Hållbart arbetsliv - en arbetsmiljöfråga

Om fler ska kunna jobba längre krävs en hälsosam och trygg arbetsmiljö.

Ledning | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | APRIL 2021

Frågan om ett hållbart arbetsliv är viktig bland annat för att säkra den framtida kompetensförsörjningen, vilket arbetsmarknadsminister Eva Nordmark understryker. (Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet)

Frågan om ett hållbart arbetsliv är viktig bland annat för att säkra den framtida kompetensförsörjningen, vilket arbetsmarknadsminister Eva Nordmark understryker. (Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet)

Den svenska befolkningen blir allt äldre, samtidigt som det finns ett behov av att fler ska jobba längre. För att detta ska vara möjligt måste vi ha ett hållbart arbetsliv, där man kan vara aktiv väldigt länge utan att bli fysiskt eller psykiskt utsliten. Det är med andra ord en arbetsmiljöfråga – men också en fråga om kompetensutveckling och möjlighet till omställning.

Frågan om ett hållbart arbetsliv har blivit alltmer aktuell de senaste åren, inte minst för att den äldre andelen av befolkningen blir större. Det finns ett behov av att fler ska jobba längre, för att vi ska ha råd med välfärden även i framtiden. Samtidigt måste man inse att förutsättningarna för att förlänga arbetslivet ser väldigt olika ut i olika yrkesgrupper och branscher.

Ett hållbart arbetsliv är i mångt och mycket en fråga om arbetsmiljö, och därför är det ett av fokusområdena i den nya arbetsmiljöstrategi med titeln En god arbetsmiljö för framtiden, som regeringen presenterade i februari i år och som ska gälla fram till 2025. 

– Vi ska ha ett hållbart arbetsliv där alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när strategin presenterades. 

För att det ska vara möjligt så måste man skydda arbetstagares fysiska och psykiska hälsa, och ge dem möjlighet att utvecklas. Det ligger i högsta grad i arbetsgivarens eget intresse, eftersom det innebär att medarbetaren kan jobba längre upp i åren utan att bli utsliten. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Viktigt för kompetensförsörjningen

Många jobb är idag så slitsamma att medarbetare tvingas sluta i förtid, antingen för att de är fysiskt utslitna, eller för de i åratal har utsatts för alltför hög arbetsbelastning och stress.
Det kan också handla om en påfrestande psykosocial arbetsmiljö, särskilt inom yrken där man har en intensiv kontakt med kunder eller brukare. I sådana miljöer finns det fler stressfaktorer och man löper en särskilt stort risk att hamna i konflikter eller utsättas för trakasserier, vilket utgör stora utmaningar i arbetsmiljöarbetet.

Frågan om ett hållbart arbetsliv är viktig bland annat för att säkra den framtida kompetensförsörjningen, vilket Eva Nordmark underströk när den nya arbetsmiljöstrategin presenterades.

Då krävs det också nya satsningar på kompetensutveckling och på möjligheter att ställa om och byta yrkesinriktning sent i livet. Den snabba teknikutvecklingen gör att kompetenskraven hela tiden förändras och gamla kunskaper snabbt blir inaktuella. Om fler ska kunna jobba längre måste man därför erbjuda möjligheten att uppdatera kunskaperna eller att byta inriktning.

Det finns också ett behov av att förbättra arbetsgivares, chefers och samhällets attityder till senior arbetskraft. Åldersdiskriminering är fortfarande ett problem, och ibland finns det fördomar mot äldre anställda eller jobbsökande. 
En undersökning som Delegationen för Senior Arbetskraft genomförde under 2020 visade förvisso att de flesta chefer tycker att deras äldre medarbetare har goda erfarenheter och färdigheter. 

Men många chefer i undersökningen hade också en negativ eller stereotyp bild av äldre, och ansåg att de är långsammare, har svårare att ta till sig förändringar, är mindre flexibla, har sämre utbildning, är mer fientliga mot ny teknik, och så vidare. I samma undersökning framkommer det också att det främst är chefer som själva vill jobba till en högre ålder som är benägna att vidta åtgärder för att deras medarbetare ska kunna arbeta längre.

Frågan om ett hållbart arbetsliv har som synes många bottnar, men i grunden handlar den väldigt mycket om arbetsmiljö. Ju längre vi vill eller förväntas arbeta, desto viktigare är det att vi får arbeta i en säker, trygg och trivsam miljö där vi kan må bra både fysiskt och psykiskt. 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill