska använda tiden på bästa sätt. De flesta jobb idag kräver betydligt mer av kognition, och många jobb sköts till stor del stillasittande. Vi påverkas också starkt av arbetslivets gränslöshet, komplexitet och höga krav. För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver vi använda rätt verktyg för att tillmötesgå de behov som uppstår.

Dagens samhälle och den tid vi lever i brukar beskrivas med akronymen VUCA - Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity. På svenska betyder det att vår samtid är volatil (ombytlig), osäker, komplex och motsägelsefull. 

Lite väl dramatiskt kan tyckas, men när många organisationer beskriver sina utmaningar framöver samt när vi reflekterar över vårt arbetsliv och vår arbetsdag så kan många av oss känna igen sig i den beskrivningen.

Att heltid motsvarar en 8-timmars arbetsdag bestämdes för sisådär 100 år sedan, då syftet var att förhindra att längre arbetsdagar slet ut anställda. För 100 år sedan arbetade ingen vid datorer, ingen hade mobiltelefon eller tv – och hände något på andra sidan världen så nåddes man av nyheten via ett fåtal nyhetsinslag i radio eller nästa morgontidning.  Arbetet var ofta en blandning av fysiska insatser och kognitiva. En frisk kropp kan må riktigt bra av att vara igång åtta timmar. 

Men de flesta jobb idag kräver betydligt mer av vår kognition. Ibland tillsammans med fysisk insats, men många av oss har yrken där vi lätt kan vara i stillhet och rent praktiskt utföra våra arbetsuppgifter. Sitta och lyssna. Prata. Skriva. Hjärnan är vårt viktigaste arbetsverktyg. Men det är inte hjärnans behov som har varit i fokus när 40-timmarsveckor blivit standard och det vi utgår ifrån när vi pratar om att jobba deltid eller övertid.

Våra jobb idag är sällan något vi kan ta ett steg tillbaka från, titta på och se exakt hur långt vi kommit. Vi blir aldrig riktigt klara, och genom våra mobiler kan vi lätt koppla upp oss på jobbet rent praktiskt – men lika vanligt är kanske att tankar på jobbet följer med hem, precis som passerkortet som vi ändå svajpat ut.  Det pratas om gränslöshet, och många efterfrågar tydligare gränser mellan arbete och privatliv. Vad det är för gränser och vem som ska hålla sig till dem beror förstås på, men helt klart är att vi själva behöver göra ett arbete med att identifiera och förhålla oss till de gränser som vi både vill och behöver ha.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hur vill hjärnan ha det på jobbet?

Det finns mycket forskning om hjärnan inom både psykologi, neurovetenskap och kognition. Hjärnan är ganska kräsen, vissa saker behöver vara på plats för att vi ska få tillgång till vår högsta potential så att vi kan vara nytänkande, problemlösande, kreativa, empatiska och lyhörda. Hjärnan kan också beskrivas som ett batteri och en muskel som behöver tränas och gödas med syre och näring. Vi kan vara hur taggade som helst för en arbetsuppgift, men har vi inte tillräckligt bra fysisk kondition kommer vi få svårt att orka vara kognitivt engagerade under en längre tid.

I en studie från universitetet i Melbourne och Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research studerade man den kognitiva förmågan hos kvinnor och män från 40 år och upp till pensionsålder. Det man fann var att upp till 25 timmars arbete i veckan ökade den kognitiva förmågan i det här åldersspannet, men arbete utöver 25 timmar hade en negativ effekt på kognitiv förmåga.


"Vi kan sova som en stock, äta så det sprutar grönsaker ur öronen och röra oss som duracellkaniner, men har vi inte hållbarhet i hur vi använder vår tid på jobbet kommer vi behöva kompensera för det."

– Ann-Sofie Forsmark

En annan intressant studie som Draguiem Group (grundare av produktivitetsappen DeskTime) gjort visar att de mest produktiva medarbetarna i snitt arbetade 52 minuter i sträck för att sen ta en 17 minuters rast. De arbetade inte heller fullt åtta timmar utan kortare, med fler raster, men alltså mer produktivt.

Vad ska vi göra med den här informationen? Storma in till närmsta chef och kräva att en full arbetsvecka ska vara 25 - 30 timmar? Tänka att det inte är någon idé att planera att kämpa på med något en sen eftermiddag eller kväll? Nej, även om jag personligen ser att det i vissa fall skulle vara fantastiskt med 6-timmars arbetsdagar, så är den absolut mest tillgängliga lösningen att vi identifierar och tillämpar verktyg för att lära oss hantera och nyttja vår arbetstid bättre. Hitta sätt att skapa förutsättningar för hållbarhet både på jobbet och privat, trots livets och arbetslivets utmaningar. En hållbarhet trots gropar och dikeskörningar på livets väg, något som kan kallas resiliens. Vi kan sova som en stock, äta så det sprutar grönsaker ur öronen och röra oss som duracellkaniner, men har vi inte hållbarhet i hur vi använder vår tid på jobbet så går mycket av välmåendet, tiden och hälsan åt till att kompensera för det.

Sätt att ta hand om vårt viktigaste arbetsverktyg - hjärnan

Med både egen erfarenhet och genom alla de organisationer, arbetsplatser och människor jag mött och möter har jag landat i att dela in de behov vi har i följande områden:

Dessa områden ser jag fram emot att skriva om i kommande artiklar, hoppas att du vill följa med och engagera dig!

Ann-Sofie Forsmark

Ann-Sofie Forsmark

Vår expert inom hälsostrategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen.

  • Följ skribent

Ann-Sofie Forsmarks vision är att vi ska gå till ett meningsfullt arbete, göra viktiga saker på ett bra sätt tillsammans och ha tid och energi över till en meningsfull fritid. Hon jobbar för såväl ledningsgrupper, ledare och medarbetare. med tjänster inom ledarskap, medarbetarskap, strategiskt hälsoarbete, grupputveckling och hållbar prestation med fokus på hjärnsmart arbete, återhämtning och tydliga prioriteringar.

Ann-Sofie har varit verksam i olika roller i hälsobranschen i över 20 år, är utbildad hälso- och livsstilscoach, civilekonom, inom OBM, hälsopsykologi och ledarskap. Hon har också en mångårig bakgrund som ekonom med roller som revisor, controller och ekonomiansvarig och jobbar sen sex år som konsult mot såväl stora som små, nationella som internationella och privata som offentliga organisationer.

Ann-Sofie är också en av personerna bakom podden Health for Wealth – Hållbar hälsa på jobbet och grundare av konsultnätverket Oxy Group som verkar inom personlig och organisatorisk hållbarhet. Vill du komma i kontakt med Ann-Sofie är du varmt välkommen att maila på annsofie@oxygroup.se.


Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa
  • Motivera

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill